Skip to main content

Ποιμαντορικὴ Ἐγκύκλιος - Εὐχαριστήριο γιὰ τὸν ἔρανο τῆς Ἀγάπης

Μετά τήν ἐπιτυχία τοῦ φετεινοῦ Ἐράνου τῆς Ἀγάπης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου, πού πραγματοποιήθηκε ἀπό 15 ἕως 22 Δεκεμβρίου 1996, ὁ Μητροπολίτης μας κ. Ἰερόθεος ἀπέστειλε ἐγκύκλιο πού ἀναγνώστηκε στούς Ἱεροὺς Ναούς τήν Κυριακή 26 Ἰανουαρίου 1997. Στήν συνέχεια δημοσιεύουμε τήν ἐγκύκλιο.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Συνήθως ὁ Μητροπολίτης ἐπικοινωνεῖ μέ τό ποίμνιό του μέ ἐγκυκλίους κατά τίς μεγάλες Δεσποτικές ἑορτές ἤ σέ ἔκτακτα γεγονότα, ἰδίως ὅταν θέλη νά παρακινήση τόν λαό σέ ἔργα ἀγάπης.

Μέ τήν ἐγκύκλιο αὐτή ὅμως θά ἤθελα νά ἀπευθύνω τίς θερμές μου εὐχαριστίες γιά τήν συμμετοχή σας στόν ἔρανο τῆς ἀγάπης, πού διεξήχθη στήν Ἱερά μας Μητρόπολη στά μέσα Δεκεμβρίου. Οἱ εὐχαριστίες μου αὐτές ἀπευθύνονται στούς Ἐφημερίους των Ἐνοριῶν, στίς ἐπιτροπές πού δημιουργήθηκαν γιά νά ἐπισκευθοῦν τίς οἰκίες καί στά καταστήματα τῆς Πόλεως καί τῶν χωριῶν, καί σέ ὅλους τους Χριστιανούς πού προσέφεραν ὅ,τι μποροῦσαν.

Πρέπει νά σᾶς ἀνακοινώσω ὅτι ὁ ἔρανος τῆς ἀγάπης ὑπῆρξε ἀποδοτικός γιά τά δεδομένα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας καί μάλιστα, ὅπως μέ διαβεβαίωσαν, τό ἀποτέλεσμα τοῦ ἐράνου δέν εἶχε προηγούμενο. Ἀπό τήν Πόλη τῆς Ναυπάκτου συγκεντρώθηκε τό ποσό τῶν 1.721.250 δρχ. καί ἀπό τίς ἄλλες Ἐνορίες τό ποσό τῶν 988.970 δρχ. Συνολικά συγκεντρώθηκε τό ποσό τῶν 2.710.220 δρχ. Βέβαια, ἄν στό ποσό αὐτό προστεθοῦν καί οἱ δωρεές πού δίνονται κατά τήν διάρκεια ὅλου του χρόνου γιά τό φιλανθρωπικό καί κοινωνικό ἔργο πού ἐξασκεῖ ἡ Ἱερά μας Μητρόπολη, τότε τό ποσόν αὐξάνεται πολύ περισσότερο.

Ἐκεῖνο πού ἔχει μεγάλη σημασία εἶναι ἡ διάθεση τῶν Ἱερέων, τῶν Κυριῶν καί τῶν δωρητῶν. Παρατήρησα ὅτι τά συνεργεῖα πού βγῆκαν γιά τόν ἔρανο τό ἔκαναν μέ μεγάλη ἀγάπη καί ἐξαιρετική διάθεση. Ὅπως, ἐπίσης, πληροφορήθηκα ὅτι καί οἱ Χριστιανοί, ἐκτός ἀπό ἐλάχιστες ἐξαιρέσεις, εἶδαν μέ εὐχαρίστηση τήν κίνηση αὐτή τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί ἀνταποκρίθηκαν εὐχαρίστως, κατά τήν δύναμη πού εἶχε ὁ καθένας.

Βέβαια, ὁ ἀνθρώπινος πόνος εἶναι ἀρκετά μεγάλος καί οἱ οἰκονομικές δυσχέρειες πολλῶν Χριστιανῶν εἶναι πολλές. Καθημερινά καταφθάνουν στά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἀναξιοπαθοῦντες ἄνθρωποι, ἀλλά ὑπάρχουν καί ἄλλοι πού ὑπομένουν μόνοι τους καί ἄγνωστοι ἀπό τούς πολλούς, μέ ἀξιοπρέπεια τόν πόνο καί τήν δοκιμασία τους. Μέ τούς Συνδέσμους Ἀγάπης, πού δημιουργήθηκαν καί ἄρχισαν νά λειτουργοῦν στίς Ἐνορίες προσπαθοῦμε νά ἀνταποκριθοῦμε στίς προκλήσεις τῆς σύγχρονης κοινωνίας. Πιστεύω ὅτι θά ἀγωνιστοῦμε νά καλύψουμε τά κενά πού ὑπάρχουν στόν τομέα τῆς κρατικῆς Πρόνοιας καί μάλιστα θά τό κάνουμε διατηρώντας τό ἀνθρώπινο πρόσωπο καί τήν ἀξιοπρέπεια τοῦ ἀνθρώπου. Σέ αὐτό ζητοῦμε τήν συμπαράσταση ὅλων σας.

Θά πρέπη νά σᾶς διαβεβαιώσω ὅτι τόσο ἐγώ προσωπικά ὅσο καί οἱ συνεργάτες μου σεβόμαστε ἀπεριόριστά το χρῆμα πού συλλέγεται ἀπό ἐράνους. Κατά τούς Κανόνας τῆς Ἐκκλησίας τό χρῆμα πού προέρχεται ἀπό προσφορές Χριστιανῶν καί προορίζεται γιά ἔργα φιλανθρωπίας, ὅπως καί τά χρήματα τά ὁποῖα προέρχονται ἀπό τόν ὀβολό τῶν ἀνθρώπων πού προσέρχονται στήν θεία Λατρεία εἶναι ἱερά. Σᾶς διαβεβαιώνουμε ὅτι θά γίνεται τιμία διαχείριση, θά ἀξιοποιοῦνται τά χρήματα μέχρι τελευταίας δραχμῆς γιά τόν σκοπό γιά τόν ὁποῖο δίδονται.

Μόλις θά εἴμαστε ἕτοιμοι θά σᾶς γνωστοποιήσουμε λεπτομερῆ, κατά τό δυνατό, ἀπολογισμό τῶν ἔργων ἀγάπης καί εὐποιίας, κατά τό προηγούμενο ἔτος, ὥστε νά ἐνημερωθῆτε γιά τό ἔργο πού ἐπιτελεῖ ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας, μέσα στά πλαίσια τά ὁποῖα κινεῖται

Ἀφοῦ καί πάλιν σᾶς εὐχαριστήσω γιά τήν ποκίλη προσφορά καί συμπαράστασή σας στό ἔργο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, στόν τομέα τῆς φιλανθρωπίας καί ἀγάπης, σᾶς εὔχομαι ὁ Θεός τῆς ἀγάπης νά σᾶς εὐλογή πλούσια.

Μέ θερμές εὐχές καί εὐλογίες

† Ὁ Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου ΙΕΡΟΘΕΟΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

  • Προβολές: 2898