Skip to main content

Γραπτὰ Κηρύγματα: Κυριακὴ 22 Ἰουλίου - Ο Θεός των Πατέρων

Στην Δοξολογία, που ψάλλουμε κατά το τέλος της ακολουθίας του Όρθρου, όπως ακριβώς σημαίνει και η λέξη, δοξάζεται ο Θεός για το μεγαλείο Του, το Φως Του και για ο,τι έχει κάνει για τον άνθρωπο και την σωτηρία του. Και η λέξη δοξάζεται ερμηνεύεται ως ευλογείται. Άλλο, όμως, είναι όταν ο Θεός ευλογεί τον άνθρωπο και στέλλει την Χάρη Του και άλλο όταν ο άνθρωπος ευλογεί τον Θεό, δηλαδή δοξάζει τον Θεό.

Βεβαίως, ο Θεός δεν έχει ανάγκη της δοξολογίας του ανθρώπου, γιατί είναι απροσδεής, αλλά όταν ο άνθρωπος δοξάζει τον Θεό, τότε ο ίδιος ο άνθρωπος ωφελείται πνευματικά. Η δόξα στον Θεό επιστρέφεται ως Χάρη και ευλογία στον άνθρωπο. Γι’ αυτό οι άγιοι Πατέρες διδάσκουν ότι μεγαλύτερη δύναμη έχει η προσευχή δοξολογίας προς τον Θεό από την προσευχή της παρακλήσεως.

Στην σημερινή ομιλία θα αναλύσουμε έναν στίχο της Δοξολογίας που έχει μεγάλο νόημα.

«Ευλογητός ει, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών, και αινετόν και δεδοξασμένον το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν». Δηλαδή: «Είσαι δοξασμένος Κύριε, που είσαι ο Θεός των Πατέρων μας, και είναι άξιο να αινήται και να δοξάζεται το Όνομά Σου σε όλους τους αιώνες. Αμήν».

Εδώ ο Θεός χαρακτηρίζεται ως «Θεός των Πατέρων ημών». Πράγματι, δεν είμαστε μόνοι μας επάνω στην γη, δεν είμαστε αγνώστου πατρός και ανεξάρτητοι από τις προηγούμενες γεννιές, αλλά είμαστε απόγονοι μεγάλων προσωπικοτήτων που έζησαν με σωφροσύνη, αγάπη προς τον Θεό. Έπειτα, ο Θεός δεν είναι μια αφηρημένη ιδέα και μια αξία, αλλά ένας συγκεκριμένος Θεός, Τρία Πρόσωπα, και έχει μια ουσία και τρεις υποστάσεις και αποκαλύφθηκε στους Πατέρας μας. Είναι Θεός ζώντων, δηλαδή ανθρώπων που Τον γνώρισαν και βίωσαν την ζωή Του.

Πατέρες μας είναι οι Προφήτες και οι δίκαιοι στην Παλαιά Διαθήκη, οι Απόστολοι, οι Πατέρες, οι μάρτυρες, οι ομολογητές, οι όσιοι και οι δίκαιοι στην Καινή Διαθήκη, που γνώρισαν προσωπικά τον Θεό και έχουν δώσει την μαρτυρία γι’ Αυτόν. Το γνωρίζουμε αυτό, γιατί μας άφησαν τα κείμενα τους και τις μαρτυρίες τους. Έτσι, ο Θεός μας δεν είναι ένας αμάρτυρος και άγνωστος Θεός, αλλά Θεός των Πατέρων ημών, του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ, των Αποστόλων, των Πατέρων των Οικουμενικών Συνόδων, των συγκεκριμένων αγίων, όπως του αγίου Πολυκάρπου, του αγίου Δημητρίου, της Αγίας Παρασκευής κλπ. Δεν είναι Θεός των φιλοσόφων και των στοχαστών, αλλά των ενδόξων Πατέρων ημών. Αυτό σημαίνει ότι εμείς δεν στοχαζόμαστε πάνω στα θέματα της πίστεως μας, δεν αυτοσχεδιάζουμε, αλλά ακολουθούμε τα βήματα και τις διαβεβαιώσεις των Πατέρων μας, που μας έδωσαν την μαρτυρία τους για τον Θεό και την αγάπη Του.

Έτσι αποδεικνύεται ότι το Όνομα του Θεού είναι δοξασμένο στους αιώνες. Οι Πατέρες μας, επιβεβαίωσαν ότι το Όνομα του Θεού είναι μεγάλο και ένδοξο και με αυτό νικώνται όλες οι αντίθετες δυνάμεις.

Και εμείς αποκτούμε αυτήν την βεβαιότητα για την δύναμη του Ονόματος του Θεού. Με την εκφώνηση του Ονόματος του Τριαδικού Θεού, από τον Ιερέα, μεταβάλλεται το νερό σε αγιασμένο νερό και εκεί γίνεται η βάπτιση των κατηχουμένων και γίνονται Χριστιανοί. Με το Όνομα του Θεού τελούνται όλα τα Μυστήρια και το υπερφυέστερο Μυστήριο της θείας Ευχαριστίας. Με το Όνομα του Θεού, όταν το επικαλούμαστε, εκδιώκουμε όλους του εχθρούς μας. Άλλωστε, ο Χριστός το είπε στους Μαθητές Του: «εν τω ονόματί μου δαιμόνια εκβαλούσι• γλώσσαις λαλήσουσι καιναίς• όφεις αρούσι• καν θανάσιμόν τι πίωσιν, ου μη αυτούς βλάψει• επί αρρώστους χείρας επιθήσουσι, και καλώς έξουσιν» (Μαρκ. ιστ 17-18).

Πρέπει να καταλάβουμε ότι ανήκουμε σε μια μεγάλη οικογένεια, στην οποία έζησαν οι Πατέρες των προηγουμένων γενεών, αλλά θα ζήσουν και άλλοι απόγονοί μας. Δεν μπορούμε να αποδεσμευθούμε από την ζωή και την διδασκαλία των Πατέρων μας, όπως εκφράσθηκε στα προσωπικά και συνοδικά κείμενά τους. Αυτά τα κείμενα είναι τα «μαρτύρια» του Θεού, δηλαδή οι αποδείξεις της υπάρξεώς Του. Εμείς δεν περιμένουμε να βρούμε τεκμηριωμένες λογικές αποδείξεις περί της υπάρξεως του Θεού στην φιλοσοφία και την επιστήμη, αφού η μόνη απόδειξη περί της υπάρξεως του Θεού είναι ο λόγος, η ζωή και τα θαύματα των αγίων μας. Και, φυσικά, αν αξιωθούμε με τις προσευχές τους να αποκτήσουμε και εμείς μερικές από τις εμπειρίες τους, τότε θα έχουμε προσωπική εμπειρική πίστη του Θεού.

Από την διδασκαλία των Πατέρων μας διαπιστώνουμε την ύπαρξη του Θεού, την αγάπη Του και την μεγάλη δύναμη του Ονόματός Του. Ας καταλάβουμε και ας αξιοποιήσουμε αυτόν τον μεγάλο θησαυρό, για να αποκτήσουμε και δική μας προσωπική εμπειρία.

+ Ο ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΣ

ΓΡΑΠΤΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ

  • Προβολές: 2745