Skip to main content

Ἐκδρομή Κατηχητικῶν - Λἠξη Κατηχητικῶν

Ἐκδρομή Κατηχητικῶν - Στὸν Ἅγιο, στὴν Ζάκυνθο

Εκδρομή Κατηχητικών Ζάκυνθος

Μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Μητροπολίτου κ. Ἱεροθέου πραγματοποιήθηκε τὴν Πέμπτη 22 Ἰουνίου ἡ ἐκδρομὴ τῶν Κατηχητικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ναυπάκτου στὴν Ζάκυνθο, τὸ «Ἄνθος τῆς Ἀνατολῆς», ὅπως τὴν ὀνόμαζαν οἱ Βενετοί. Τὰ παιδιὰ μὲ τὴν συνοδεία Κατηχητῶν τους προσκύνησαν τὸ λείψανο τοῦ ἁγίου Διονυσίου καὶ ἄκουσαν ἀπὸ τὸν Ἡγούμενο τῆς Μονῆς π. Διονύσιο τὴν ὅλη ἱστορία τοῦ Ἁγίου, μὲ ἐποπτικὸ μάλιστα τρόπο, ἀφοῦ ὁ βίος καὶ τὰ θαύματά του εἶναι ἀποτυπωμένα στὴν ἁγιογράφηση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου. Ὁ π. Διονύσιος, μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Μητροπολίτου Ζακύνθου κ. Χρυσοστόμου, δέχθηκε μὲ μεγάλη ἀγάπη καὶ φιλοξένησε τοὺς ἐκδρομεῖς. Μετὰ τὸ γεῦμα στὴν Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Διονυσίου, οἱ ἐκδρομεῖς ἀνηφόρησαν στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἀναφωνητρίας, ὅπου ὁ Ἅγιος συγχώρησε τὸν φονιᾶ τοῦ ἀδελφοῦ του καὶ ἐκεῖ ἀσκήτεψε τὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς ζωῆς του. Ἐκεῖ, στὸ κατανυκτικὸ Καθολικὸ τῆς Μονῆς, ἔψαλαν τὴν Ἱερὰ Παράκληση.

Ἐπισκέφθηκαν καὶ ἄλλα ἀξιοθέατα τῆς Ζακύνθου, ὅπως π.χ. τὸν λόφο Στράνη ὅπου ὁ Διονύσιος Σολωμὸς ἐμπνεύσθηκε τὰ ποιήματά του, ἀφουγκραζόμενος κυριολεκτικὰ τὴν πολιορκία τοῦ Μεσολογγίου, καὶ ἐκεῖ ἔψαλαν τὸν ἐθνικὸ ὕμνο. Ἀλλ' ὅμως γιὰ ἕναν προσκυνητὴ ἡ Ζάκυνθος ταυτίζεται μὲ τὸν Ἅγιο καὶ τοὺς τόπους ὅπου ἔζησε καὶ θαυματούργησε. Ὁ Ἅγιος ἔχει σημαδεύσει ἱστορικὰ ὅλο τὸ νησί.

Ἡ προσκυνηματικὴ αὐτὴ ἐκδρομὴ θὰ ἐπαναληφθῆ, Θεοῦ θέλοντος, τὸν Σεπτέμβριο γιὰ ὅσα παιδιὰ δὲν μπόρεσαν νὰ συμμετάσχουν αὐτὴν τὴν φορά.–

Λἠξη Κατηχητικῶν

Τὴν Κυριακὴ 28 Μαΐου πραγματοποιήθηκε στὴν αἴθουσα τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας γιορταστικὴ ἐκδήλωση μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς λήξης τοῦ Κατηχητικοῦ ἔργου τῶν νεανικῶν συνάξεων γιὰ τὸ τρέχον ἐκκλησιαστικὸ ἔτος.

Λἠξη Κατηχητικῶν

Ἦταν μιὰ ὄμορφη καὶ λιτὴ ἐκδήλωση, τὴν ὁποία εὐλόγησε μὲ τὴν παρουσία του ὁ Μητροπολίτης μας κ. Ἰερόθεος. Παραβρέθηκαν ἀκόμη ἀρκετοὶ ἱερεῖς, κατηχητὲς καὶ κατηχήτριες, πολλὰ παιδιὰ καὶ γονεῖς. Τὴν ἐκδήλωση προλόγισε ὁ π. Καλλίνικος Γεωργᾶτος.

Τὸ πρόγραμμα περιεῖχε: α) Τραγούδια ἀπὸ τὴν παιδικὴ χορωδία τῆς Μητροπόλεώς μας, μὲ τὴν διεύθυνση τῆς Κατηχήτριας καὶ μουσικοῦ κ. Ἄννας-Μαρίας Μωϋσίδου καὶ βοηθὸ τὸν κ. Αὐγουστῖνο Κοτρώνη. β) Ἀπαγγελίες ποιημάτων ἀπὸ μικροὺς μαθητὲς καὶ μαθήτριες τῶν κατηχητικῶν συνάξεων ἀπὸ τὶς ἐνορίες τῆς πόλης. γ) Τὴν μὲ θεατρικὸ τρόπο δοσμένη περίληψη τῶν θεμάτων ποὺ συζητήθηκαν ἐφέτος ἀπὸ τὸ Μέσο Κατηχητικὸ τῆς κ. Ἀναστασίας Πανταζοπούλου, τῶν ἐνοριῶν Ἁγ. Δημητρίου καὶ Ἁγ. Παρασκευῆς. δ) Τὸ μικρὸ θεατρικὸ μὲ τίτλο «Ὀνόματα», ποὺ ἀναφερόταν στὴν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας γύρω ἀπὸ τὴν παρασκευὴ τοῦ πρόσφορου καὶ τὰ ὀνόματα τῶν ζώντων καὶ κεκοιμημένων ποὺ τὸ συνοδεύουν στὸ ἱερὸ Θυσιαστήριο. ε) Τὴν ἀπονομὴ ἀναμνηστικῶν διπλωμάτων στὰ παιδιὰ τῆς ΣΤ` τάξης τῶν Δημοτικῶν Σχολείων τῆς ἐνορίας Ἁγ. Δημητρίου καὶ Ἁγ. Παρασκευῆς, ποὺ κατὰ τὴν φετινὴ χρονιὰ παρακολούθησαν τὰ μαθήματα ἐκμάθησης τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν μέσα ἀπὸ λειτουργικὰ κείμενα τῆς Ἐκκλησίας μας.

Τὴν ἐκδήλωση ἔκλεισε ὁ Μητροπολίτης μας, ὁ ὁποῖος ἀφοῦ συνεχάρη τὰ παιδιὰ καὶ τοὺς γονεῖς τους, εὐχαρίστησε ὅσους κοπίασαν γιὰ τὴν ἑτοιμασία τῆς γιορτῆς καὶ τόνισε τὴν σπουδαιότητα τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς γιὰ τὸν κάθε Χριστιανὸ καὶ παρότρυνε τοὺς γονεῖς νὰ ἐμπιστεύονται τὰ παιδιά τους στὴν Ἐκκλησία, ὅπου θὰ ἀκούσουν γιὰ τὸν Χριστὸ καὶ τοὺς Ἁγίους Τοῦ καὶ θὰ δεχθοῦν μηνύματα ὠφέλιμα, καθαρά, ἀληθινὰ καὶ ὄχι σκοτεινὰ καὶ τερατώδη.

Τέλος μαζὶ μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου δόθηκαν ἀναμνηστικὰ δωράκια σὲ ὅλα τὰ παιδιά, καθὼς καὶ δεξίωση σὲ ὅλους.

Χ.Σ.

κατηχητικά

  • Προβολές: 2866