Skip to main content

Ἔναρξη μαθημάτων στὰ Σχολεῖα της Ναυπάκτου - Στὸν Ἅγιο Βλάσιο - Στὰ Ἀμπέλια Ἁγίου Βλασίου

Ἔναρξη μαθημάτων στὰ Σχολεῖα της Ναυπάκτου

Μὲ τὸν ἁγιασμὸ ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τῶν μαθημάτων ἄρχισε ἡ νέα σχολικὴ χρονιὰ στὰ Σχολεῖα τῆς Ναυπάκτου. Τὸν ἁγιασμὸ στὰ Λύκεια καὶ Γυμνάσια τῆς πόλεως καὶ σὲ ὁρισμένα Δημοτικὰ τέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος, ὁ ὁποῖος εὐχήθηκε τὰ δέοντα σὲ Ἐκπαιδευτικοὺς καὶ Μαθητές.

Ἔναρξη μαθημάτων στὰ Σχολεῖα τῆς Ναυπάκτου

Στὸ 1ο Λύκειο καὶ τὸ 1ο Γυμνάσιο ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε γιὰ τὴν ἔννοια καὶ τὸν δυναμικὸ χαρακτῆρα τῆς μόρφωσης, ἀναφέροντας τὸν λόγο τοῦ Ἀϊνστάϊν ὅτι "μόρφωση εἶναι αὐτὸ ποὺ μένει στὸν ἄνθρωπο, ὅταν ξεχάση ὅσα ἔχει μάθει στὸ Σχολεῖο", καθὼς καὶ τὸν λόγο τοῦ παιδαγωγοῦ Ι. Ντιούι, ὅτι "ἡ μόρφωση πρέπει νὰ διδάσκη τὸν μαθητὴ νὰ σκέπτεται, ὄχι τί νὰ σκέπτεται".

Στὸ 2ο Λύκειο καὶ τὸ 2ο Γυμνάσιο μίλησε γιὰ τὴν ἔννοια τῆς λέξης σοφός-σοφία, γιὰ τὴν διαφορὰ μεταξὺ σοφίας καὶ ἐπιστήμης, ἀφοῦ κατὰ τὸν Κὰντ «ἐπιστήμη εἶναι ἡ ὀργανωμένη γνώση, καὶ σοφία εἶναι ἡ ὀργανωμένη ζωή», καὶ ἔκανε λόγο γιὰ τὸ τί σημασία ἔχει νὰ ὀργανώνη ὁ ἄνθρωπος πραγματικὰ τὴν ζωή του καὶ νὰ τῆς δίνη νόημα.

Στὸ Τεχνικὸ (Ἐπαγγελματικὸ) Λύκειο μίλησε γιὰ τὴν ἀξία τῆς μάθησης-μαθητείας, ἡ ὁποία συνεχίζεται σὲ ὁλόκληρη τὴν ζωὴ καὶ προϋποθέτει κόπο καὶ πόνο. Ἀναφέρθηκε δὲ σχετικὰ στὸν λόγο - ἐρώτημα ἑνὸς ἥρωος τοῦ Ντοστογιέφσκι «τί εἶναι προτιμότερο: ἡ μέτρια εὐτυχία ἡ ὁ ὑψηλὸς πόνος;», παρουσιάζοντας τὴν μεγάλη ἀξία τῆς προσπάθειας, τοῦ κόπου καὶ τοῦ πόνου ποὺ αὐτὰ συνεπάγονται, σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν μέτρια εὐτυχία ποὺ δίνουν οἱ στιγμιαῖες ἀπολαύσεις.

Στὸ 3ο Γυμνάσιο μίλησε γιὰ τὴν ἀξία τοῦ Σχολείου ὡς παιδαγωγικοῦ κέντρου, ὡς θεσμοῦ κοινωνικοποίησης καὶ ὡς γέφυρας μεταξὺ τῆς οἰκογένειας καὶ τῆς εὐρύτερης κοινωνίας.

Σὲ κάθε Σχολεῖο εἶχε τὴν εὐκαιρία νὰ συζητήση καὶ μὲ τοὺς Ἐκπαιδευτικοὺς καὶ νὰ τοὺς εὐχηθῇ τα δέοντα.

Α.Κ.

Στὸν Ἅγιο Βλάσιο

Στὶς 17 Αὐγούστου κάθε ἔτους πανηγυρίζει ἡ περιοχὴ τοῦ Ἁγίου Βλασίου, στὴν μνήμη τῆς θαυματουργικῆς ἐπεμβάσεως τοῦ ἁγίου Βλασίου, ποὺ ἐμφανίσθηκε στὸ χωριὸ καὶ ξύπνησε τοὺς κατοίκους του, γλιτώνοντάς τους ἀπὸ τὴν αἰφνιδιαστικὴ ἐπιδρομὴ τῶν Τούρκων, ποὺ κυνηγημένοι τελικὰ πνίγηκαν στὸν Ἀχελῶο. Τὸ θερινὸ αὐτὸ πανηγύρι τοῦ Ἁγίου Βλασίου συγκεντρώνει πολλοὺς πιστούς, τοὺς Ἱερεῖς τῆς περιοχῆς, μὲ ἐπί κεφαλῆς τὸν Ἀρχιερατικὸ τοῦ Ἁγίου Βλασίου π. Κωνσταντῖνο Μάλαινο, Ἱεροψάλτες ἀπὸ τὴν περιοχὴ καὶ τὸ Ἀγρίνιο, μὲ ἐπί κεφαλῆς τὸν παλαίμαχο πρωτοψάλτη κ. Λουκᾶ Σκιαδᾶ, τὶς Ἀρχὲς καὶ τὶς Ἐξουσίες τῆς περιοχῆς καὶ πολλοὺς πιστοὺς ἀπὸ τὰ γειτονικὰ χωριὰ καὶ τὸ Ἀγρίνιο. Τὴν θεία Λειτουργία τέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος, ὁ ὁποῖος κήρυξε τὸν θεῖο λόγο καὶ μίλησε πατρικὰ στοὺς Χριστιανούς. Ἡ ἡμέρα περιελάμβανε τὸ καθιερωμένο κέρασμα στὸ φιλόξενο σπίτι τοῦ π. Κωνσταντίνου, ἀπὸ τὴν Πρεσβυτέρα τοῦ κ. Βασιλικὴ καὶ τὴν θυγατέρα τοῦ Ἁγνή, καὶ γεῦμα ποὺ φέτος παρέθεσε ὁ Δῆμος, λόγῳ τῶν ἐγκαινίων τοῦ νέου Δημαρχείου. Ὁ κ. Δήμαρχος ἐπανέλαβε τὴν ὑπόσχεσή του, ὅτι στὸ πνευματικὸ Κέντρο ποὺ θὰ ἀνεγερθῇ προβλέπεται καὶ χῶρος διαμονῆς τοῦ Ἐπισκόπου, ποὺ θὰ εὐκολύνεται ἔτσι στὶς περιοδεῖες του, καὶ γραφεῖο τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου γιὰ τὴν ἐξυπηρέτηση τοῦ λαοῦ. Φέτος ὁ Σεβασμιώτατος διανυκτέρευσε στὶς Κατασκηνώσεις τῆς Χριστιανικῆς Ἑνώσεως. Ξεναγήθηκε στὶς ἀνακαινισμένες ἐγκαταστάσεις τῶν Κατασκηνώσεων ἀπὸ τὸν ὑπεύθυνο τῆς περιόδου, τὸν Ἱεροκήρυκα π. Χριστοφόρο Μυτιλήνη ποὺ κατάγεται ἀπὸ τὴν Ναυπακτία, μίλησε στοὺς κατασκηνωτές, δείπνησε μαζί τους, τοὺς εὐλόγησε, ἐνθυμούμενος τὰ νεανικά του χρόνια, ὅταν ἦταν ὁ ἴδιος κατασκηνωτὴς στὴν ἴδια κατασκήνωση, ἐπὶ ἀρχιερατείας Δαμασκηνοῦ Κοτζιά.

Στὰ Ἀμπέλια Ἁγίου Βλασίου

Ἐν τῷ μεταξύ, ἡ θερινὴ περίοδος γιὰ τὴν περιοχὴ τοῦ Ἁγίου Βλασίου εἶχε ἀρχίσει μὲ τὸ πανηγύρι τῶν Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου. Ἑόρτασε ὁ ὁμώνυμος Ναός-Παρεκκλήσιο, τὸ ὁποῖο ἀνήγειρε ὁ π. Φώτιος Σαράκης στὰ Ἀμπέλια. Μετὰ τὴν Ἀρχιερατικὴ θεία Λειτουργία, ἀκολούθησε κέρασμα, παραδοσιακοὶ χοροὶ καὶ γεῦμα ποὺ προσέφερε σ' ὅλους τοὺς ἐκκλησιασθέντες ὁ π. Φώτιος. Τὰ πανηγύρια αὐτὰ στὸν Ἅγιο Βλάσιο κρατοῦν κάτι ἀπὸ τὸν παλαιὸ καιρό, ὅταν ἡ ἑορτὴ τῆς Ἐκκλησίας καὶ γενικὰ ἡ θεία Λειτουργία, ἦταν ἀφορμὴ γιὰ τὴν σύναξη ἐπὶ τῷ αὐτῷ ὅλων τῶν Χριστιανῶν, τὴν συνάντηση, τὴν συνομιλία καὶ τὴν σύσφιξη τῶν σχέσεών τους, κάτω ἀπὸ τὴν εὐλογία καὶ τὴν σκέπη τοῦ ἑορταζομένου Ἁγίου.

Α.Κ.

  • Προβολές: 2556