Skip to main content

Αφιέρωμα γιά τόν Ιεροκήρυκα π. Αθηναγόρα Καραμαντζάνη: Ἱερἀ Μονὴ Ἁγίου Ἀθανασίου Κολινδροῦ

Σεβασμιώτατε,

Δυνατή είναι μέσα μας κι αυθόρμητη η παρόρμησή μας νά διατυπώσομε τήν καρδιακή ευχαριστία μας στό σεπτό πρόσωπό σας γιά τήν λεπτή κι ευγενική πρωτοβουλία σας νά οργανώσετε στόν ευλογημένο αυτό τόπο τής υψηλής καί ιεράς διακονίας σας τούτη τήν σημερινή εκδήλωση πρός τιμήν τού πνευματικού μας Γεννήτορος καί νά δημιουργήσετε γιά όλους εμάς τήν συγκινητική αυτή πρόκληση στά πάτρια τούτα μέρη τής αγαπητής μας γενέτειρας. Εδώ όπου, Θεία Προνοία, μέ τό πέρασμα ενός ανθρώπου, ευδόκησε ο Πανάγαθος Θεός καί πρωτάνοιξαν τά μάτια τής ψυχής μας καί η καρδιά μας ένοιωσε τά πρώτα πνευματικά σκιρτήματα.

Αφιέρωμα γιά τόν Ιεροκήρυκα π. Αθηναγόρα Καραμαντζάνη: Ἱερἀ Μονὴ Ἁγίου Ἀθανασίου Κολινδροῦ42 χρόνια πίσω. Μιά ολόκληρη ζωή καί μιά γεμάτη ιστορία! Πώς θά μπορούσε άραγε κανείς μέσα σέ λίγες γραμμές νά συμπυκνώση τόσες μνήμες, άπειρα βιώματα!

Θεωρούμε Θεία Χάρη καί ξεχωριστό προνόμιο καί ευλογία τής Πρόνοιας τού Θεού τό ότι ευδόκησε νά γνωρίσομε τόν Γέροντα από πολύ ενωρίς καί από πολύ κοντά, ως πνευματικά του τέκνα, καί νά καθοδηγηθούμε επί τόσα έτη πνευματικά από κείνον, από έναν άνθρωπο, πού αφιέρωσε εξ απαλών ονύχων τήν ύπαρξή του καί προσέφερε ολοκληρωτικά τόν εαυτό του στήν διακονία τής Εκκλησίας. Γι’ αυτό καί η επίδρασις τής όλης προσωπικότητος, ζωής καί διδασκαλίας του, από τήν πρώτη κιόλας στιγμή, πάνω στίς παιδικές ακόμη τότε ψυχές μας, υπήρξε ιδιαιτέρως θετική καί καθοριστική, καταλυτική, θά λέγαμε, γιά τίς μετέπειτα κρίσιμες επιλογές τής ζωής μας.

Στά στιβαρά πνευματικά του χέρια εναποθέσαμε εξ αρχής τήν ελπίδα τής πνευματικής ζωής καί σωτηρίας μας. Η μακρόχρονη πνευματική επικοινωνία μας μαζί του αποθησαύρισε στή μνήμη μας, αλλά καί τύπωσε βαθειά στήν ψυχή μας έναν ανεκτίμητο πνευματικό πλούτο καί εμπειρία, πού θά φωτίζη έως τέλους τήν πορεία τής πνευματικής, αλλά καί τής μοναχικής μας ζωής.

Από τήν πρώτη κιόλας στιγμή, πού τόν γνωρίσαμε μέχρι καί τώρα, υπήρξε ο άνθρωπος πού, μέ τήν ακέραια καί σώφρονα ζωή του, τόν ώριμο καί συνετό του λόγο καί τήν φωτισμένη καθοδήγησή του, μάς ενέπνεε μέ δύναμη τά «όσα αληθή, σεμνά, δίκαια, αγνά καί εύφημα».

Ακουμπώντας κανείς πάνω του τά όποια θέματά του, αισθανόταν βαθειά μέσα του τήν σιγουριά καί τήν εγγύηση γιά τήν ασφάλεια τής οδηγίας του.

Ο λόγος του, οι συζητήσεις του, οι συμβουλές καί οι παρατηρήσεις του σέ διάφορα πνευματικά μας θέματα, πάντοτε σαφείς καί καθαρές, σοφές, διακριτικές καί εύστοχες, μάς άγγιζαν δυνατά, μάς παρωθούσαν εσωτερικά. Η παρουσία του, πατρική, μάς στήριζε στόν αγώνα μας, μάς παρηγορούσε στούς πειρασμούς μας, μάς ενέπνεε στήν εσωτερική πνευματική μας αναζήτηση.

Τόν γνωρίσαμε σέ όλη τήν διαδρομή τής ζωής μας ως άνθρωπο μέ ένα πρόσωπο καί έναν χαρακτήρα. Ποτέ πλαστός, προσποιητός. Άκρως εχέμυθος, μπορούσες άνετα νά τού εμπιστεύεσαι τά πάντα.

Η ειλικρίνειά του καί η ευθύτητα τού χαρακτήρος του, τόν εκαναν νά μήν συμβιβάζεται μέ ελιγμούς καί περιστροφές, πράγμα, πού άλλοι τό εκτιμούσαν βαθειά καί κάποιοι τόν παρεξηγούσαν.

Στά κηρύγματά του, εμπνεόμενος πάντοτε από τό άγιο Ευαγγέλιο καί τήν ορθόδοξη αγιοπατερική παράδοση τής Εκκλησίας μας, όλοι τόν εγνώρισαν, αλλά καί τόν ανεγνώρισαν ως τόν βετεράνο τού άμβωνα. Ομιλητής δεινός, ικανός καί επιτήδειος χειριστής τού λόγου, πού μπορούσε νά τόν παρακολουθή άνετα, πράγμα σπάνιο, από τό μικρό παιδί, ως τόν ώριμο ηλικιωμένο, από τόν πλέον αδαή ως τόν φτασμένο επιστήμονα, πού κρατούσε τό ενδιαφέρον σου τεταμένο καί αμείωτο ως τό τέλος, πού σέ αναμόχλευε ως τά κατάβαθά σου πολλές φορές, πού σέ προβλημάτιζε σοβαρά, πού σέ οικοδομούσε πραγματικά!

Τό ιερό καί άγιο Θυσιαστήριο είναι γιά τόν κληρικό ο χώρος πού αποκαλύπτει τήν σεμνότητα καί πού σταθμίζει τό ύψος τού εσωτερικού, πνευματικού του επιπέδου. Οι πάμπολλες λειτουργικές μυσταγωγίες καί ιερές ακολουθίες, πού στό διάβα τού χρόνου είχαμε τήν ευλογία νά παρακολουθούμε, εσφράγισαν μέσα μας τό υπόδειγμα τού ιερατικού του ήθους, μέ τήν σιωπή, τήν προσοχή καί τήν ευλάβεια-κανόνας χωρίς καθόλου εξαιρέσεις-.

Η επί τόσα έτη-μισό καί πλέον αιώνα - λειτουργική, κηρυκτική, εξομολογητική, συγγραφική καί λοιπή ποιμαντική δραστηριότητά του, πού ακούραστα σεμνά καί αθόρυβα -στό Ναύπλιο καί Πειραιά, στή Ναύπακτο καί στά Γιαννιτσά, στήν Κατερίνη κι όπου αλλού- ευκλεώς διακόνησε, αποτελεί σαφώς κεφάλαιο πνευματικό υπολογήσιμο, ιδιαίτερα γιά τήν εποχή μας, εποχή μαζικής αποστασίας, πού η ιερατική διακονία γίνεται συνεχώς καί δυσκολότερη.

Η αξιολόγηση τής όλης πνευματικής του εργασίας καί ιερατικής του προσφοράς-ασφαλώς- είναι κάτι πού ανήκει στό Θεό. Τού ευχόμαστε καρδιακά πλούσια τήν ανταπόδοση.

Σεβαστέ μας Γέροντα,

Η παρουσία σας στά παιδικά καί πρώτα νεανικά μας εκείνα χρόνια, αλλά καί σ’ όλη τήν μετέπειτα ζωή μας, υπήρξε γιά τήν ψυχή μας ανεκτίμητη!

Άπειρες οι ευχαριστίες μας βαθειά από τήν καρδιά μας, πού μάς δεχθήκατε κοντά σας καί μάς συμπεριλάβατε από μικρό παιδί στόν ευλογημένο κατάλογο τών πνευματικών σας τέκνων. Η ψυχή μας νοιώθει πολλά γιά νά σάς πή τήν ιδιαίτερη τούτη ώρα, αλλά οι δυνάμεις μας φτωχές καί πενιχρές στήν έκφραση. -Παρέμβλητη άλλωστε η παρουσία μας στό βήμα-.

Όλοι εμείς, τά πνευματικά σας παιδιά, πού επί 50 καί πλέον έτη νοιώσαμε καί ζήσαμε τήν ευλογία τής εν Χριστώ ανατροφής καί διακονίας σας, σκύβομε καί ασπαζόμαστε μέ ευγνωμοσύνη καί ευλάβεια τά ιερά σας χέρια, αυτά πού πάμπολλες φορές πάνω στά κεφάλια μας απέθεσαν τό άγιο πετραχήλι, αυτά πού βήμα πρός βήμα μάς χειραγώγησαν στό δρόμο τού Χριστού, πού μάς ανέθρεψαν πνευματικά-αλλά καί υλικά πολλές φορές-, πού μάς στήριξαν στίς δύσκολες στιγμές τής ζωής μας.

Μέ πολλή συγκίνηση εκφράζομε τήν ώρα αυτή τήν απέραντη υική ευγνωμοσύνη μας γιά τούς κόπους καί τίς θυσίες σας, τίς αγωνίες καί τίς ωδίνες σας, τίς άοκνες προσπάθειές σας στόν αμπελώνα τού Χριστού καί τής ψυχής μας, γιά τό δυνατό πέρασμα τής ζωής σας μέσα από 'την πνευματική μας ύπαρξη, πέρασμα, πού μάς άνοιξε τό δρόμο γιά τόν ουρανό. Η ζωή μας έκλεισε μέσα της κι εσφράγισε δοξολογικά τήν πατρική σας αυτή προσφορά, γιά τήν οποία πάντοτε θά είμαστε καί θά νοιώθουμε ανελέητα χρεωμένοι.

Μέ περισσή ευλάβεια κι ευγνωμοσύνη υική, θά στεκόμαστε εσαεί μπροστά σ’ αυτήν τήν ανεκτίμητη προσφορά σας!

Σάς ευχαριστούμε, Γέροντα!

  • Προβολές: 2834