Skip to main content

Ποιμαντορικη Εγκυκλιος Ο Οικουμενικος Πατριαρχης στην Ναυπακτο

Αγαπητοί αδελφοί,

Μετά από λίγες ημέρες καί συγκεκριμένα τήν Τρίτη 4 Νοεμβρίου θά υποδεχθούμε στήν Ναύπακτο, τήν έδρα τής Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου καί Αγίου Βλασίου, τόν Οικουμενικό Πατριάρχη Κύριο Βαρθολομαίο μέ τήν συνοδεία του, ερχόμενον από τήν Κωνσταντινούπολη διά τών Πατρών καί συνοδευόμενον από τόν Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών καί Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο.

Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης στὴν ΝαύπακτοΕίναι μιά μεγάλη τιμή γιά τήν πόλη καί τήν Μητρόπολή μας, διότι σπανίως πέρασε από τά μέρη μας Οικουμενικός Πατριάρχης. Διασώζεται μόνον μιά πληροφορία ότι τό 1550 διήλθε από τήν περιοχή μας ο Οικουμενικός Πατριάρχης Διονύσιος ο Β', αλλά δέν γνωρίζουμε άν έγινε επίσημη υποδοχή καί Δοξολογία στόν Μητροπολιτικό Ναό.

Η έλευση τού Οικουμενικού Πατριάρχου στήν Ναύπακτο είναι ένα μεγάλο εκκλησιαστικό γεγονός γιά τέσσερεις βασικούς λόγους.

Ο πρώτος λόγος είναι τό ότι από τούς ιερούς Κανόνας, εκτός τού ότι διοικεί καί ποιμαίνει τίς Εκκλησίες τής «Ασιανής»-Μικράς Ασίας, «Ποντικής»- Πόντου καί τής «Θρακικής»-Θράκης, συγχρόνως ποιμαίνει καί διοικεί τίς Μητροπόλεις του πού επεκτείνονται σέ όλη τήν Οικουμένη, ήτοι τήν Βόρεια καί Νότια Αμερική, Καναδά, Ευρώπη, Ανατολική Ασία, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία. Τό Οικουμενικό Πατριαρχείο είναι ένα ανοικτό παράθυρο πού βλέπει όλο τόν κόσμο, αντιμετωπίζει τά προβλήματα τού συγχρόνου ανθρώπου καί γνωρίζει τίς συνθήκες τών ορθοδόξων Χριστιανών πού ζούν σέ όλα τά μήκη καί τά πλάτη τής γής. Είναι μιά μεγάλη πνευματική καί εκκλησιαστική δύναμη στήν Οικουμένη καί επιτελεί ένα σπουδαίο, εκκλησιαστικό καί πνευματικό έργο, είναι ζωντανή έκφραση τής οικουμενικότητος τού Ελληνισμού.

Ο δεύτερος λόγος αναφέρεται στόν θεσμό τού Οικουμενικού Πατριαρχείου, ως πρωτόθρονης Εκκλησίας στό ιεραρχικό πολίτευμα τής Ορθοδόξου Εκκλησίας. Ο θρόνος τής Κωνσταντινουπόλεως καθιερώθηκε από τίς: Δεύτερη (Β'), Τέταρτη (Δ') καί Πενθέκτη (Ε+ΣΤ') Οικουμενικές Συνόδους ως πρωτόθρονης στό σύστημα διοικήσεως τής Ορθοδόξου Εκκλησίας. Είναι γνωστόν ότι στά όρια τού Οικουμενικού Πατριαρχείου συνήλθαν όλες οι Οικουμενικές Σύνοδοι πού καθόρισαν τήν Ορθόδοξη πίστη καί ζωή τής Εκκλησίας.

Έπειτα, ως πρωτόθρονη Εκκλησία τό Οικουμενικό Πατριαρχείο έχει μεγάλη αποστολή, γιατί προεδρεύει στίς Συνάξεις όλων τών Ορθοδόξων Πατριαρχείων καί Αυτοκεφάλων Εκκλησιών, είναι εγγυητής τής ενότητος τής Ορθοδόξου Εκκλησίας στήν πίστη καί στήν κανονικότητα καί συντονίζει τίς σχέσεις μεταξύ τών Αυτοκεφάλων καί Αυτονόμων Εκκλησιών, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες γιά τήν επίλυση διαφόρων εκκλησιαστικών προβλημάτων πού ανακύπτουν στίς επί μέρους Ορθόδοξες Εκκλησίες, καθορίζει τόν τρόπο τών Διαλόγων μέ τίς άλλες Χριστιανικές Ομολογίες καί τά Θρησκεύματα καί λοιπά.

Ο τρίτος λόγος γιά τόν οποίον χαρακτηρίζουμε μεγάλο εκκλησιαστικό γεγονός τήν έλευση τού Οικουμενικού Πατριάρχου στήν Ναύπακτο είναι ότι έδρα τού Οικουμενικού Πατριαρχείου είναι η Κωνσταντινούπολη, πού ονομάζεται καί Νέα Ρώμη, γιατί ήταν πρωτεύουσα τής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, αυτό πού σήμερα ονομάζουμε Βυζάντιο. Αλλά καί μετά τήν Άλωσή της η Κωνσταντινούπολη εξακολουθεί νά είναι η πρωτεύουσα τής πονεμένης Ρωμηοσύνης, μιά μαρτυρική, δοξασμένη καί πονεμένη πόλη. Ποιός από μάς δέν αγάπησε τήν Κωνσταντινούπολη καί δέν τήν έχει τοποθετήσει στόν μύθο καί τίς παραδόσεις, αλλά καί τούς θρύλους τού Γένους μας. Όταν επισκέπτεται κανείς σήμερα τήν Κωνσταντινούπολη καί τό πνευματικό της σύμβολο, πού είναι ο Ιερός Ναός τής Αγίας Σοφίας, συγκινείται βαθύτατα. Εκεί λοιπόν, στήν πρωτεύουσα τού Γένους μας, τών παραδόσεών μας, παραμένουν ο Πατριάρχης, οι Επίσκοποι καί οι Κληρικοί καί φυλάσσουν πνευματικές Θερμοπύλες.

Ο τέταρτος λόγος τού σημαντικού αυτού γεγονότος είναι η προσωπικότητα τού σημερινού Οικουμενικού Πατριάρχου Κυρίου Βαρθολομαίου, ο οποίος έχει λάβει πολλά χαρίσματα από τόν Θεό, διαπνέεται από τίς παραδόσεις τού Γένους μας καί είναι συνεχιστής τού έργου μεγάλων Πατριαρχών. Πρόκειται γιά μιά ισχυρή προσωπικότητα, μέ όραμα καί πολλές δυνάμεις, πού περιοδεύει όλο τόν κόσμο, εισέρχεται στά μεγάλα κέντρα λήψεων αποφάσεων τής εποχής μας, προσφέροντας τόν κατάλληλο κάθε φορά λόγο καί αγωνιζόμενος γιά τήν διατήρηση αυτού τού ευλογημένου θεσμού τού Οικουμενικού Πατριαρχείου. Οι λόγοι πού εκφωνεί σέ κάθε περίπτωση κινούνται σέ τρείς άξονες, ήτοι τήν διατήρηση καί στερέωση τού θεσμού τού Οικουμενικού Πατριαρχείου, τήν προβολή τής αξίας τού ανθρωπίνου προσώπου καί τόν αγώνα γιά τήν βελτίωση τών περιβαλλοντολογικών συνθηκών. Πρόσφατα δέ στό Άγιον Όρος μέ τίς αντιφωνήσεις του στά διάφορα Μοναστήρια έδωσε ομολογία Ορθοδόξου πίστεως.

Καί οι τέσσερεις αυτοί λόγοι (Οικουμενικό Πατριαρχείο, Πρωτόθρονη Εκκλησία, Κωνσταντινούπολη, Πατριάρχης Βαρθολομαίος) μάς κάνουν νά αισθανόμαστε μεγάλη τιμή πού υπάρχει αυτός ο ευλογημένος θεσμός τού Οικουμενικού Πατριαρχείου, ο οποίος καθιερώθηκε από Οικουμενικές Συνόδους καί εξαγιάσθηκε από τούς ιδρώτες τής ασκήσεως καί τά αίματα τών Μαρτύρων καί Ομολογητών τής πίστεως, τών μακαρίων Πατέρων, Πατριαρχών, Επισκόπων καί Χριστιανών, πού ανδρώθηκαν καί έζησαν στά κανονικά όρια τού Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Μέσα στό πλαίσιο αυτό πρέπει νά δούμε τήν έλευση τού Οικουμενικού Πατριάρχη στήν Ναύπακτο –μιά ιστορική Επισκοπή καί Μητρόπολη από τόν 4ο αιώνα καί εξής– καί τήν παρουσία μας στήν υποδοχή καί τήν Δοξολογία πού θά ακολουθήσει. Πρέπει νά αποδώσουμε τήν οφειλόμενη τιμή καί τόν απαραίτητο σεβασμό καί στόν θεσμό τού Οικουμενικού Πατριαρχείου καί στά πρόσωπα τά οποία αγωνίζονται νά διατηρήσουν όσα παρέλαβαν από τούς προκατόχους τους. Τό Οικουμενικό Πατριαρχείο είναι αυτό πού μάς έμεινε από τήν παλαιά δόξα τής Ρωμαϊκής Χριστιανικής Αυτοκρατορίας, τού ευλογημένου Βυζαντίου μέ τήν παγκόσμια ακτινοβολία. Βλέποντας τόν Οικουμενικό Πατριάρχη νά προεδρεύη όλων τών Ορθοδόξων Εκκλησιών διακρίνουμε τήν εναπομείνασα δόξα τού Βυζαντίου.

Η υποδοχή τού Οικουμενικού Πατριάρχη καί τής Συνοδείας του στήν οποία θά συμμετέχη καί ο Ναυπάκτιος, κατά τήν καταγωγή, Μητροπολίτης Ισπανίας καί Πορτογαλίας κ. Πολύκαρπος θά γίνη τήν Τρίτη 4 Νοεμβρίου καί ώρα 12 μεσημβρινή στήν πλατεία Λιμανιού τής πόλεως μπροστά από τό Επισκοπείο καί στήν συνέχεια θά σχηματισθή πομπή πρός τόν Μητροπολιτικό Ναό Ναυπάκτου όπου καί θά ψαλή πανηγυρική Δοξολογία.

Ως Μητροπολίτης τής ιστορικής αυτής Μητροπόλεως σάς καλώ όλους στήν τελετή τής υποδοχής γιά νά γίνουμε μέτοχοι αυτής τής μεγάλης χαράς.

Μέ πατρικές ευχές

Ο Μητροπολιτης

† Ο Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου ΙΕΡΟΘΕΟΣ

  • Προβολές: 3018