Skip to main content

Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων Ναυπάκτου - Δωρεά αειμνήστου Δημητρίου Γαλάνη

Ένας ακόμη κρίκος προστέθηκε στην μακρά χρυσή αλυσίδα των Ευεργετών της Ναυπάκτου. Πρόκειται για τον γιατρό Δημήτριο Γαλάνη που δώρισε την οικία του στον κεντρικό δρόμο της Ναυπάκτου και ακίνητη περιουσία για κοινωφελείς σκοπούς.

Σχετικά με την νέα αυτή δωρεά, που περιήλθε στο Ίδρυμα Γ. Καπορδέλη-Ι. Ξύκη, ύστερα από σχετικές ενέργειες, ο Σεβασμιώτατος εξέδωσε την κάτωθι ανακοίνωση.

Την Πέμπτη 3 Ιουλίου 2008 σε Συμβολαιογραφείο των Αθηνών υπέγραψα μαζί με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, τον εκπρόσωπο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και τον Νομικό Σύμβουλο του Ιδρύματος Γ. Καπορδέλη-Ι. Ξύκη συμβόλαιο με το οποίο μεταβιβάζονται από το Δημόσιο στο Ίδρυμα Γεωργίου Καπορδέλλη - Ιωάννη Ξύκη κινητή και ακίνητη περιουσία του αειμνήστου Δημητρίου Γαλάνη.

Πρόκειται για ένα αστικό ακίνητο επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλλα στην Ναύπακτο, για μία έντοκη κατάθεση στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, για μία άτοκη κατάθεση στην Τράπεζα Ελλάδος, για ένα δεκαετές ομόλογο και την κατάθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων από μισθώματα, τα οποία είχαν περιέλθει στο Δημόσιο.

Μετά τον θάνατο της συζύγου του Δημητρίου Γαλάνη, Ελένης (18-7-2004), με πρότασή μου, ύστερα από ενημέρωση που είχα από τον αείμνηστο Αντώνιο Πούλο και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Γεωργίου Καπορδέλλη - Ιωάννου Ξύκη προβήκαμε σε μια σειρά επίπονων ενεργειών, προκειμένου να μεταβιβασθούν όλα τα ανωτέρω από το Δημόσιο στο Ίδρυμά μας για την επίτευξη του σκοπού του αειμνήστου Δημητρίου Γαλάνη. Ζητήσαμε από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών να παραχωρηθή αυτή η Κληρονομιά στο Ίδρυμά μας, που ασχολείται με τον σκοπό που ήθελε ο αείμνηστος Γαλάνης.

Έγιναν πολλές ενέργειες και διαδικασίες, οι οποίες κράτησαν περίπου τρία χρόνια, που χρειάσθηκαν απόφαση του Υπουργείου Υγείας, γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Εθνικών Κληροδοτημάτων και κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Τελικά υπεγράφη σχετική Υπουργική Απόφαση (23-2-2007) για την μεταβίβαση. Αλλά και μετά την Υπουργική απόφαση έγιναν πολλές ενέργειες στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, για έναν και πλέον χρόνο, προκειμένου να ετοιμασθούν όλα τα στοιχεία για να υπογραφή το συμβόλαιο. Σε όλες αυτές τις ενέργειες βοήθησαν σημαντικά οι υπεύθυνοι του Υπουργείου Οικονομίας και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, αλλά και ο Νομικός Σύμβουλος του Ιδρύματος κ. Ζήσιμος Ταρκαζίκης.

Έτσι, το Ίδρυμα παρέλαβε με συμβόλαιο την πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή του μεταβιβασθέντος ακινήτου, του οποίου η αξία, κατά την εκτίμηση ορκωτών εκτιμητών ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσόν των 467.000 ευρώ, καθώς επίσης θα παραλάβη ύστερα από σχετικές διατυπώσεις και την έντοκη κατάθεση στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, που ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 53.518,43 ευρώ, πλέον τόκων, την άτοκη κατάθεση στην Τράπεζα Ελλάδος που ανέρχεται σήμερα στο ποσόν των 8.447,03 ευρώ, το δεκαετές ομόλογο αξίας 37.700.000 δρχ. η 110.638,30 ευρώ και την κατάθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων από μισθώματα που ανέρχονται πάνω από 12.000 ευρώ.

Η μεταβίβαση της περιουσίας αυτής γίνεται σύμφωνα με σαφή προσδιορισμό που περιλαμβάνεται στην απόφαση του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών:

  • «α) το Ίδρυμα να αποδίδει λογαριασμό στη Διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για την εκπλήρωση του σκοπού, και
  • β) να εφαρμοσθούν οι διατάξεις του άρθρου 90 του α.ν. 2039/1939 και ειδικότερα σύμφωνα με την παράγραφο 4 αυτού το έργο να παραληφθεί από το αρμόδιο εκ του σκοπού Υπουργείου. Στην Επιτροπή παραλαβής να μετέχει και οικονομικός υπάλληλος οριζόμενος από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών. Μετά την παραλαβή να υποβληθεί στον αρμόδιο Υπουργό απολογισμός της γενομένης δαπάνης μετά των σχετικών δικαιολογητικών επίσης, το Ίδρυμα πρέπει να εκπληρώσει και την επιθυμία του διαθέτη, πτέρυγα η τμήμα του Γηροκομείου να φέρει το όνομα του διαθέτη και της συζύγου του».

Όλα τα ποσά που αναφέρθησαν ανωτέρω και το ποσόν που θα αποδοθή στο Ίδρυμα μετά την εκποίηση του ακινήτου, που θα γίνη σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες, θα είναι ισότιμα –η και θα υπερβούν– με την έως τώρα προσφορά του κ. Ιωάννου Ξύκη για το Γηροκομείο.

Είμαι ικανοποιημένος για την μεταβίβαση αυτής περιουσίας στο Ίδρυμα που θα προσδώση άλλο ενδιαφέρον για την ανοικοδόμηση του Γηροκομείου, και για την οποία εργαστήκαμε σκληρά. Χαίρομαι γιατί υπάρχουν άνθρωποι με τέτοια αλτρουϊστικά και φιλάνθρωπα αισθήματα που δείχνουν ότι η κοινωνία μας δεν καθορίζεται μόνον από ταπεινές, ιδιοτελείς επιδιώξεις. Και ευχαριστώ όλα τα πρόσωπα του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που βοήθησαν, ιδίως τον αείμνηστο Αντώνιο Πούλο και τον κ. Ζήσιμο Ταρκαζίκη.

Είμαι βέβαιος ότι θα υπάρξουν και άλλοι που θα συνδράμουν στην ολοκλήρωση του Γηροκομείου, που θα εξυπηρετήση πολλούς ανήμπορους αδελφούς μας και αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους προβαίνω σε αυτήν την ανακοίνωση.

Ο αείμνηστος Δημήτριος Γαλάνης συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των Ευεργετών και Δωρητών της πόλεώς μας και θα μνημονεύεται στο ετήσιο μνημόσυνο των Ευεργετών. Ας είναι αιωνία η μνήμη του.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Ο ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΣ

  • Προβολές: 2725