Skip to main content

Εἰδήσεις Φεβρουαρίου 2006

ΝΕΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

Στὶς 15 Ἰανουαρίου 2006 πραγματοποιήθηκε ἡ πρώτη συνεδρίαση τοῦ 15μελους Δ.Σ. τοῦ Συνδέσμου Ἀγάπης τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ναυπάκτου, μετὰ τὸν διορισμὸ τῶν μελῶν του γιὰ τὴν ἑπόμενη τριετία. Ἐπίσης, τὸ Σάββατο 22 Ἰανουαρίου, στὶς 6μ.μ., στὴν αἴθουσα τοῦ Ἐνοριακοῦ Κέντρου πραγματοποιήθηκε ἡ ἐτήσια ἀπολογιστικὴ συνέλευση τοῦ Συνδέσμου. Ἀναλυτικὰ στὰ δύο αὐτὰ θέματα θὰ ἀναφερθοῦμε στὸ ἑπόμενο τεῦχος.

Ἡ ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΞΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Ὁ ἱερὸς Ναὸς καὶ οἱ κανονικὲς καὶ νόμιμες προϋποθέσεις ἀνέγερσής του ἦταν τὸ κεντρικὸ θέμα συζήτησης στὴν Ἱερατικὴ Σύναξη τοῦ Φεβρουαρίου. Συγκεκριμένα ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε: –Στὴν θεολογική-ἐκκλησιολογικὴ σημασία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ. –Στὶς κανονικὲς καὶ νόμιμες προϋποθέσεις ἀνεγέρσεώς του. –Στὴν προσπάθεια τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως γιὰ τὴν καταγραφὴ καὶ περιγραφὴ ὅλων τῶν Ναῶν – Ναϋδρίων τῆς Ἐπαρχίας μας. –Στὴν προσπάθεια ἐνεργοποίησης τῆς λειτουργίας τῆς 22ας Ἐφορίας Βυζαντινῶν Ἀρχαιοτήτων στὴν Ναύπακτο. –Ἐπίσης, συζητήθηκαν καὶ διάφορα ἄλλα ὑπηρεσιακὰ θέματα. Νὰ σημειωθῇ ὅτι στὴν ἀρχὴ τῆς συνάξεως ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε μὲ ἐπαινετικὰ λόγια γιὰ τοὺς Ἐφημερίους ἰδίως τῶν ὀρεινῶν Ἐνοριῶν τῆς Ναυπακτίας καὶ τοῦ Ἁγίου Βλασίου καὶ ἔκανε ἰδιαίτερο λόγο γιὰ τὴν πανήγυρη τοῦ Ἁγίου Βλασίου καὶ τοὺς Ἱερεῖς τῆς ἐκεῖ ἀρχιερατικῆς περιφερείας μὲ ἐπί κεφαλῆς τὸν π. Κωνσταντῖνο Μάλαινο.

ΑΝΤΙΧΑΡΗ ΣΤΟΝ Κ. ΓΙΑΝΝΗ ΒΑΡΔΑΚΟΥΛΑ

Μὲ μιὰ λιτὴ καὶ συγκινητικὴ ἐκδήλωση τὸ 1ο Λύκειο Ναυπάκτου εὐχαρίστησε τὸν κ. Γιάννη Βαρδακουλᾶ γιὰ τὴν δωρεὰ τῆς προσωπικῆς Βιβλιοθήκης του στὸ «Σχολεῖο του». Ἡ ἐκδήλωση περιελάμβανε τρεῖς εἰσηγήσεις ἀπὸ τοὺς κ. Δημήτριο Ἀποστολόπουλο, Διευθυντὴ Ἐρευνῶν τοῦ Ἐθνικοῦ Ἱδρύματος Ἐρευνῶν, κ. Φώτη Δημητρακόπουλο, Καθηγητῆ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καὶ τὸν κ. Ἀπόστολο Ζορμπᾶ, Διευθυντὴ τοῦ 1ου Λυκείου. Τὰ θέματα τῶν εἰσηγήσεων ἦταν ἀντίστοιχα: «Οἱ ἰδιωτικὲς βιβλιοθῆκες καὶ οἱ τύχες τους», «Ὁ ἀναγνώστης καὶ τὸ βιβλίο», «Ἡ βιβλιοθήκη τοῦ Γιάννη Βαρδακουλᾶ, πρώτη περιγραφή». Τὸν λόγο τοῦ κ. Βαρδακουλᾶ ἀνέγνωσε ὁ κ. Θωμᾶς Παναγιωτόπουλος, ὁ ὁποῖος καὶ ἔλαβε ἀπὸ τὸν κ. Ζορμπὰ τὸ ἀναμνηστικό-εὐχαριστήριο δῶρο γιὰ νὰ τὸ παραδώση στὸν κ. Γιάννη, ὁ ὁποῖος δὲν μπόρεσε νὰ παρευρεθῇ γιὰ λόγους ὑγείας. Στὴν ἐκδήλωση παρέστησαν οἱ Δήμαρχοι τῆς Ἐπαρχίας μας, πολλοὶ Ἐκπαιδευτικοὶ καὶ ἄλλοι συμπολῖτες ποὺ θέλησαν νὰ συγχαροῦν καὶ τὸν Δωρητὴ καὶ τὸ Σχολεῖο γιὰ τὴν σημαντικὴ αὐτὴ δωρεά.

Ὁ Σεβασμιώτατος στὴν σύντομη παρέμβαση-χαιρετισμὸ μίλησε γιὰ τὴν ἀξία τοῦ βιβλίου, τὸν κόπο συγγραφῆς, ἐκδόσεως καὶ ἀναγνώσεως, γιὰ τὴν «ἐρωτικὴ σχέση», θετικὴ ἡ ἀρνητική, ποὺ ἀποκτᾶ ὁ ἀναγνώστης μαζί του. Ἐξῆρε τὴν προσφορὰ τοῦ κ. Βαρδακουλᾶ καὶ πρότεινε τὴν συναρίθμησή του στοὺς Εὐεργέτας τῆς πόλεώς μας. Νὰ συγχαροῦμε καὶ ἐμεῖς τὸν κ. Γιάννη, τὸν συνεργάτη τῆς Ἐφημερίδος μας, καὶ νὰ τοῦ εὐχηθοῦμε περαστικὰ καὶ νὰ τὸν δοῦμε καὶ πάλι στὴν «Μικρὴ Βουλή»!

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Τὸ 2ο Δημοτικὸ Σχολεῖο «Γιάννης Βλαχογιάννης» διοργάνωσε μιὰ πολὺ ἐπιτυχημένη καὶ ὠφέλιμη συνάντηση γιὰ γονεῖς καὶ ἐκπαιδευτικούς, στὴν ὁποία μελετήθηκε τὸ θέμα τῶν μαθητῶν μὲ μαθησιακὲς δυσκολίες καὶ μὲ προβλήματα συμπεριφορᾶς. Τὴν ἐπιστημονικὴ ἄποψη καὶ τὴν ἐμπειρία τους κατέθεσαν ὁ κ. Σωτήριος Κουτσόπουλος, Ψυχίατρος-Παιδοψυχίατρος καὶ ἡ σύζυγός του Ἀγγελικὴ Κουτσοπούλου, Λογοπεδικός. Οἱ εἰσηγήσεις τους ἦταν πολὺ ἐνημερωτικές, τεκμηριωμένες, θετικές, μὲ τὴν σφραγῖδα τῆς προσωπικῆς τους ἐμπειρίας. Ὑπῆρξε μεγάλη ἀνταπόκριση ἀπὸ τοὺς ἐνδιαφερομένους, καὶ ὡς πρὸς τὴν προσέλευση, καὶ κατὰ τὴν διάρκεια τῶν εἰσηγήσεων καὶ τῆς συζητήσεως. Συγχαρητήρια ἔδωσε στὸν Διευθυντὴ κ. Θωμᾶ Παναγιωτόπουλο καὶ τοὺς συναδέλφους του ὁ κ. Παν. Σύψας, Καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν καὶ Πρόεδρος τοῦ Π.Ε.Κ.Κ. γιὰ τὴν πολὺ καλὴ αὐτὴ εὐκαιρία γνώσης καὶ βοήθειας πρὸς τοὺς ἐκπαιδευτικοὺς καὶ τοὺς γονεῖς.

Τὴν ἐκπαιδευτικὴ ἐκδήλωση χαιρέτησε καὶ ὁ Σεβασμιώτατος, ὁ ὁποῖος συνεχάρη τὸν Διευθυντὴ καὶ τὸ προσωπικὸ τοῦ Σχολείου, μίλησε γιὰ τοὺς πέντε «χώρους» μέσα στοὺς ὁποίους μεγαλώνει τὸ παιδί, δηλαδὴ τὴν μήτρα τῆς μητέρας του, τὸ στενὸ οἰκογενειακὸ περιβάλλον, τὴν Ἐκκλησία, τὸ Σχολεῖο καὶ τὴν εὐρύτερη κοινωνία καὶ ὑπογράμμισε τὴν μεγάλη ἀξία καὶ σπουδαιότητα τοῦ ἔργου τῶν Δασκάλων ποὺ διαπαιδαγωγοῦν τὰ παιδιὰ μέσα στὸν μεταβατικὸ καὶ σημαντικὸ αὐτὸ «χῶρο» τοῦ σχολείου. Συχρόνως τόνισε ὅτι συνήθως τὸ Σχολεῖο δέχεται τὶς ἐντάσεις ἀπὸ τὸ οἰκογενειακὸ περιβάλλον, ὅπου μπορεῖ νὰ ἐπικρατῆ ὁ συζυγικὸς αὐτισμός, ἡ μετάλλαξη τοῦ συζυγικοῦ ρόλου σὲ γονεϊκὸ καὶ οἱ δυσλειτουργικὲς «τριγωνοποιήσεις». Μετὰ τὶς εἰσηγήσεις συνεχάρη τους δύο ὁμιλητὲς γιὰ τὴν εὔστοχη, διακριτικὴ καὶ ἐμπειρικὴ ἀντιμετώπιση τοῦ σημαντικοῦ θέματος.

Α.Κ.

Τεμάχιο τοῦ ἱεροῦ Λειψάνου τῆς Ἁγίας Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας παρέδωσε ὁ Μάκ. Ἀρχιεπίσκοπος κ. Χριστόδουλος στὸν Σέβ. Μητροπολίτη Τορόντο κ. Σωτήριο. Ἡ Ἁγία Φιλοθέη εἶναι προστάτης τῶν Φιλοπτώχων Ἀδελφοτήτων τοῦ Καναδᾶ.

***

Τὸ Γραφεῖο Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς ἐξέδωσε Κατήχηση γιὰ τοὺς Ὀρθόδοξους Ἀφρικανούς, ἔργο τοῦ Μητροπολίτου Κεντρώας Ἀφρικῆς κ. Ἰγνατίου καὶ τὴν ἀκολουθία τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος στὴν Πολωνικὴ γλῶσσα, ὕστερα ἀπὸ αἴτημα τοῦ Προκαθημένου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Πολωνίας Μητροπολίτου Βαρσοβίας κ. Σάββα.

***

«Μὲ λένε Ζένια καὶ εἶμαι 15 ἐτῶν. Πατέρα δὲν γνώρισα ποτὲ ἐνῷ ἡ μητέρα μου πέθανε πρὶν ἀπὸ λίγα χρόνια. Κανεὶς ἀπὸ τοὺς γνωστοὺς καὶ συγγενεῖς δὲν δέχθηκε νὰ μὲ πάρη καὶ νὰ μὲ βοηθήση. Βρέθηκα στὸ ἵδρυμα ὅταν ἤμουνα 12 ἐτῶν. Μέσα στὰ χρόνια ποὺ πέρασαν οἱ παιδαγωγοί μας μᾶς χάρισαν τὸ χάδι καὶ τὴν ἀγάπη. Πρὶν τρία χρόνια ἦρθαν τὸ ἵδρυμα καλοὶ ἄνθρωποι ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ νέα παιδιὰ ποὺ μᾶς ἀγάπησαν καὶ ἐνδιαφέρθηκαν γιά μας. Ἔτσι ἦρθαν καινούριοι φίλοι στὴν ζωή μας, οἱ ὁποῖοι δὲν ἔμειναν ἀδιάφοροι στὴ μοῖρα μας. Μᾶς ἔφεραν ροῦχα, παπούτσια, σχολικὰ εἴδη, πλυντήριο ρούχων καὶ ἕνα αὐτοκίνητο. Εὐχαριστοῦμε πολὺ τὸν Κύριο καὶ τοὺς Ἕλληνες ὀρθοδόξους ποὺ μᾶς κάλεσαν γιὰ διακοπὲς στὴν Ἑλλάδα» (ἀπὸ τὶς πολλὲς ἀληθινὲς ἱστορίες ὀρφανῶν ἀπὸ τὴν Οὐκρανία ποὺ διαβάζουμε στὸ Περιοδικὸ «Εὐροκλύδων», τοῦ Κέντρου Νεότητος Θηβῶν).

***

Μετὰ τὴν συνδρομητική, δορυφορικὴ πλατφόρμα τῆς NOVA, ὁ Ραδιοφωνικὸς Σταθμὸς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μεταδίδει, πλέον, τὸ σῆμα του ἐλεύθερα ἀπὸ τὸν Ἑλληνικὸ δορυφόρο HELLAS SAT 2. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ὁ καθείς, σὲ ὁλόκληρη τὴν Ἑλληνικὴ ἐπικράτεια καὶ ὄχι μόνο, μπορεῖ νὰ ἀκούη δωρεὰν τὸ πρόγραμμά του εἰκοσιτέσσερεις ὧρες τὸ εἰκοσιτετράωρο. Γιὰ νὰ συμβῇ αὐτό, ἀπαιτεῖται μιὰ ἁπλὴ καὶ μὲ μικρὸ ἐφάπαξ οἰκονομικὸ κόστος, δορυφορικὴ ἐγκατάσταση, προκειμένου νὰ συντονιστὴ κανεὶς μὲ τὴν συγκεκριμένη δορυφορικὴ πλατφόρμα. Τὰ τεχνικὰ χαρακτηριστικά, ποὺ πρέπει ἀπαραιτήτως νὰ ληφθοῦν ὑπόψιν, εἶναι τὰ ἑξῆς: Διάμετρος κατόπτρου γιὰ λήψη στὸν Ἑλλαδικὸ χῶρο: τοὐλάχιστον 0.5 (50cm), Σκόπευση: 39ο ἀνατολικά, Συχνότητα: 12.524 Μήz, Πόλωση: Κάθετη (Vertical), Symbol Rate: 27.500, FEC: 3/4, Band: Κu

***

Σὲ κυνηγετικὸ ἀτύχημα σκοτώθηκε στὰ Πιτσινέϊκα Ναυπάκτου τὸ περασμένο ἔτος ἕνας νέος ἄνδρας οἰκογενειάρχης καὶ πατέρας τριῶν ἀνήλικων παιδιῶν, ὁ ὁποῖος ἦταν καὶ Πάρεδρος τοῦ Τοπικοῦ Συμβουλίου τοῦ χωριοῦ του. Ὁ κ. Βασίλης Καρέλλης ποὺ τὸν διαδέχθηκε δήλωσε στὸ Δημοτικὸ Συμβούλιο ὅτι ἐπιθυμεῖ νὰ προσφέρη τὶς ὅποιες ἀποδοχές του ἀπὸ τὴν δημοτικὴ θέση στὴν οἰκογένεια τοῦ ἐκλιπόντος.

***

Στὸ ποσὸ τῶν 484.092 ΕΥΡΩ ἔφθασε ἡ οἰκονομικὴ βοήθεια ποὺ προσέφερε τὸ Γραφεῖο Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, γιὰ τὸ ἔτος 2005, στὶς ἀνὰ τὸν κόσμο Ὀρθόδοξες Ἱεραποστολικὲς Ἐκκλησίες (Κένυα, Μπουκόμπα, Ντὰρ Ἐς Σαλαάμ, Οὐγκάντα, Κονγκό, Μπραζαβίλ, Καμερούν, Τσάντ, Γκάνα, Ἀκτὴ Ἐλεφαντοστοῦ, Νιγηρία, Μπενίν, Μαδαγασκάρη, Ζιμπάμπουε, Ζάμπια, Κορέα, Ἰνδία, Ἰνδονησία, Φιλιππίνες, Χὸνγκ Κόνγκ). Ἡ βοήθεια αὐτὴ καταδεικνύει τὴν διαρκῆ καὶ ἄοκνη, ἐπὶ σειρὰ ἐτῶν, συμπαράσταση στὸ ἱεραποστολικὸ ἔργο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας.

***

Τὸ Βατικανὸ ἀποφάσισε νὰ ἀποκαταστήση τὸ ὄνομα τοῦ Ἰούδα του Ἰσκαριώτη, ποὺ πρόδωσε τὸ Χριστὸ γιὰ 30 ἀργύρια καὶ γι' αὐτὸ τὸ ὄνομά του εἶναι συνώνυμο τῆς προδοσίας. Ἡ ἀποκατάσταση αὐτὴ στηρίζεται στὸ συλλογισμὸ ὅτι ὁ Ἰούδας δὲν ἦταν ἐσκεμμένα κακός, ἀλλὰ ἁπλῶς «ἐκπλήρωνε τὴν ἀποστολή του στὸ σχέδιο τοῦ Θεοῦ».

***

Ἡ Μ.Κ.Ο. «Ἀλληλεγγύη» τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὑλοποίησε τὴν δημιουργία τοῦ ξενῶνα «Μέριμνα» ποὺ «ἔρχεται νὰ συνδράμη στὴν ἀντιμετώπιση ἑνὸς προβλήματος ποὺ ἀφορᾶ πολλὲς οἰκογένειες ποὺ δὲν ἔχουν οἰκονομικὴ εὐμάρεια καὶ κάποιο μέλος τους τυχαίνει νὰ νοσηλεύεται σὲ κάποιο νοσοκομεῖο. Στὸν ξενῶνα, ὁ ὁποῖος βρίσκεται στὴν περιοχὴ τοῦ Νέου Κόσμου, μποροῦν πλέον νὰ φιλοξενοῦνται καθημερινὰ δεκάδες ἄνθρωποι ποὺ δὲν ἔχουν τὴν οἰκονομικὴ δυνατότητα νὰ μείνουν σὲ κάποιο ξενοδοχεῖο. Ὁ ξενῶνας εἶναι πλήρως ἐξοπλισμένος καὶ ἕτοιμος νὰ ὑποδεχθῇ ὅσους ἔχουν ἀνάγκη. Ὑλοποιεῖται σὲ συνεργασία μὲ τὰ νοσηλευτικὰ ἱδρύματα τοῦ Λεκανοπεδίου Ἀττικῆς καὶ ὅλες τῆς ἐνορίες τῆς Ἑλλάδας.

***

Ἡ μεγάλη αὔξηση τῶν μαθησιακῶν διαταραχῶν, ποὺ καταγράφηκε τὰ τελευταῖα χρόνια γιὰ τὰ Ἑλληνόπουλα, ὀφείλεται καὶ στὴν κατάργηση τοῦ πολυτονικοῦ συστήματος γραφῆς. Ὁ κ. Τσέγκος, Ψυχίατρος, Διευθυντὴς τοῦ Ἐκπαιδευτικοῦ καὶ Ἐρευνητικοῦ τομέα τοῦ ἀνοιχτοῦ Ψυχοθεραπευτικοῦ Κέντρου Ἀθηνῶν διευκρινίζει πώς, ὅπως ἀπέδειξαν σχετικὲς μελέτες, ἡ ἐκμάθηση τῆς πολυτονικῆς (ἱστορικῆς) ὀρθογραφίας βελτιώνει τὴν ψυχοεκπαιδευτικὴ ἀνάπτυξη τοῦ παιδιοῦ σὲ καίριους τομεῖς, ὅπως εἶναι οἱ ἀντιληπτικὲς καὶ ὀπτικὲς ἱκανότητες, λειτουργίες ποὺ συνδέονται ἄμεσα μὲ τὴν ἐμφάνιση τῆς δυσλεξίας.

***

Ἀμερικανοὶ ἐπιστήμονες προειδοποιοῦν ὅτι οἱ μισὲς ἀπὸ τὶς 8000 περίπου διαφορετικὲς γλῶσσες ποὺ ὑπάρχουν σήμερα, πρόκειται νὰ ἐκλείψουν ὡς τὸ τέλος τοῦ αἰῶνα. Σύμφωνα μὲ ἀμερικανὸ ἐρευνητῆ γλωσσολόγο οἱ γλῶσσες ποὺ τείνουν νὰ ἐπικρατήσουν σ' ὅλον τὸν κόσμο σήμερα εἶναι τὰ ἀγγλικά, κινεζικὰ καὶ ἱσπανικά.

***

Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης ἐπεσκέφθη κατ' οἶκον καὶ παρεμύθησε τοὺς γονεῖς καὶ τὴν σύζυγον καὶ τὰ τέκνα τοῦ ἐπὶ σειρὰν ἐτῶν χρηματίσαντος ὁδηγοῦ τοῦ αὐτοκινήτου Αὐτοῦ ἀειμνήστου Πέτρου Μπρούχιν.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

  • Προβολές: 2566