Skip to main content

Κύριο θέμα: Τὴν ἐποχὴ τῆς μιντιοκρατίας - Ἡ Ἐκκλησία σὲ ἐπικοινωνία μὲ τοὺς νέους

Τήν Πέμπτη 2 Ἰανουαρίου, στίς 7 τό ἀπόγευμα, πραγματοποιήθηκε στό Πνευματικό Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ναυπάκτου ἐκδήλωση γιά τούς φοιτητές καί ἀποφοίτους της περιοχῆς Ναυπάκτου. Ἀφορμή ἦταν ἡ Πρωτοχρονιά, ἡ κοπή τῆς Βασιλοπίττας, ἀλλά πραγματική αἰτία ἡ ἀνάγκη στενότερης ἐπικοινωνίας τῆς Ἐκκλησίας μέ τούς νέους, πού βρίσκονται στήν κρίσιμη μεταλυκειακή περίοδο τῆς ζωῆς τους.

Ἡ ἐκδήλωση περιελάμβανε εἰσήγηση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μᾶς κ. Ἰεροθέου μέ θέμα: “Τά Μέσα Μαζικῆς Ἐνημέρωσης καί τό ἀνθρώπινο προσωπο”, συζήτηση πάνω στήν εἰσήγηση καί τέλος δεξίωση πού ἔδωσε τή δυνατότητα συνέχειας τῶν συζητήσεων σέ προσωπικότερο ἐπίπεδο.

Οἱ νέοι πού φοιτοῦν στίς ἀνώτερες καί τίς ἀνώτατες σχολές, ἀλλά καί οἱ ἀπόφοιτοί του Λυκείου, δέχονται ἐπηρεασμούς καί πιέσεις ἀπό πολλούς παράγοντες. Στόν πανεπιστημιακό κυρίως χῶρο διακινοῦνται πολλές ἰδεολογίες, πολλά κοινωνικά καί φιλοσοφικά ρεύματα, ἀναπτύσσονται καί συζητιοῦνται πολλές κοσμοθεωρίες, παλαιές καί νέες καί ἀναπτύσσεται περισσότερο ἡ κριτική σκέψη. Ταυτόχρονα ὀφείλουν νά ὀργανώνονται μέ περισσότερη ὑπευθυνότητα γιά τό μέλλον τους, μέ ὅλα τα προβλήματα - ἐπαγγελματικά καί ἄλλα - πού αὐτό ἀναμένεται νά φέρη. Γι’ αὐτό τό λόγο οἱ φοιτητές χρειάζονται ἰσχυρό πνευματικό ὁπλισμό, τόν ὁποῖο μπορεῖ νά τούς προσφέρη ἡ στενή καί εἰλικρινής σχέση τους μέ τήν Ἐκκλησία, ὥστε νά μποροῦν νά ἀντιμετωπίζουν δύσκολες καταστάσεις, ἀλλά καί νά μποροῦν νά προσλαμβάνουν καί νά ἀφομοιώνουν δημιουργικά κάθε τί τό νέο, χωρίς νά ἀπομακρύνονται ἀπό τήν πολιτιστική μας παράδοση, ξεχωρίζοντας αὐτά πού μποροῦν νά ἀλλάξουν ἀπό αὐτά πού πρέπει νά μείνουν ἀμετάβλητα.

“Θέλω πολύ τή συνάντηση μαζί σας”, τόνισε στήν ἀρχή τῆς ὁμιλίας τοῦ ὁ Σεβασμιώτατος, ἐκφράζοντας τό προσωπικό του ἐνδιαφέρον, ἀλλά καί τό ἐνδιαφέρον γενικά της Ἐκκλησίας γιά τούς νέους. Ἡ συνάντηση μέσα ἀπό τέτοιου εἴδους ἐκδηλώσεις - εἶναι ἡ τρίτη πού πραγματοποιεῖται μέ πρωτοβουλία τοῦ Μητροπολίτου κ. Ἰεροθέου - ἀνοίγει τό δρόμο τῆς πιό προσωπικῆς ἐπικοινωνίας, πού εἶναι τό ζητούμενο μέσα στήν ἀπρόσωπη σύγχρονη κοινωνία μας.

Στίς μέρες μᾶς σημαντικός δημιουργός ἀπομόνωσης καί ἀκοινωνησίας, ἀλλά καί παράγοντας διαμόρφωσης γνώμης γιά τά σύγχρονα γεγονότα καί μέσο ψυχαγωγίας, εἶναι ἡ τηλεόραση. Γι’ αὐτό, τό θέμα πού ἀνέπτυξε ὁ Σέβ. Μητροπολίτης κ. Ἰερόθεος ἦταν ἐπίκαιρο καί ἐδιαφέρον. “Ζούμε σέ ἐποχή μιντιοκρατίας”, εἶπε. Κοντά στίς τρεῖς γνωστές ἐξουσίες, τή νομοθετική, τήν ἐκτελεστική καί τή δικαστική, ἔχουμε τώρα ἄλλες τρεῖς, τόν τύπο, τήν τηλεόραση καί τήν πληροφορική. Στή συνέχεια ἀναφέρθηκε κυρίως στήν τηλεόραση. Τίς θέσεις πού ἀνέπτυξε τίς τεκμηρίωσε μέ γνῶμες εἰδικῶν πού δέν προέρχονται ἀπό τόν θεολογικό χῶρο, ὥστε νά δείξη τήν κοινή ἀνησυχία πολλῶν στοχαστῶν, ἀλλά καί δημοσιογράφων, γιά τά ἀποτελέσματα τῆς κακῆς χρήσης τῆς τηλεόρασης. Κάποιος σχολιαστῆς, τοῦ ὁποίου ἀναφέρθηκε ἡ γνώμη, λέει: “ἡ τηλεόραση μετατρέπει τόν ἄνθρωπο ἀπό ἀνεξάρτητη προσωπικότητα σέ μιά ἄμορφη μάζα ἀστικῶν σκουπιδιῶν. Ἔχουμε δηλαδή ἕνα νέο εἶδος δικτατορίας, ἡ ὁποία δέν περιορίζει ἁπλῶς τήν ἐλευθερία τοῦ ἀτόμου, ἀλλά μεταβάλλει αὐτήν ταύτη τήν ἀνθρώπινη ὑποσταση”. Ἡ τηλεόραση ἔχει συνδεθῆ στενά μέ τή ζωή μας, ἔχει γίνει κατά τήν εὔστοχη παρατήρηση κάποιου δημοσιογράφου “ὁ ἠλεκτρονικός συγγενής μας, πού περνᾶμε μαζί του ἄσκοπα τίς ὧρες μας - πού συνηθίσαμε νά ὀνομάζουμε “ἐλεύθερες ὤρες” - σκλαβώνοντας τή ζωή μας”. Αὐτή ἡ “ἠλεκτρονική συγγένεια” μπορεῖ νά ὀνομαστῆ “ἠλεκτρονική μοναξιά”, γιατί παρά τήν ψευδαίσθηση κοινωνικότητας πού προσφέρει, κάνει τόν ἄνθρωπο νά ζῆ μόνος του. Ἔχει γραφή χαρακτηριστικά: “Ἀντικαταστάθηκαν πλέον τά ἐξομολογητάρια τῶν ἐκκλησιῶν ἀπό τά τηλεοπτικά πλατό, ἡ ἀληθινή ἀνθρώπινη ζεστασιά ἀπό τό καυτό φῶς τῶν προβολέων, τό οἰκεῖο πρόσωπο τοῦ φίλου, τοῦ ἀδελφοῦ, τῆς μάνας ἀπό τήν ἀπρόσωπη κάμερα, τά εἰλικρινῆ αἰσθήματα μακροχρόνιων σχέσεων ἀπό τήν ἐπαγγελματική συμπάθεια τοῦ παρουσιαστῆ, τρύπωσε ἡ τηλεόραση στίς καρδιές, ἔβγαλε σέ κοινή θέα μύχιους πόθους, ἀνάγκες, προσμονές, ἐλπίδες”.

Δέ θά ποῦμε περισσότερα γιά τό θέμα αὐτό, γιατί ἔχουμε ἀσχοληθῆ σέ ἄλλα τεύχη μας. Πάντως πρέπει νά ἐπισημάνουμε κάτι γιά τό ὁποῖο εἴμαστε καθημερινοί μάρτυρες. Μέσα στόν ἀνταγωνισμό τῆς τηλεθέασης τό προσωπικό πένθος καί ὁ πόνος, ἐπειδή προσφέρουν μεγάλη ἀκροαματικότητα, γίνονται ὑλικό πρός ἐκμετάλλευση. Αὐτό εἶναι ἕνα στοιχεῖο ἀπανθρωπιᾶς τοῦ “ἠλεκτρονικοῦ συγγενῆ μας”.

Ἡ εἰσήγηση προκάλεσε ἐνδιαφέρον καί συζήτηση, πού ἔδωσε τή δυνατότητα νά διευκρινισθοῦν ἤ νά ἀναπτυχθοῦν περισσότερο κάποιες πτυχές τοῦ θέματος. Οἱ νέοι πού συμμετεῖχαν στήν ἐκδήλωση ἐκφράστηκαν μέ ἐνθουσιασμό γι’ αὐτήν. Ὁρισμένοι μάλιστα συνέχισαν τίς συζητήσεις γύρω ἀπό τίς θέσεις πού ἀναπτύχθηκαν καί τίς ἑπόμενες μέρες μέ τούς φίλους τους, σέ κατ’ ἰδίαν “συνάξεις” στά δικά τους νεανικά “στέκια”. Τό πιό θετικό ἀπό ὅλα ἦταν ὅτι ζητήθηκε ἀπό τούς ἴδιους νά γίνονται τακτικότερα τέτοιες ἐκδηλώσεις. Αὐτό ἀποτελεῖ μιά εὐπρόσδεκτη πρόκληση γιά τήν Ἱερά Μητρόπολη καί τόν Μητροπολίτη, πού θέλει νά ἔχει ἀνοικτή καί εἰλικρινῆ ἐπικοινωνία μέ τούς νέους.

Ἡ ἐκδήλωση συνδέθηκε μέ τήν κοπή τῆς καθιερωμένης πρωτοχρονιάτικης Βασιλοπίττας.

Παρών στήν ἐκδήλωση, στήν ὁποία συμμετεῖχαν περί τούς ἑκατόν πενήντα φοιτητές καί ἀποφοίτους, ἦταν ὁ Δήμαρχος Ναυπάκτου κ. Ρέππας, γεγονός πού ὑπογραμμίζει καί τό δικό του ἐνδιαφέρον γιά τούς νέους της Ναυπάκτου.

π.Θ.Α.Β.

ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ

  • Προβολές: 2642