Skip to main content

Ἐργαστήριο Εἰδικῆς Ἐπαγγελματικῆς Ἐκπαίδευσης καὶ Κατάρτισης

Τὴν Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε ὁ ἁγιασμὸς τῆς ἔναρξης τῶν μαθημάτων στὸ Ἐργαστήριο Εἰδικῆς Ἐπαγγελματικῆς Ἐκπαίδευσης καὶ Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) γιὰ νέους καὶ νέες ἀπὸ 14 ἕως 24 ἐτῶν, τὸ ὁποῖο στεγάζεται σὲ αἴθουσα τοῦ ΤΕΕ Ναυπάκτου.

Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Tὸν ἁγιασμὸ ἐτέλεσε ὁ Μητροπολίτης κ. Ἰερόθεος, ὁ ὁποῖος μίλησε γιὰ τὰ παιδιὰ ποὺ θὰ φοιτοῦν στὸ Εἰδικὸ Ἐργαστήριο, τονίζοντας τὰ χαρίσματά τους καὶ παρατηρῶντας τὴν ἀνταπόκριση ποὺ δείχνουν, ὅπως φάνηκε καὶ τὴν ὥρα τοῦ ἁγιασμοῦ. Ἐπίσης, συνεχάρη ὀνομαστικὰ ὅσους συνέβαλαν καὶ συμβάλλουν στὴν ἵδρυση καὶ λειτουργία τοῦ Ἐργαστηρίου.

Στὸν ἁγιασμὸ παρέστησαν ὁ Ἀντιδήμαρχος κ. Ν. Ραφτόπουλος, ὁ Διευθυντὴς τοῦ 1ου Τ.Ε.Ε., κ. Κ. Παναγιωτόπουλος, ὁ Διευθυντὴς τοῦ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. κ. Κώστας Καρβούνης , ἄλλοι παράγοντες τοὺς ὁποίους ἀναφέρουμε κατωτέρω καθὼς καὶ οἱ συγγενεῖς τῶν μαθητῶν.

Ἕως τώρα ἡ ἐκπαίδευση τῶν παιδιῶν μὲ εἰδικὲς ἀνάγκες σταματοῦσε στὸ Εἰδικὸ Σχολεῖο. Μετὰ ἀπὸ ἐπίμονο αἴτημα τοῦ Συλλόγου «Ἀλκυόνη», μὲ Πρόεδρο τὴν κ. Βασιλικὴ Παναγοπούλου, πρὸς τὸ ἁρμόδιο Ὑπουργεῖο γιὰ τὴν ἵδρυση τοῦ Ἐργαστηρίου Εἰδικῆς Ἐκπαίδευσης, μὲ θερμοὺς συμπαραστάτες τὸν Διευθυντὴ τοῦ ΚΔΑΥ Μεσολογγίου κ. Νικόλαο Δεληγιάννη καὶ τὸν Προϊστάμενο Β θμιας Ἐκπαίδευσης κ. Γεώργιο Μποῦνο, ἀποφασίσθηκε ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας ἡ ἵδρυση τοῦ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. στὴν Ναύπακτο, τὸ ὁποῖο στεγάσθηκε προσωρινὰ στὸ Δημοτικὸ Σχολεῖο Ρίζας, μετὰ ἀπὸ θετικὴ ἀπάντηση τοῦ Δημάρχου καὶ τοῦ Δήμ. Συμβούλιο Ἀντιρρίου, καθὼς καὶ τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Ρίζας, ποὺ τὸ χρησιμοποιοῦσε ἕως τότε.

Ἀναμένεται τώρα ἡ γρήγορη στελέχωση τοῦ Ἐργαστηρίου καὶ ἡ λειτουργία του, τοὺς πρώτους μῆνες τοῦ 2006, μὲ ἐργαστήρια ὑφαντουργικῆς, ξυλουργικῆς, πληροφορικῆς κατάρτισης καὶ αὐτόνομης διαβίωσης ἀπὸ ἐξειδικευμένο προσωπικό.

Ἡ παραχώρηση αἰθουσῶν στὸ 1ο Τεχνικὸ Λύκειο βελτίωσε ἀκόμη περισσότερο τὶς συνθῆκες ἐκπαίδευσης τῶν παιδιῶν, ἔδωσε τὴν εὐκαιρία συνύπαρξης μὲ τοὺς μαθητὲς τοῦ Λυκείου καὶ τοὺς ἔφερε πολὺ κοντὰ στὶς οἰκίες τους.

Στὴν συνέχεια δημοσιεύουμε ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸν λόγο τῆς κ. Βασιλικῆς Παναγοπούλου, Προέδρου τοῦ Συλλόγου «Ἀλκυόνη»

***

Σεβασμιώτατε,

Ἐκλεκτοί μας προσκεκλημένοι,

κ. Διευθυντᾶ τοῦ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Ναυπάκτου,

κ. Καθηγητές, Ἀγαπητᾶ μας παιδιά.

Σήμερα εἴμαστε ὅλοι ἐδῶ γιὰ νὰ γιορτάσουμε τὴν πραγματοποίηση ἑνὸς ὀνείρου. Τὴ δημιουργία ἑνὸς σχολείου Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης γιὰ τὰ παιδιά μας.

Σήμερα ἐδῶ γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ ἀποδεικνύεται ὅτι ἡ «ΑΛΚΥΟΝΗ» πέταξε πολὺ ψηλά, τόσο ποὺ μὲ τὰ φτερά της ἀγκάλιασε τὰ παιδιά της καὶ ἀπὸ τὸ μικρὸ χῶρο τοῦ γραφείου τους τὰ ἔφερε ἐδῶ. Ἐδῶ σὲ ἕνα κανονικὸ καὶ μεγάλο σχολεῖο. Ἐδῶ ποὺ ἀνήκουν, στὸ σχολεῖο ποὺ τοὺς ἀνήκει. Σήμερα ἐδῶ ἁγιάζεται τὸ καινούργιο καὶ ἐπίσημο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., γιατί τὸ ἀνεπίσημο λειτουργοῦσε ἐδῶ καὶ δυὸ χρόνια στὴν μικρὴ φωλιὰ τοῦ Συλλόγου μας. Ἐκεῖ ποὺ τὰ παιδιὰ αὐτά, γιὰ πρώτη φορὰ τὰ περισσότερα, βρῆκαν τὴν ὑπόστασή τους καὶ δήλωσαν θερμὰ καὶ δυναμικὰ τὴν παρουσία τους.

Ὁ στόχος μας, ὅταν γνωρίσαμε καὶ ἀγαπήσαμε τὰ παιδιὰ αὐτά, ἦταν νὰ ἀποδείξουμε σὲ ὅλους, στοὺς γονεῖς τους, στοὺς φίλους τους καὶ περισσότερο στὴν κοινωνία ὅτι εἶναι ἐκπαιδεύσιμα, ὅτι ἔχουν ἀμέτρητες δυνατότητες καὶ πολλές-πολλὲς δεξιοτεχνίες καὶ ταλέντα. Καὶ τὸ ἀποδείξαμε! Τὸ κάθε παιδὶ ἔβγαλε δειλά-δειλὰ ἀπὸ τὴν ψυχή του ὅλα ἐκεῖνα ποὺ τόσα χρόνια τὰ κρατοῦσε μέσα του καὶ τὰ καλλιεργοῦσε γιὰ νὰ ἔρθη ἡ «στιγμή». Ἡ στιγμὴ ἐκείνη, ἡ σημαντική, ποὺ θὰ τὸ πιστέψουν, θὰ τὸ ἐκτιμήσουν καὶ θὰ τὸ ἀποδεχτοῦν σὰν ἰσότιμο μέλος. Καὶ ἔφτασε αὐτὴ ἡ στιγμή, ὅταν τὰ παιδιὰ ἐμπιστεύθηκαν τὴν ΑΛΚΥΟΝΗ. Κι ἔφτασε αὐτὴ ἡ στιγμή, ὅταν σήμερα ἀκουμποῦν σὲ σᾶς κ. Διευθυντᾶ καὶ κ. Καθηγητές, γιὰ νὰ τὰ διδάξετε καὶ νὰ τὰ καθοδηγήσετε στὴ γνώση καὶ τὴν ἐκπαίδευση.

Τὸ ἐγχείρημα τῆς δημιουργίας αὐτοῦ τοῦ Σχολείου δύσκολο καὶ πρωτοφανὲς γιὰ τὰ δεδομένα τῆς περιοχῆς. Ὅμως εἴχαμε τὴν τύχη νὰ συναντήσουμε στὸ δρόμο μας, διεκδικῶντας τὴν ἵδρυση τοῦ Ε.Ε.Ε.Κ., ἀνθρώπους γεμάτους εὐαισθησία, ἀγάπη καὶ μεράκι γι' αὐτὸ ποὺ ἔκαναν. Τοὺς εὐχαριστοῦμε θερμὰ ὅλους ἀπὸ τὴ θέση αὐτὴ γιὰ τὴν κατάθεση ψυχῆς καὶ δυνάμεων πρὸς τὸν σκοπὸ αὐτό. Κάθε στόχος ποὺ ἐπιτυγχάνεται, ὅπως ὁ σημερινός, γιὰ μᾶς στὸ Σύλλογο ΑΛΚΥΟΝΗ σημαίνει μεγαλύτερος ἀγῶνας καὶ περισσότερη εὐθύνη γιὰ τὸν ἑπόμενο. Θὰ εἴμαστε πολὺ εὐτυχεῖς ἂν τὴ νέα σχολικὴ χρονιὰ παρευρεθοῦμε στὰ ἐγκαίνια τάξεων ἔνταξης στὰ Γυμνάσια καὶ τὰ Λύκεια τῆς πόλης μας γιὰ τὰ παιδιὰ μὲ μαθησιακὲς δυσκολίες, πρᾶγμα ποὺ ἀποτελεῖ τὴν ἑπόμενη ἐπιδίωξή μας! Θὰ εἴμαστε εὐτυχεῖς ἂν πολὺ σύντομα ἀνεγερθῇ ἡ βόρεια πτέρυγα τοῦ Τ.Ε.Ε., στόχος γιὰ τὸν ὁποῖο θὰ ἑνώσουμε κι ἐμεῖς τὶς δυνάμεις μας γιὰ νὰ ὑπάρξη ἔτσι δυνατότητα συστέγασης καὶ τοῦ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., ἀφοῦ αὐτὸς εἶναι ἀπὸ ἄποψη δομῆς καὶ μαθημάτων ὁ φυσικὸς χῶρος του.

Ἀγαπημένα μας παιδιά, σᾶς ἀφήνουμε σήμερα ἐδῶ σὲ χέρια δυνατά, σὲ χέρια εἰδικά, σὲ χέρια ποὺ θὰ σᾶς κάνουν καλύτερους καὶ πιὸ εὐέλικτους πολῖτες. Σὲ χέρια ποὺ θὰ σᾶς ταξιδέψουν στὴ γνώση καὶ τὴν ἐκπαίδευση. Καὶ ἐμεῖς παράλληλα θὰ φροντίζουμε γιά σας. Ἔτσι ὥστε, ὅταν ἀπὸ ἐδῶ τελειώση ἡ πορεία σας, νὰ βρῆτε κάτι ἄλλο ἕτοιμο ποὺ τὸ ἔχετε ἀνάγκη καὶ σᾶς ἀνήκει δικαιωματικά: Μιὰ δομὴ κατάλληλη, ὥστε νὰ προσφέρετε τὴν ἐργασία σας, γιὰ τὴν ὁποία ἔχετε ἐκπαιδευθῇ καὶ νὰ κερδίζετε τὰ πρὸς τὸ ζῆν. Πέρα ὅμως ἀπὸ αὐτά, ἡ μικρὴ φωλίτσα μας, ἡ φωλίτσα στὴν ὁποία μάθατε νὰ πετᾶτε, θὰ εἶναι ἐκεῖ καὶ θὰ σᾶς περιμένη τὰ ἀπογεύματα.

Σέ σας κυρίες καὶ κύριοι Καθηγητὲς καὶ Καθηγήτριες τοῦ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ναυπάκτου, ἀφήνουμε σήμερα τὰ παιδιά μας. Τὰ παιδιὰ ποὺ σᾶς φέραμε σήμερα ἕτοιμα, μὲ λαχτάρα γιὰ γνώση καὶ λαχτάρα γιὰ καινούργιους ὁρίζοντες. Παιδιὰ ποὺ ζυμώθηκαν ἀπὸ ἀπέραντες δυσκολίες καὶ ἄντεξαν. Παιδιὰ ποὺ τοὺς μάθαμε καὶ μᾶς ἔμαθαν. Παιδιὰ γιὰ τὰ ὁποῖα δυὸ χρόνια εἴμασταν γονεῖς, δάσκαλοι καὶ φίλοι. Ἀγκαλιάστε τὰ σιγά-σιγά, ὄχι πολὺ σφιχτά, γιατί θέλουν τὸ χῶρο τους. Δεῖτε τὰ ἰσότιμα, ἰσάξια καὶ ὄχι μὲ συμπάθεια. Δεῖτε τα σὰν δυναμικὲς προσωπικότητες μὲ δυνατότητες καὶ ταλέντα, σὰν ἀνθρώπους μὲ ἴσα δικαιώματα, ὅπως αὐτὰ τῶν παιδιῶν σας.

Καὶ ἂν γίνη ἔτσι, τότε ὅλα θὰ πᾶνε καλά. Ἐμεῖς θὰ εἴμαστε δίπλα στὰ παιδιά, ἀλλὰ καὶ δίπλα σὲ σᾶς γιὰ ὅ,τι χρειαστῆτε, ὁποιαδήποτε στιγμή. Οἱ εὐχὲς καὶ ἡ ἀγάπη τοῦ Δ.Σ. τοῦ Συλλόγου «ΑΛΚΥΟΝΗ» σᾶς συνοδεύουν!

Καλὴ ἐπιτυχία στὸ ἔργο ὅλων σας!

  • Προβολές: 2656