Skip to main content

Γεγονός καὶ Σχόλιο: SMS = SOS

Αυξάνεται καθημερινά ο αριθμός των ανθρώπων που επικοινωνούν μεταξύ τους με τα SMS-γραπτά μηνύματα των κινητών τηλεφώνων. Αυτό το παρατηρεί κανείς στους νέους ανθρώπους, για τους οποίους είναι ο πιο σύντομος και ταχύς τρόπος επικοινωνίας. Οι νέοι στην Ευρώπη και την Ασία στέλλουν μηνιαίως περισσότερα από 160 γραπτά μηνύματα. Φυσικά, η σύγχρονη τεχνολογία έχει θετικές επιπτώσεις στην ζωή του ανθρώπου, αλλά και αρνητικές.

Τις αρνητικές συνέπειες των ηλεκτρονικών μηνυμάτων επισήμανε η σχετική εκπαιδευτική επιτροπή στην Ιρλανδία που μελέτησε το θέμα και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα γραπτά μηνύματα αποτελούν κίνδυνο για την γλώσσα, στην περίπτωση αυτή την αγγλική γλώσσα.

Το πόρισμα της επιτροπής αυτής που μελέτησε το όλο θέμα επισήμανε τον κίνδυνο για την γλώσσα που προέρχεται από την χρήση του τρόπου αυτού επικοινωνίας. «Ο κίνδυνος είναι σοβαρός τόσο για τον γραπτό λόγο (ορθογραφία, συντακτικό, χρήση σημείων στίξης κλπ.) όσο και για τον τρόπο σκέψης και έκφρασης των μαθητών».

Όσοι επιλέγουν αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας χρησιμοποιούν τις πιο απλές λέξεις και δίδουν σύντομες απαντήσεις, τηλεγραφικές, κωδικοποιημένες. Στο πόρισμα επισημαίνεται: «Η λύπη των ειδικών είναι μεγάλη γιατί διαπίστωσαν ότι οι έφηβοι μαθητές, στην πλειονότητά τους, χρησιμοποιούν κωδικοποιημένη γλώσσα, σύντομες φράσεις, αρχικούς χρόνους, και περιορισμένο λεξιλόγιο, παράγοντες που δεν αφήνουν τον λόγο να ευδοκιμήσει» (Ιωάννα Νισιώτη, Ελευθεροτυπία 27-4-2007).

Στο ίδιο δημοσίευμα σχολιάζεται και η δημοσιοποίηση μιας έρευνας που έκαναν οι φοιτητές του Δημοσιογραφικού Τμήματος ΜΜΕ του Παντείου Πανεπιστημίου σε νέους 15-17 ετών και αφορούσε στην χρήση της γλώσσας με τα γραπτά μηνύματα και την greeklish, δηλαδή την φωνητική απόδοση των ελληνικών με λατινικούς χαρακτήρες. Σύμφωνα με την μελέτη αυτή το 40% των νέων γράφει στην ελληνική γλώσσα, τηρώντας τους κανόνες γραμματικής και συντακτικού, το 25% χρησιμοποιεί συντομογραφίες, το 25% κάνει χρήση του λατινικού αλφαβήτου, και το 10% χρησιμοποιεί κάποια άλλη γλώσσα, προφανώς ένα δικό τους κώδικα επικοινωνίας.

Έτσι, η αλόγιστη χρήση-κατάχρηση των γραπτών μηνυμάτων, και όπως χρησιμοποιούνται, ενέχει τρεις κινδύνους.

Ο ένας αφορά την φθορά της γλώσσας. Όταν κανείς χρησιμοποιή ελάχιστες λέξεις για να συνεννοείται, χωρίς κανόνες γραμματικής και συντακτικού, όταν δεν πλουτίζη το λεξιλόγιό του με την μελέτη βιβλίων και μάλιστα σοβαρών που βοηθούν στην σπουδή της ελληνικής γλώσσης, όταν αρκείται κανείς στην γλώσσα που χρησιμοποιείται στα τηλεοπτικά παιχνίδια και άλλες εκπομπές χαμηλού επιπέδου, τότε αυτό έχει συνέπειες στην γλώσσα.

Ο δεύτερος κίνδυνος με την χρήση της κωδικοποιημένης γραφής αφορά την πλημμελή επικοινωνία με τους άλλους. Στην περίπτωση αυτή ο άνθρωπος δεν αναλύει και δεν μπορεί να εκδιπλώση τις σκέψεις του, με συνέπεια να μη μπορή να επικοινωνή με τον άλλον, να μη αντιλαμβάνεται ο συνομιλητής του το μήνυμα που του μεταδίδει. Οι διαφωνίες, οι ακατανοησίες, οι διαπληκτισμοί έχουν πολύ μεγάλη σχέση με αυτό το γεγονός.

Ο τρίτος κίνδυνος είναι να καταργηθή η αλληλογραφία μεταξύ των ανθρώπων. Πολλές πληροφορίες του παρελθόντος έφθασαν σε μας, με τις επιστολές που διασώθηκαν. Σ’ αυτές ο άνθρωπος έχει την δυνατότητα να εκφράση τα συναισθήματά του, τον εσωτερικό του κόσμο, να μεταδώση πολύτιμες ιστορικές πληροφορίες κλπ. Διασώθηκαν μερικές αριστουργηματικές επιστολές τις οποίες θαυμάζουμε. Ποιός δεν μπορεί να θαυμάση τον πλούτο και την χάρη των επιστολών του Μ. Βασιλείου, του αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου και άλλων Πατέρων της Εκκλησίας;

Θα πρέπη να καλλιεργήσουμε την επιστολογραφία, καθώς επίσης να μελετούμε καλογραμμένα βιβλία για να μάθουμε καλά την γλώσσα, που θα μας βοηθά να εκθέτουμε τον εσωτερικό μας κόσμο, να παύσουμε να κάνουμε μονόλογο και να είμαστε σαφέστατοι στην έκφραση των απόψεών μας. Μπορούμε να φαντασθούμε έναν καλό ζωγράφο που έχει ταλέντο και θέλει να εκφράση την έμπνευσή του, χωρίς να έχη τις δυνατότητες των πολλών χρωστικών αποχρώσεων; Το ίδιο συμβαίνει και με τον άνθρωπο που έχει πλούτο αισθημάτων, αλλά με την άγνοια της γλώσσης δεν μπορεί να τον εκφράση, οπότε θα φθάσουμε στο σημείο να χρησιμοποιούμε την νοηματική γλώσσα, και να συνεννοούμαστε σαν κωφάλαλοι.

Τα SMS εκπέμουν SOS για την γλώσσα και την επικοινωνία.

Ν.Ι.

ΓΕΓΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΟ

  • Προβολές: 3122