Skip to main content

Κύριο θέμα: Ἐαρινὴ Θεολογικὴ Διημερίδα στὴν Ναύπακτο - «Θρησκεία καὶ Χρόνος»

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολή μας φιλοξένησε στὸ Πνευματικό της Κέντρο στὴν Ναύπακτο τὴν «Ἐαρινὴ Διημερίδα» (19-21 Μαΐου) τοῦ Μεταπτυχιακοῦ Φοιτητικοῦ Θεολογικοῦ Συνδέσμου (Μ.Φ.Θ.Σ.) τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν ποὺ εἶχε ὡς θέμα μελέτης «Θρησκεία καὶ Χρόνος».

"Εαρινή Θεολογική Διημερίδα" στην Ναύπακτο  «Θρησκεία και Χρόνος»

Ἡ Διημερίδα ἄρχισε τὶς ἐργασίες της τὴν Παρασκευὴ τὸ ἀπόγευμα, μὲ σύντομη ἀναδρομὴ στὴν Ἱστορία της Ναυπάκτου καὶ χαιρετισμοὺς ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο (δημοσιεύεται στὴν σέλ. 6 τοῦ παρόντος), τὸν κ. Φαίδωνα Χριστοδουλάκη, προέδρο τοῦ Μ.Φ.Θ.Σ., καὶ τὸν κ. Μάριο Μπέγζο, διευθυντὴ τοῦ Π.Μ.Σ., ὁ ὁποῖος καὶ ἐξέφρασε τὶς εὐχαριστίες ἐκ μέρους τῶν συνέδρων στὸν Σεβασμιώτατο καὶ γιὰ τὴν φιλοξενία, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸ γεγονὸς ὅτι θὰ τὸν εἶχαν συνομιλητή τους στὸ Συνέδριό τους. Ὁ Σεβασμιώτατος προήδρευσε σὲ μία ἀπὸ τὶς Συνεδριάσεις καὶ κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Συνεδρίου ἔκανε παρεμβάσεις, κατόπιν καὶ ἐρωτήσεων τῶν Συνέδρων.

Οἱ εἰσηγητὲς καὶ οἱ ἀντίστοιχες εἰσηγήσεις ποὺ ἀναπτύχθηκαν ἦταν οἱ ἑξῆς: ὀμ. Καθηγητὴς κ. Διονύσιος Δακουρᾶς: «Ἱερὸς Χρόνος, Θρησκειοφαινομενολογικὴ προσέγγισις», Καθηγητὴς κ. Μάριος Μπέγζος: «Ὁ Χρόνος στὴν Φιλοσοφία τῆς θρησκείας», Καθηγητὴς κ. Χρῆστος Τερέζης, Πρόεδρος Τμήματος Φιλοσοφίας Πανεπ. Πατρῶν: «Ἡ ἔννοια τοῦ Χρόνου στὸν Ὠριγένη», Διονύσιος Κακαλέτρης, ΜΔΕ Πανεπ. Ἀθηνῶν: «Χρόνος καὶ σωτηρία κατὰ τὸν Ἅγιο Ἰωάννη Χρυσόστομο», Κωνσταντῖνος Διαμαντάκης, Δρ. Πανεπ. Ἀθηνῶν: «Ἀριθμολογία-μέτρηση χρόνου καὶ ἡμερολόγιο», Καθηγητὴς κ. Κωνσταντῖνος Δεληκωσταντής: «Τὸ ἐσχατολογικὸ περιεχόμενο τῆς ἐν Χριστῷ ἐλευθερίας», Κωνσταντίνα Σαλαπάτα, ὑπ. ΜΔΕ Πανεπ. Ἀθηνῶν: «Ἀνάσταση: ἕνα γεγονὸς τοῦ παρελθόντος, τοῦ παρόντος ἡ τοῦ μέλλοντος;», Πρωτοπρ. π. Στυλιανὸς Καρπαθίου, Ψυχίατρος, ὑπ. Δρ. Θεολογίας Πανεπ. Ἀθηνῶν: «Ἐγκέφαλος καὶ χρόνος», Δημήτριος Δημητρακόπουλος, ὑπ. ΜΔΕ Πανεπ. Ἀθηνῶν: «Ἡ ἐκκλησιαστικὴ ἑνότητα τοῦ χρόνου καὶ πολιτικὰ κίνητρα», Καθηγητὴς κ. Ἐμμανουὴλ Περσελής, «Ἔννοια καὶ συνέπειες τοῦ ἱστορικοῦ χρόνου στὴν σχολικὴ θρησκευτικὴ πράξη», Ἀλέξιος Παναγόπουλος, ὑπ. Δρ. Πανεπιστημίου Βελιγραδίου: «Ὁ ἐσχατολογικὸς χρόνος καὶ τὸ ἱστορικὸ πρόσωπο τοῦ Ἀντιχρίστου», Λέκτωρ Κωνσταντῖνος Ζάρρας: «Ἡ ἐσχατολογία στὸν Ἰουδαϊσμό».

Ὁ Μεταπτυχιακὸς Φοιτητικὸς Θεολογικὸς Σύνδεσμος εἶναι τὸ συλλογικὸ καὶ ἐπιστημονικὸ ὄργανο τῶν μεταπτυχιακῶν φοιτητῶν τοῦ Τμήματος Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἐθνικοῦ καὶ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Μέλη του ἀποτελοῦν οἱ Μεταπτυχιακοὶ Φοιτητές, ὑποψήφιοι Μ.Δ.Ε. (Master) καὶ ὑποψήφιοι Διδάκτορες. Στὴν δραστηριότητά τους ἔχουν τὴν συμπαράσταση τῶν ἀκαδημαϊκῶν διδασκάλων καὶ τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ καὶ τῶν ἀρχῶν τῆς Πολιτείας.

Ἔχοντας πλέον εἰσέλθει στὸ ΙΒ ἔτος λειτουργίας του ὁ Σύνδεσμος ἔχει, ἀνάμεσα στὶς πολλὲς δραστηριότητες του, διοργανώσει σειρὰ συνεδρίων, τὰ ὁποῖα -κατὰ πάγια ἀρχὴ τοῦ Συνδέσμου- πραγματοποιοῦνται σὲ Μητροπόλεις τῆς Ἑλλάδος, πάντα ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου, ὥστε ὁ θεολογικὸς λόγος νὰ κινῆται ἐντὸς τῆς ζωῆς καὶ τῆς Παραδόσεως τῆς Ἐκκλησίας. Μέχρι σήμερα ὁ Σύνδεσμος ἔχει διοργανώσει δώδεκα συνέδρια, ἐνῷ παράλληλα μὲ τὶς θερινὲς συνεδριακὲς διοργανώσεις ὁ Σύνδεσμος τηρεῖ, ἀρχῆς γενομένης ἀπὸ τὸ ἔτος 2002, τὴν παράδοση τῆς κατ’ ἔτος διεξαγωγῆς διημερίδων τρέχοντος τοῦ ἀκαδημαϊκοῦ ἔτους.

Στὴν «Ἐαρινὴ Διημερίδα '06» συμμετεῖχαν περὶ τοὺς 65 μεταπτυχιακοὺς φοιτητές. Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη προσέφερε τὶς ἐγκαταστάσεις τοῦ Πνευματικοῦ της Κέντρου καὶ ὅ,τι χρειαζόταν στὶς συνεδριάσεις καὶ τὰ διαλείμματα, καθὼς καὶ τὸ δεῖπνο τοῦ Σαββάτου, ἐνῷ τὰ γεύματα τῶν συνέδρων καὶ τὴν δεξίωση μετὰ τὴν θεία Λειτουργία προσέφεραν οἱ Κυρίες τῶν Συνδέσμων Ἀγάπης τοῦ Ἁγίου Δημητρίου καὶ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς μὲ πολλὴ ἀγάπη καὶ μεράκι. Οἱ Σύνεδροι ἔμειναν πολὺ εὐχαριστημένοι ἀπὸ τὴν φιλοξενία, ποὺ τοὺς παρεῖχε ἡ Τοπικὴ Ἐκκλησία, τὴν συμμετοχὴ τοῦ Μητροπολίτου στὸ Συνέδριό τους καὶ ἐξέφρασαν τὸν ἐνθουσιασμό τους κατὰ τὸν ἀποχαιρετισμὸ τὴν Κυριακὴ τὸ πρωΐ, μετὰ τὸν ἐκκλησιασμό τους στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, ὅπου λειτούργησε ὁ Σεβασμιώτατος καὶ κήρυξε λαμβάνοντας ἀφορμὴ ἀπὸ τὸ Ἀποστολικὸ Ἀνάγνωσμα, γιὰ τὸ ὅτι ὁ θεολόγος συνδέεται μὲ τὸν προφήτη καθὼς καὶ γιὰ τὴν ἀποστολὴ τοῦ θεολόγου – προφήτου στὴν σημερινὴ ἐποχή.

Ἐμεῖς νὰ εὐχηθοῦμε στοὺς συνέδρους ποὺ ἀποτελοῦν τὸ μέλλον τῶν θεολογικῶν ἀκαδημαϊκῶν γραμμάτων καὶ τῆς ποιμαινούσης Ἐκκλησίας νὰ φανοῦν ἀντάξιοι τῆς μεγάλης ὀρθοδόξου θεολογικῆς παραδόσεως τῆς Ἑλλάδος.

Α.Κ.

ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ

  • Προβολές: 3472