Skip to main content

Εἰδήσεις - Ἀπὸ τὴν Σύνοδο τοῦ Δεκεμβρίου - Τακτοποίηση Καταλόγου Συνδρομητῶν

Ἀπὸ τὴν Σύνοδο τοῦ Δεκεμβρίου

Συνῆλθε στὶς 14 - 16 Δεκεμβρίου ε.ε. ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Συνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ Πασης Ἑλλάδος κ. Χριστοδούλου.

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἐνημέρωσε τὸ Σῶμα γιὰ τὰ μέτρα τῆς Ἐκκλησίας ὑπὲρ τῶν μεταναστῶν (βλ. σέλ. 16, εἰδήσεις).

Ἡ Δ.Ι.Σ. ἀπεφάσισε, μεταξὺ ἄλλων:

  • Νὰ ὁρισθοῦν ὁμιλητὲς κατὰ τὴν Ἑορτὴ τῆς Ὀρθοδοξίας, α) στὸν Ἑσπερινὸ ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Χριστιανουπόλεως κ. Σεραφείμ, Ἀρχιγραμματέας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καὶ β) στὴν Θεία Λειτουργία, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἐδέσσης κ. Ἰωήλ.
  • Νὰ καθορισθῇ ὡς Πολιοῦχος τῆς πόλεως τῆς Ἀμαλιάδος τοῦ Νομοῦ Ἠλεῖας, ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ Μέγας Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας, κατόπιν προτάσεως τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπὶ τῆς Θείας Λατρείας καὶ τοῦ Ποιμαντικοῦ Ἔργου.
  • Νὰ ἀποσταλῇ Ἐγκύκλιος πρὸς τοὺς Μητροπολῖτες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, γιὰ τὸ θέμα τῆς καλλιέργειας τῶν Ἱερατικῶν Κλίσεων.
  • Νὰ ἀναθέση στὴ Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ Χριστιανικῆς Ἀγωγῆς τῆς Νεότητος νὰ ἐξετάση τὸν προσδιορισμὸ νέων σύγχρονων τρόπων ἐπικοινωνίας καὶ προσεγγίσεως τῆς νεολαίας.
  • Νὰ ἐπιχορηγήση γιὰ τὸ Δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2005, 892 πολύτεκνες οἰκογένειες τῆς Θράκης, μὲ ποσὸ συνολικοῦ ὕψους 208.728 εὐρώ.
  • Νὰ διοργανωθῇ ἡ Β Συνδιάσκεψη Γυναικῶν - Ἐκπροσώπων τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων μὲ θέμα: «Διαμητροπολιτικὸ Δίκτυο Γυναικῶν: Θεσμὸς καὶ ἔκφραση χαρισματικῆς ζωῆς», σὲ δύο φάσεις: α) Στὴ Θεσσαλονίκη ἀπὸ 3 ἕως 5 Φεβρουαρίου 2006 γιὰ τὰ στελέχη τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Βορείου Ἑλλάδος καὶ β) Στὴν Πελοπόννησο ἀπὸ 16 ἕως 18 Ἰουνίου 2006 γιὰ τὰ στελέχη τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Νοτίου Ἑλλάδος.

Ἡ Δ.Ι.Σ. ἐνέκρινε, μεταξὺ ἄλλων:

1. Τὸ ἐτήσιο Πρόγραμμα τῶν δραστηριοτήτων τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπὶ τοῦ Τυπου, τῶν Δημοσίων Σχέσεων καὶ τῆς Διαφωτίσεως τοῦ ἑπομένου ἔτους 2006, τὸ ὁποῖο περιλαμβάνει:

α) Τὴν πραγματοποίηση Ἡμερίδος ὑπευθύνων τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Τύπου (Ἐντύπων, Ραδιοφωνικῶν καὶ Τηλεοπτικῶν Σταθμῶν καὶ Διαδικτύου) τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων γιὰ τὸν συντονισμὸ τῆς δράσεως αὐτῶν καὶ τὴν ἀνταλλαγῇ ἐμπειριῶν, τὴν περίοδο τοῦ Τριωδίου 2006.

β) Τὴν ἀπονομὴ τιμητικῶν διακρίσεων, ἀπὸ τὶς κατὰ τόπους Ἱερὲς Μητροπόλεις, στοὺς συγγραφεῖς τῆς τοπικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας, τῆς Ἐθνικῆς Ἱστορίας, τῆς Λαογραφίας καὶ τῆς Τέχνης, καθὼς καὶ στοὺς Πολιτιστικοὺς Συλλόγους οἱ ὁποῖοι ἔχουν διαγράψει ἱστορικὴ πορεία στὸν τομέα τῆς ἀναδείξεως τῶν τοπικῶν πολιτιστικῶν στοιχείων, ὡς ἀναγνώριση, ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησίας, τοῦ σπουδαίου ἔργου αὐτῶν.

2. Τὴν διοργάνωση Ἡμερίδος, γιὰ τοὺς Ἱεροκήρυκες τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἀπὸ τὴν Εἰδικὴ Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ Παρακολουθήσεως Εὐρωπαϊκῶν Θεμάτων σὲ συνεργασία μὲ τὸ Γραφεῖο τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου στὴν Ἑλλάδα, μὲ σκοπὸ τὴν ἐνημέρωση αὐτῶν γιὰ θέματα ποὺ ἀφοροῦν στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση καὶ τὸ ρόλο τῆς Ἐκκλησίας ἐντὸς τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ γίγνεσθαι, γιὰ τὸ ἔτος 2006.

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τυπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

Στὸ Παρεκκλήσι τοῦ Ἐπισκοπείου

Ἐπὶ τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Δαμασκηνοῦ Κοτζιὰ ἔγινε μιὰ μικρὴ προέκταση τοῦ Ἐπισκοπείου. Κτίσθηκε τὸ νέο γραφεῖο τοῦ Μητροπολίτου, τὸ γραφεῖο τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου καὶ τὸ παρεκκλήσι τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ. Στὸ παρεκκλήσι αὐτὸ τελεῖται θεία Λειτουργία τὴν ἡμέρα τῆς μνήμης τοῦ ἁγίου, καὶ ἐπειδὴ φέτος ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου ἦταν Κυριακή, τὸ παρεκκλήσι λειτουργήθηκε τὴν Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου. Τὴν θεία Λειτουργία τέλεσε μόνος του ὁ Σεβασμιώτατος καὶ ἔψαλαν μοναχὲς τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου Παναγίας Γοργοεπηκόου. Στὸ τέλος ἐψάλη μνημόσυνο γιὰ τοὺς ἀοιδίμους Μητροπολῖτες Ναυπάκτου, ἐξαιρέτως δὲ γιὰ τοὺς τρεῖς τελευταίους χρονολογικά, ἤτοι Χριστοφόρο, Δαμασκηνό, ποὺ εἶναι καὶ ὁ κτήτορας τοῦ ναϋδρίου, καὶ Νικόδημο. Μετὰ τὴν θεία Λειτουργία προσεφέρθη κέρασμα στὴν αἴθουσα τοῦ θρόνου καὶ οἱ παρευρισκόμενοι εἶχαν τὴν εὐκαιρία νὰ ἀκούσουν τὴν ὀλιγόλεπτη συζήτηση τοῦ Σεβασμιωτάτου μὲ τὸν Αἰδεσιμ. π. Πέτρο Deschamps ἀπὸ τὴν Γαλλία, ὁ ὁποῖος ἔχει ἐκπονήσει τὴν μετάφραση τοῦ βιβλίου «Ὀρθόδοξη Ψυχοθεραπεία» στὰ γαλλικά.

Α.Κ.

Τακτοποίηση Καταλόγου Συνδρομητῶν

Ἡ Ἐκκλησιαστικὴ Παρέμβαση κλείνει αἰσίως τα δέκα ἔτη κυκλοφορίας της. Τυπώνεται καὶ κυκλοφορεῖ μηνιαίως σὲ 4.200 φύλλα, τὰ ὁποῖα, στὸ σύνολό τους σχεδόν, ἀποστέλλονται ταχυδρομικῶς, στὴν Ναύπακτο, τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ Ἐξωτερικό. Εἶναι φυσικὸ στὰ δέκα αὐτὰ ἔτη νὰ ἔχη μεταβληθῆ καὶ ὁ κατάλογος τῶν συνδρομητῶν, γιὰ διαφόρους λόγους, χωρὶς νὰ ἐνημερώνεται πάντα ἡ Ἐφημερίδα μας, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἀποστέλλωνται πολλὰ φύλλα σὲ λάθος διευθύνσεις, σὲ ἀνύπαρκτους παραλῆπτες κλπ.

Ἐν τῷ μεταξὺ γράφονται νέοι συνδρομητές, ἀλλὰ τὰ οἰκονομικὰ τῆς Ἐφημερίδας μας δὲν μᾶς ἐπιτρέπουν τὴν αὔξηση τῶν φύλλων. Γιὰ τοὺς λόγους αὐτοὺς κρίνεται ἀναγκαία ἡ τακτοποίηση τοῦ καταλόγου συνδρομητῶν. Παρακαλοῦμε, λοιπόν, τοὺς ἀναγνῶστες μας (ἰδιῶτες) ποὺ ἔχουν ὑπ' ὄψη τους κάποια ἀλλαγῇ (μετοίκιση, ἀποβίωση κλπ) ἡ ὅσοι γιὰ ὁποιονδήποτε λόγο δὲν ἐπιθυμοῦν νὰ συνεχίσουν νὰ λαμβάνουν τὴν Ἐφημερίδα μας, ἂς μᾶς εἰδοποιήσουν στὸ τηλέφωνο 26340 23258 καὶ 22980, ἡ ἀποστέλλοντας φὰξ (26340 27665) ἡ ἠλεκτρονικὸ μήνυμα - e-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Ἐπίσης, παρακαλοῦμε ὅσους ἀναγνῶστες (ἰδιῶτες) ἐπιθυμοῦν νὰ λαμβάνουν τὴν Ἐκκλησιαστικὴ Παρέμβαση νὰ ἀποστείλουν –ὅσοι δὲν τὸ ἔχουν ἤδη πράξει– μιὰ συμβολικὴ ἔστω συνδρομή, δεῖγμα τοῦ ἐνδιαφέροντός τους γιὰ τὴν ἔκδοση. Ἀπὸ τὸ νέον ἔτος εὐελπιστοῦμε σὲ μιὰ ἀναμόρφωση τοῦ καταλόγου τῶν συνδρομητῶν, γιὰ νὰ μὴν ἀποστέλλωνται φύλλα χωρὶς παραλήπτη καὶ νὰ ἐξυπηρετηθοῦν καὶ οἱ νέοι συνδρομητές.

Εὐχαριστοῦμε γιὰ τὴν κατανόηση.

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος γιὰ τοὺς Μουσουλμάνους μετανάστες:

–Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Χριστόδουλος ἐνημέρωσε τὴν Διαρκῆ Ι. Σύνοδο (15-12-2005) γιὰ τὰ μέτρα ποὺ ἔχει λάβει ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ὑπὲρ τῶν μεταναστῶν. Συγκεκριμένα:

–Ἡ Ι. Σύνοδος τάχθηκε ἐξ ἀρχῆς ὑπὲρ τῆς ἀνεγέρσεως Τζαμιοῦ στὴν Ἀθήνα, γιὰ τὴν ἐξυπηρέτηση τῶν θρησκευτικῶν ἀναγκῶν τῶν ἐδῶ Μουσουλμάνων μεταναστῶν.

–Στὰ ἐνοριακὰ συσσίτια προσφέρονται καθημερινὰ 20.541 μερίδες φαγητοῦ καὶ σ' αὐτὰ συμμετέχει ἱκανὸς ἀριθμὸς μεταναστῶν.

–Ὁ ὀργανισμὸς τῆς Ἐκκλησίας μὲ τὴν ὀνομασία Κέντρο Συμπαραστάσεως Παλιννοστούντων Μεταναστῶν προσφέρει σημαντικὲς ὑπηρεσίες στοὺς μετανάστες.

–Λειτουργεῖ σχολεῖο ἐκμάθησης τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας γιὰ μετανάστες, μὲ 150 μαθητές, μὲ τὴν φροντίδα τῆς Μ.Κ.Ο. «Ἀλληλεγγύη»

Ὅρισε τὴν 26η Δεκεμβρίου κάθε ἔτους ὡς ἡμέρα τοῦ πρόσφυγα καὶ τοῦ μετανάστη, λαμβάνοντας ὑπ' ὄψη τὴν φυγὴ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ στὴν Αἴγυπτο, μόλις γεννήθηκε.

–Ἡ Ι. Σύνοδος ἀποφάσισε (15/12/2005) νὰ παραχωρήση ἐκκλησιαστικὸ χῶρο στὸ Σχιστὸ γιὰ τὴν δημιουργία μουσουλμανικοῦ νεκροταφείου.

***

–Ἐκοιμήθη ὁ Μητροπολίτης Σισανίου καὶ Σιατίστης Ἀντώνιος. Ἡ ἐξόδιος Ἀκολουθία ἐψάλη τὴν Κυριακὴ 18 Δεκεμβρίου στὴν Σιάτιστα, προεξάρχοντος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ. Χριστοδούλου. Ὁ μακαριστὸς Μητροπολίτης Σισανίου Ἀντώνιος, κατὰ κόσμον Ἀντώνιος Κόμπος, γεννήθηκε τὸ 1920 στὸ Ἄργος. Ἀπεφοίτησε ἀπὸ τὴν Μαράσλειο Παιδαγωγικὴ Ἀκαδημία Ἀθηνῶν καθὼς καὶ ἀπὸ τὴν Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ἐνῷ μετεκπαιδεύτηκε στὰ Πανεπιστήμια Ὀξφόρδης (Μ. Βρετανίας) καὶ Παρισίων. Διετέλεσε καθηγητὴς καὶ διευθυντὴς Ἱερατικῶν Σχολῶν καὶ Ἱεροκῆρυξ ἐπὶ τετραετία (1971-1974) στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας. Χειροτονήθηκε Διάκονος στὶς 3 Δεκεμβρίου 1967 καὶ πρεσβύτερος τὴν ἑπομένη, 4 Δεκεμβρίου. Μητροπολίτης Σισανίου καὶ Σιατίστης ἐξελέγη στὶς 23 Μαΐου 1974. Συνέγραψε ἀξιόλογα ἐπιστημονικὰ ἔργα καὶ συνεργάστηκε μὲ πολλὰ περιοδικὰ ὡς κριτικὸς ἐξειδικευμένων ἐκδόσεων καὶ εἰδικὸς ἀρθρογράφος. Ὑπῆρξε ἄνθρωπος ἐξαιρετικὰ σεμνός, προσηνὴς καὶ ἀεικίνητος, μὲ σπουδαῖα ποιμαντικὴ καὶ φιλανθρωπικὴ δράση, ἰδιαίτερα ἀσκητικός, ἀμέμπτου βίου, καὶ σημαντικῆς πνευματικῆς ἀκτινοβολίας. Ἦταν ὀνομαστὸς γιὰ τὴν ἁπλότητα βίου του.

***

–Στὴν ὁμιλία του κατὰ τὶς ἐκδηλώσεις μνήμης τοῦ Ὁλοκαυτώματος τῶν Καλαβρύτων ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας κ. Κάρολος Παπούλιας τόνισε τὴν ἀνάγκη διατήρησης τῆς ἱστορικῆς μνήμης: «Ἔχει ἀναπτυχθῇ, τὰ τελευταῖα χρόνια, ἡ ἀντίληψη ὅτι, γιὰ χάρη τοῦ κοινοῦ Εὐρωπαϊκοῦ μας μέλλοντος, θὰ πρέπη νὰ ἀπομακρυνθοῦμε ἀπὸ τὴν ἱστορικὴ πραγματικότητα καὶ τὴν ἱστορικὴ μνήμη. Αὐτὸ εἶναι, ὅμως, λάθος. Δὲν πρέπει νὰ ἀφήνουμε τὴν λήθη νὰ ἐξαφανίζη τὰ γεγονότα, γιατί πάνω σὲ αὐτὰ ἑδράζεται ἡ κοινή μας ἀνάγκη νὰ ὑπερβοῦμε τὶς παλιὲς διχόνοιες καὶ νὰ σφυρηλατήσουμε ἑνωμένοι τὸ κοινό μας πεπρωμένο...».

***

–Στὸ συμπόσιο μὲ θέμα «Ἀντικαιάδας 2005» ποὺ διοργάνωσε ἡ Ἑλληνικὴ Ἑταιρεία Κοινωνικῶν Ἀναπαραστάσεων (Ἀθήνα 16/12/2005), ἡ ὁποία εὐαισθητοποιεῖται σὲ θέματα ἐκπαίδευσης ἀτόμων μὲ αὐτισμό, νοητικὴ καθυστέρηση, σωματικὲς ἀναπηρίες αἰσθητηριακοῦ τύπου καὶ τὰ συνεπαγόμενα ψυχοκοινωνικὰ προβλήματα, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Χριστόδουλος ἀπέστειλε μήνυμα πρὸς τοὺς συμμετέχοντες στὸ ὁποῖο μεταξὺ ἄλλων τόνισε ὅτι «...Δὲν λησμονεῖ κανείς μας ὅτι ἡ ἀντιστροφὴ αὐτῆς τῆς ἐξόντωσης τοῦ ἀδυνάτου, ποὺ μπορεῖ νὰ συναντήση κάποιος στὴν πεπτωκυία φύση, ἐπῆλθε μὲ τὸ Εὐαγγελικὸ μήνυμα τῆς ἐπανόρθωσης τῆς ἀνθρώπινης ἀξίας στὴν προτέρα θέση της ἀπὸ τὸ Δημιουργό... Γι' αὐτὸ τὸ λόγο, ὑπερβαίνοντας τὶς ἀδυναμίες τῆς φύσης, ἔχουμε ἀναδειχθῇ ἀπὸ ἐφευρέτες «Καιάδων» σὲ θάλποντες καὶ στηρικτὲς τῶν ἀδυνάτων...».

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

  • Προβολές: 2847