Skip to main content

Εἰδήσεις - Χαράλαμπου Χαραλαμπόπουλου: «Τοῦ Δήμου Χάλκειας τὰ Χωριά»

«Τοῦ Δήμου Χάλκειας τὰ Χωριά»


Ἕνα ἀκόμη βιβλίο τῆς σειρᾶς «Ἐπιστημονικὴ Βιβλιοθήκη» τῆς Ἑταιρείας Ναυπακτιακῶν Μελετῶν προσετέθη στὰ ἤδη ὑπάρχοντα. Τὸ βιβλίο ἔχει τίτλο «Τοῦ Δήμου Χάλκειας τὰ Χωριά. Γαβρολίμνη, Βασιλική, Ἄνω Βασιλική, Γαλατᾶς, Καλαβρούζα, Περιθώρι, Τρίκορφο» μὲ συγγραφέα τὸν Πρόεδρο τῆς ΕΝΑΜ κ. Χαράλαμπο Χαραλαμπόπουλο καὶ ἐντάσσεται στὴν ἑνότητα «Ἡ Ναύπακτος καὶ ἡ Ἐνδοχώρα τῆς-Ἱστορία καὶ περιγραφὴ τῶν οἰκισμῶν τῆς Ναυπακτίας». Ἡ ἑνότητα αὐτὴ περιλαμβάνει 6 βιβλία. Τὸ συγκεκριμένο βιβλίο ἔχει καὶ μιὰ ἐπὶ πλέον ἀξία, διότι ἀναφέρεται στὸ «Ἅγιον Ὅρος» τῆς Αἰτωλοακαρνανίας, τὴν Βαράσοβα: «Οἱ βοσκοί, ποὺ ἔχουν περπατήσει τὶς πλαγιὲς καὶ τὰ φαράγγια (τῆς Βαράσοβας), ἔχουν μετρήσει ἐκεῖ μέχρι ἑβδομῆντα δύο ἐκκλησίες καὶ ξωκκλήσια... Σήμερα ὅλα εἶναι ἐρειπωμένα». Γενικά, πρόκειται γιὰ ἕνα πολύτιμο «ταξίδι» στὸν χρόνο καὶ τὴν ἱστορία, στὰ βουνὰ καὶ τὰ σπήλαια, στοὺς παλαιοὺς ἀνθρώπους καὶ τὶς συνήθειές τους. Μὲ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἐργασίας του γιὰ ὅλους τοὺς Δήμους ὁ συγγραφέας θὰ ἔχη καταφέρη νὰ ἀποτυπώση γεωγραφικὰ καὶ ἱστορικὰ ὅλη τὴν Ἐπαρχία τῆς Ναυπακτίας ποὺ τόσο ἀγαπᾶ καὶ ἐνδιαφέρεται ποικιλοτρόπως γι' αὐτή. Συγχαρητήρια καὶ καλὴ συνέχεια.

Α.Κ.

Θεία Λειτουργία γιὰ τοὺς ὑποψηφίους

Θεία Λειτουργία για τους υποψηφίους

Τὴν Δευτέρα 22 Μαΐου, στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου τελέσθηκε θεία Λειτουργία γιὰ τοὺς ὑποψηφίους φοιτητές. Ὁ Σεβασμιώτατος μιλῶντας στοὺς ἐκκλησιασθέντες μαθητὲς τῆς Γ Λυκείου ἀνέλυσε τὸ πρόβλημα τοῦ ἄγχους καὶ πὼς αὐτὸ δημιουργεῖται, ὅταν τὸ παρελθὸν καὶ τὸ μέλλον πιέζει καὶ ἀκινητοποιεῖ τὸ παρόν. Ἔτσι σκέψεις ἀπὸ τὸ παρελθὸν (π.χ. δὲν ἑτοιμάσθηκα ὅσο ἔπρεπε, ἡ, γιατί νὰ μὴν διαβάσω καὶ ἐκεῖνο τὸ κεφάλαιο; κλπ.) ἡ ἀπὸ τὸ μέλλον (π.χ. τί θὰ γίνη ἐὰν δὲν περάσω; κλπ.) ἔρχονται καὶ πιέζουν τὴν ζωὴ τοῦ παρόντος, δημιουργοῦν ταραχή, σύγχυση, ἀκινητοποίηση τῶν διανοητικῶν λειτουργιῶν καὶ ἔτσι ὁ ἄνθρωπος δὲν ἀποδίδει οὔτε αὐτὰ ποὺ γνωρίζει. Ἐκτὸς ἀπὸ τὶς συμβουλὲς ποὺ ἀφοροῦν τὴν φυσιολογία τοῦ ἄγχους, ὁ Σεβασμιώτατος ἔδωσε καὶ τὴν πνευματικὴ διάσταση τῆς προσπάθειας τῶν μαθητῶν καὶ τὴν προοπτικὴ ποὺ ἀνοίγει σὲ ὅλους ἡ πίστη. Μετὰ τὸ πέρας τῆς θείας Λειτουργίας μοίρασε στοὺς μαθητὲς ἀπὸ ἕνα στυλὸ καὶ μιὰ εἰκόνα γιὰ εὐλογία.

Μικτὴ Χορωδία Ναυπάκτου

Ἡ Μικτὴ Χορωδία Ναυπάκτου τιμήθηκε μὲ τὸ πρῶτο βραβεῖο-ἀριστεῖο, μεταξὺ 11 χορωδιῶν ἀπ' ὅλη τὴν Ἑλλάδα, σὲ διαγωνισμὸ ποὺ διοργάνωσε ἡ «Χορωδία-Ὀρχήστρα Νέων» ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καὶ τῆς UNESC. Ὁ διαγωνισμὸς ἔγινε παρουσία ὑπουργῶν, βουλευτῶν, καλλιτεχνῶν καὶ πλήθους κόσμου. Ἡ κριτικὴ ἐπιτροπὴ ἀποτελεῖτο ἀπὸ 18 εἰδικοὺς στὴν χορωδιακὴ μουσική. Συγχαρητήρια στοὺς χορωδούς, τὴν πιανίστα, κ. Ζιζὴ Κορκοντζέλου, τὸν μαέστρο, κ. Θεόδωρο Καμπακτσίεφ, τὸν Πρόεδρο κ. Βαρελᾶ, καὶ σὲ ὅσους μεριμνοῦν γιὰ τὴν Μικτὴ Χορωδία τῆς πόλης μας.

***

Ρήξη ἐπῆλθε στὶς ἤδη διαταραγμένες σχέσεις Βατικανοῦ - Κίνας ὕστερα ἀπὸ δεύτερο διορισμὸ ἐπισκόπου χωρὶς τὴν ἔγκριση τοῦ Πάπα. Τὸ Βατικανὸ κατηγόρησε τὴν Κίνα γιὰ παραβίαση τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας, ἐνῷ σύμφωνα μὲ τὸν ἐκπρόσωπο τοῦ Βατικανοῦ, ὁ Πάπας εἶναι ἔντονα δυσαρεστημένος καθὼς μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ πλήττεται τὸ πνεῦμα ἀμοιβαίας ἐμπιστοσύνης. Τὸ Πεκῖνο ἀρνεῖται νὰ ἐπιτρέψη στὸ Βατικανὸ νὰ διορίζη ἐπισκόπους, θεωρώνας ὅτι κάτι τέτοιο θὰ σήμαινε ἀνάμειξη στὶς ἐσωτερικὲς ὑποθέσεις τῆς Κινεζικῆς Ἐκκλησίας. Ὅπως τονίζει σὲ ἀντίστοιχη ἀνακοίνωση ποὺ ἐξέδωσε πρόσφατα ἡ κινεζικὴ κυβέρνηση, ἀκολουθήθηκαν αὐστηρὰ «δημοκρατικὲς διαδικασίες» καὶ σχολιάζοντας τὴν καταδίκη ἐκ μέρους τοῦ Βατικανοῦ δήλωσε πὼς αὐτὴ «δὲν ἔχει κανένα νόημα» (rnn.gr).

***

Θετικὴ ἀνταπόκριση βρῆκε τὸ ἄνοιγμα τοῦ Πατριάρχη Μόσχας Ἀλεξίου πρὸς τὴν Διασπορὰ τῶν Ρώσων, καθὼς οἱ Ρῶσοι Ὀρθόδοξοι τῆς Ἀμερικανικῆς Διασπορᾶς τάχθηκαν ὑπὲρ τῆς ἐπανένωσής τους μὲ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας. Ὁ Ρῶσος Πατριάρχης ἀναφερόμενος στὸ θέμα εἶχε δηλώσει πρὶν ἀπὸ λίγο καιρὸ ὅτι «προσεύχομαι γιὰ τὴν ἑνότητα τῶν Ρώσων Χριστιανῶν ἐντὸς καὶ ἐκτὸς τῆς Ρωσίας... Σήμερα δὲν συντρέχουν λόγοι γιὰ τὴν ὕπαρξη σχίσματος» (rnn.gr).

***

Ὁ Μητροπολίτης Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς κ. Δαμασκηνὸς ἀπογόρευσε στὸν Βουλευτὴ Ἰλχὰν Ἀχμὲντ νὰ συμμετάσχη σὲ ἐκκλησιαστικὲς τελετές, ἐξ αἰτίας τῆς στάσης του, ποὺ ἔλαβε μέρος σὲ συνεδριάσεις τῆς τουρκικῆς Βουλῆς καὶ ἔκανε χρήση τοῦ ὅρου «τουρκικὴ μειονότητα» γιὰ τοὺς μουσουλμάνους τῆς Θράκης. Ὁ Μητροπολίτης δήλωσε πὼς ἐνῷ ὁ Βουλευτὴς καταφέρεται κατὰ τῶν Χριστιανῶν καὶ τῆς Ἑλλάδος, «δὲν τὸν εἴδαμε νὰ στρέφεται κατὰ τῶν Γκρίζων Λύκων», ἐρώτησε «γιατί δὲν φωνάζει γιὰ τὴν Χάλκη;» καὶ κατέληξε ὅτι «ἡ στάση τῆς Μητρόπολης θὰ μεταβληθῆ μόνο ἂν ὁ βουλευτὴς ἀνακαλέσει τὶς προσβλητικὲς δηλώσεις του κατὰ τῶν Χριστιανῶν καὶ τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας» (rnn.gr).

***

Πραγματοποιήθηκε τὸν Ἀπρίλιο ἡ πρώτη Σύναξη στελεχῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἐδέσσης, Πέλλης καὶ Ἀλμωπίας. Ἡ σύναξη αὐτὴ ἀποτελεῖ τὴν ἀρχὴ μιᾶς νέας προσπάθειας ἀλληλογνωριμίας καὶ κοινοῦ ἐκκλησιαστικοῦ προσανατολισμοῦ ἰδιαίτερα στὴν ἐκκλησιαστικὴ διακονία καὶ δραστηριότητα προσώπων νεαρῆς ἡλικίας, ποὺ πλαισιώνουν τὸ ἔργο τῆς Ι. Μητροπόλεως. Στὴν Σύναξη προσκλήθηκαν ἀναγνῶστες, κατηχητές, ἱεροσπουδαστές, φοιτητὲς τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν, στελέχη τῶν κατασκηνώσεων, ὑποψήφιοι Ἱερεῖς καὶ συνεργάτες στὴν διακονία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Τὸ πρόγραμμα περιελάμβανε ἐκκλησιασμό, εἰσηγήσεις-ὁμιλίες, συζήτηση καὶ δεξίωση.

***

Μὲ μεγάλη προσέλευση πιστῶν πραγματοποιοῦνται κατ' ἔτος (γιὰ τέταρτη χρονιὰ φέτος) οἱ πολυήμερες (10ημερες) λατρευτικές, πολιτιστικὲς καὶ νεανικὲς ἐκδηλώσεις «Εὐαγγελίστρια» στὴν Ἐνορία Εὐαγγελιστρίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς. Σημειωτέον, στὴν Ἐνορία αὐτὴ τελοῦνται τρεῖς θεῖες Λειτουργίες κάθε Κυριακή, μία νυκτερινὴ καὶ δύο τὸ πρωΐ, ὥστε νὰ ἐξυπηρετοῦνται ὅλοι οἱ ἐργαζόμενοι. Καὶ στὶς τρεῖς θεῖες Λειτουργίες ὁ Ναὸς εἶναι κατάμεστος.

***

Τὶς προτάσεις τους γιὰ τὴν προστασία τῆς θρησκευτικῆς καὶ πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς τοῦ Κοσσυφοπεδίου ὑπέβαλαν στὴν Βιέννη οἱ ἀντιπροσωπεῖες τῆς Σερβίας καὶ τοῦ Κοσσυφοπεδίου στὸ πλαίσιο τῶν συνομιλιῶν γιὰ τὸ καθεστὼς τῆς περιοχῆς. Ἡ Σερβικὴ ἀντιπροσωπεῖα ὑποστήριξε τὴν ἐπιστροφὴ τῆς ἐθνικοποιημένης ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας, ἐνῷ ἔκανε λόγο καὶ γιὰ ὑψηλὸ βαθμὸ αὐτονομίας γιὰ τὴν Σερβικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στὸ Κόσσοβο. Ζήτησε τὴν συγκρότηση ζωνῶν προστασίας σὲ σαράντα Ναούς, Μονὲς καὶ ἄλλα πολιτιστικὰ καὶ ἱστορικὰ μνημεῖα. Στὴν ἀντιπροσωπεῖα τῆς Σερβίας συμμετέχουν καὶ ἐκπρόσωποι τῆς Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

  • Προβολές: 2631