Skip to main content

Πατριαρχικό Γράμμα

του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου

Ιερώτατε Μητροπολίτα Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, εν Αγίω Πνεύματι λίαν αγαπητέ αδελφέ και συλλειτουργέ της ημών Μετριότητος κύριε Ιερόθεε, ειρήνη παρά του Αναστάντος Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού και χάρις πλουσιόδωρος τη υμετέρα Ιερότητι.

Μετ’ αισθημάτων ευχαριστίας και ικανοποιήσεως εδέχθημεν το υπό τίτλον «Εις μνημόσυνον» υμέτερον έργον, όπερ λίαν ευγενώς υπεβάλετε τη υμετέρα Μετριότητι και εν τω οποίω έσχομεν την χαράν να θαυμάσωμεν την πατροπαράδοτον ευλάβειαν και αφοσίωσιν εις την Εκκλησίαν και εις τον Θεόν των μακαριστών γεννητόρων υμών και συγγενών.

Η πανεπίσκοπος του Θεού δύναμις, καλώς προνοουμένη και περί της υμετέρας Ιερότητος, ηξίωσεν αυτήν ευτυχήσαι θεοφιλών γονέων, αναλαβόντων φιλοστόργως την μέριμναν της από παιδός ανατροφής υμών εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου, ήτις και ενέθηκε τον πόθον της ολοκληρωτικής αφιερώσεως εις το θυσιαστήριον Αυτού.

Όθεν, δικαίως και υμείς επράξετε, ως φιλοπάτωρ υιός, εκδώσαντες τας βιογραφίας και επιστολάς των ευλογημένων τούτων χριστιανών, των ομοφρόνων συζύγων, των ηγαπηκότων τον Θεόν και αγαπηθέντων παρ’ Αυτού, ίνα και οι λοιποί εκκλησιαστικώς και ευαγγελικώς ποθούντες βιώσαι έγγαμοι πιστοί μη στερηθούν τοιούτου υψηλού υποδείγματος αρετής και αξιομιμήτου προτύπου.

Ανταποκρινόμενοι εις την ευγενή παράκλησιν της υμετέρας φίλης Ιερότητος, δεόμεθα του εκ του τάφου ανατείλαντος φιλανθρώπου Δεσπότου ημών όπως τας ψυχάς των μακαριστών δούλων Αυτού Σωτηρίου, Ευτυχίας και Παρασκευής αναπαύη εν σκηναίς δικαίων και εν χώρα ζώντων, καταυγάζων αυτάς δια του ανεσπέρου φωτός της Αναστάσεως Αυτού και αξιών της θέας του αμωμήτου προσώπου Του.

Διαπύρως δε ευχόμεθα τη υμετέρα προσφιλεί και περισπουδάστω Ιερότητι πλουσίαν την θείαν ευλογίαν εις την καλλίκαρπον ποιμαντορικήν εκδαπάνησιν υμών, όπως εν χριστοειδεί υπομονή και ευαγγελική ειρήνη τελέσητε τον υπόλοιπον χρόνον της ζωής υμών και τύχητε του δικαίου μισθού του πιστού και φρονίμου οικονόμου της εμπιστευθείσης υμίν αρχιερατικής χάριτος εν απολαύσει των επηγγελμένων αγαθών του Παραδείσου συν πάσι τοις Αγίοις και τοις προσφιλέσι γεννήτορσι της υμετέρας Ιερότητος, και κατασπαζόμενοι αυτήν πασχαλίω αδελφικώ φιλήματι επικαλούμεθα επ’ αυτήν την Χάριν και το άπειρον Έλεος του Αναστάντος Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού.

β,ζ Μαΐου ιβ

αγαπητός εν Χριστώ αδελφός Βαρθολομαίος

  • Προβολές: 2508