Skip to main content

«Πόθεν τὰ τέρατα καὶ σημεῖα;» Ἕνα βιβλίο ἀπάντηση

«Πόθεν τὰ τέρατα καὶ σημεῖα;»

(ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ)

ΠΕΡΙ ΔΙΚΟΜΑΝΙΑΣ

...Ὁ Μητροπολίτης ἡ ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη σὲ καμμία περίπτωση δὲν κατεμήνυσαν ἡ δὲν ἤγειραν ἀγωγὴ ἐναντίον τῆς Μονῆς ἡ μελῶν της, ἀπόδειξη τὸ ὅτι δὲν παρέστησαν ποτὲ ὡς πολιτικῶς ἐνάγοντες... Θὰ καταγράψω ἐν συντόμῳ μερικοὺς ἀπὸ τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους προσφεύγουν στὰ πολιτικὰ δικαστήρια οἱ τῆς Μονῆς, καὶ ὄχι μόνον μιὰ φορά, ἀλλὰ ἐπανειλημμένως, σὲ διάφορες βαθμίδες.

Ἔχει ἐξαιρετικὸ ἐνδιαφέρον καὶ σημασία, ἀφοῦ: σεῖς ὑπερθεματίζετε γιὰ τὶς προσφυγές τους αὐτές, μία ἀπὸ τὶς κατηγορίες κατὰ τοῦ Ἱερομ. Σπυρίδωνος Λογοθέτου ἦταν καὶ ἡ ἀλλοίωση τοῦ μοναχισμοῦ, ὑφίσταται μεγάλο πνευματικὸ πρόβλημα γιὰ τὴν δικομανία των, κατὰ τὰ ἄλλα, Μοναχῶν,

ὑφίσταται μεγάλο πνευματικό, κανονικό, νομικό, ἠθικὸ κλπ. πρόβλημα γιὰ τὸ ὅτι τὰ χρήματα ποὺ καταθέτουν στὴν Μονὴ οἱ πιστοί, ὑπὲρ ἀναπαύσεως καὶ ὑπὲρ ὑγείας, καταλήγουν στοὺς πολυάριθμους Δικηγόρους τοῦ Ἱερομονάχου καὶ τῶν ὀργανώσεών του, ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας μας.

κ.α.

Προσέφυγαν, λοιπόν, οἱ τῆς Μονῆς στὰ πολιτικὰ Δικαστήρια, κατὰ παράβαση τῶν ἱερῶν κανόνων τῶν ἀποφάσεων τῆς Ἱεραρχίας, γιὰ τοὺς ἑξῆς λόγους:

 • –Γιὰ ἄρση τοῦ ἐπιτιμίου τῆς ἀκοινωνησίας,
 • –Γιὰ ἄρση ποινῆς ἀργίας ἀπὸ πάσης ἱεροπραξίας,
 • –Γιὰ ἄρση ποινῆς ἀφαίρεσης ὀφφικίου,
 • –Γιὰ ἀπαίτηση χειροτονίας Διακόνων,
 • –Γιὰ ἀπαίτηση χειροτονίας Πρεσβυτέρων,
 • –Γιὰ ἀπαίτηση διορισμοῦ Ἱεροκηρύκων - Ἐφημερίων,
 • –Γιὰ ἄρση ἀπόλυσης Ἱερομονάχων ἐκ τῆς θέσεως τοῦ Ἱεροκήρυκος ἡ τοῦ προσωρινοῦ Ἐφημερίου,
 • –Γιὰ ἄρνηση ἐλέγχου τῶν διαχειρίσεών τους ἀπὸ τὴν ΕΚΥΟ,
 • –Γιὰ ἀνάκληση καταδικαστικῆς ἀποφάσεως τῆς Ναοδομίας,
 • –Γιὰ ἀνάκληση καταδικαστικῆς ἀποφάσεως τῆς Πολεοδομίας,
 • –Γιὰ ἄρνηση κατάθεσης παραστατικῶν γιὰ ἔλεγχο ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη,
 • –Γιὰ παράδοση στοιχείων ἀτομικοῦ φακέλλου Ἱερομονάχου, χωρὶς προηγούμενη αἴτηση στὴν Μητρόπολη,
 • –Γιὰ δῆθεν μὴ καταβολὴ χρηματικοῦ ἐπιδόματος σὲ Ἱερομόναχο,
 • –Γιὰ δῆθεν μὴ ἐπικύρωση Βιβλιαρίου Νοσηλείας Ἱερομονάχου,
 • –Γιὰ καταγγελία κατασκευῆς πέργκολας στὴν ταράτσα τῆς Μητροπόλεως,
 • –Γιὰ καταγγελία κατασκευῆς σοφίτας στὴν ταράτσα τῆς Μητροπόλεως ποὺ ὑπάρχει ἀπὸ τὸ 1947, τοὐλάχιστον,
 • –Γιὰ ἀκύρωση συνοδικῆς ἀπόφασης γιὰ τὴν διαγραφὴ τοῦ Ἱερομονάχου ἀπὸ τὸν Κατάλογο ἐκλογίμων,
 • –Γιὰ ἀκύρωση ἀπόφασης Ἐπισκοπικοῦ Δικαστηρίου,
 • –Γιὰ δῆθεν διατήρηση φακέλλου προσωπικῶν στοιχείων αἱρετικῶν ἀπὸ τὴν Μητρόπολη. κ.λ.π.

 

ΠΕΡΙ «ΕΠΑΙΝΩΝ» ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ

«Μέρος τοῦ τεχνάσματος αὐτοῦ ἀποτελεῖ καὶ ἡ δημοσίευση τμημάτων εὐχετήριων ἐπιστολῶν μὲ σκοπὸ νὰ ἐκληφθοῦν ὡς δῆθεν ἀναγνώριση τοῦ Ἱερομονάχου ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησίας.  Γιὰ νὰ κατανοήσουμε τὸ τέχνασμα αὐτό, ἂς λάβουμε ὑπ' ὄψιν μας τὰ ἑξῆς:

 • –Οἱ περισσότερες ἐπιστολὲς εἶναι εὐχετήριες - ἀπαντητικὲς κάρτες.
 • –Δὲν ἀναγράφονται τὰ ἀπαραίτητα στοιχεῖα, ὅπως ὁ χρόνος καὶ ὁ σκοπὸς τῆς ἀποστολῆς τους.
 • –Πολλὰ πρόσωπα ποὺ ἀπέστειλαν τὶς εὐχετήριες αὐτὲς κάρτες ἔχουν ἐκφρασθῇ ἀρνητικὰ γιὰ τὴν στάση τοῦ Ἡγουμένου, ὅπως ἀποδεικνύεται ἀπὸ ἐπιστολὲς ποὺ ἔχει στὸ ἀρχεῖο του ὁ Μητροπολίτης.
 • –Οἱ Ἱεράρχες ποὺ ἔχουν ἀποστείλει, στὸ παρελθόν, τὶς ἐθιμοτυπικὲς αὐτὲς κάρτες, συγχρόνως ἔχουν ὑπογράψει τὶς Συνοδικὲς ἀποφάσεις ἐναντίον τοῦ Ἱερομονάχου τὴν τελευταία οκταετία...

Ἂν τὰ ἀνωτέρω συσχετισθοῦν μὲ τὸ ὅτι ὁ Ἱερομόναχος θέτει ἀπὸ τὴν μιὰ μεριὰ τὴν ἐπίσημη Συνοδικὴ καὶ γενικότερη Ἐκκλησιαστικὴ διαγνώμη καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη διάφορες ἐθιμοτυπικὲς κλπ. ἐπιστολές, καὶ ἐπιλέγει ὡς σημαντικότερες (!) τὶς δεύτερες, ἀπορρίπτοντας τὴν ἐκκλησιαστικὴ διαγνώμη, τότε γίνεται ἀντιληπτὸ τὸ μέγεθος τῆς ἐκτροπῆς».

***

«Πόθεν τὰ τέρατα καὶ σημεῖα;»

Περιεχόμενα τοῦ βιβλίου

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΚΟΜΒΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

A ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Ἐπιστολὲς Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱεροθέου,

 • (1) 7-4-2005,
 • (2) 9-6-2005,
 • (3) 25-7-2005,
 • (4) 29-8-2005

Ἐπιστολὴ Ἱερέων της Ναυπάκτου
Χειρόγραφη ἀπάντηση τοῦ Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀρσενίου Κομπούγια
Ἐπιστολὲς τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Ἀντωνίου Φραγκάκη,

 • (1) 26 Ἰουνίου 2005,
 • (2) 10 Φεβρουαρίου 2006

Ἐπιστολὴ τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Παπαβαρνάβα

Β ΑΝΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΩΝ, ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΙΩΤΗ ΥΠΟ ΑΡΧΙΜ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΑΤΟΥ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΟΙ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΕΣ

Περὶ δῆθεν ἐξαπατήσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καὶ τοῦ Συνοδικοῦ Δικαστηρίου,

 • α. «Γιὰ ὅλα εἶναι ὑπεύθυνος ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου»,
 • β. Ἡ «παρανομία» τοῦ διορισμοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ἀνακριτοῦ,
 • γ. Περὶ δῆθεν ἀλλοιώσεως ἐγγράφου,
 • δ. Περὶ δῆθεν διενέργειας οἰκονομικοῦ ἐλέγχου,
 • ε. Ἡ «βαθύτερη» σκέψη - ἀπόφαση τῶν Δικαστῶν,
 • στ. Τὸ Πρακτικὸ τῆς Ὁλομέλειας,
 • ζ. Οἱ «οὐδεμία» καὶ οἱ 60 δικαστικὲς ἀποφάσεις,
 • η. «Κατασκευασθεῖσα φράση»

Περὶ δῆθεν ἐκβιασμοῦ γέροντος Κληρικοῦ (τοῦ σεβασμίου π. Ἀρσενίου) καὶ ὑποκλοπῆς τῆς ὑπογραφῆς του

Γιὰ τὰ οἰκονομικὰ τῆς Μονῆς,

 • α. Συκοφαντία γιὰ ἀπαίτηση χρημάτων,
 • β. Τὰ περὶ δανείου σας,
 • γ. Περὶ τοῦ διαχειριστικοῦ ἐλέγχου στὴν Μονή

Γιὰ τὴν τ. Διευθύντρια τῆς Ἐφορίας Ναυπάκτου
Περὶ δῆθεν παράβασης καθήκοντος καὶ κατάχρησης ἐξουσίας
Παραποιημένα περιστατικά,

 • Οἱ ἐπιστολὲς τοῦ Μητροπολίτου Μεσσηνίας,
 • Οἱ δῆθεν καλὲς σχέσεις τοῦ Ἱερομ. Σπυρίδωνα Λογοθέτη μὲ τὸν πρ. Ναυπάκτου Ἀλέξανδρο,
 • Οἱ ἀναμνηστικὲς πλάκες μὲ τὸ ὄνομα τοῦ πρ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου Ἀλεξάνδρου,
 • Ἡ Συνεδρίαση τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου τῆς 22ας Ἰουλίου 2005,
 • Ἡ ἐπιστολὴ Φράγκου,
 • Τὸ περιστατικὸ μὲ τὸ ἀντίδωρο τῆς Σταυρούλας Παραλίκα,
 • Τὸ συμβὰν στὴν πλατεῖα Ναυπάκτου κατὰ τὴν ἐπέτειο τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1997,
 • Τὸ ὑπ' ἀριθμ. 2/2002 Πρακτικὸ τῆς Ἀδελφότητος καὶ ἡ ἑρμηνεία του

Περὶ τῆς μὴ προσελεύσεως νέων γιὰ χειροτονία
Περὶ ὑποκειμενικῆς χρήσης τῶν Ἱερῶν Κανόνων
Περὶ προσπαθειῶν συνδιαλλαγῆς
Ἀπρέπειες, ἀμετροέπειες, ὕβρεις...

ΠΕΠΤΩΚΟΤΕΣ ΜΟΝΑΧΟΙ ΚΑΙ ΑΝΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΕΥΣΤΑΘΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ

«Πόθεν τὰ τέρατα καὶ σημεῖα;» Ἕνα βιβλίο ἀπάντηση, Τηλέφωνο Παραγγελιῶν 26340-23258

ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ, ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ

 • Προβολές: 2420