Skip to main content

Ὁμιλία στὴν Πάτρα: «Ὁ χαρισματοῦχος Γέρων Σωφρόνιος» - «Φιλολογικὸ βραδυνὸ» στὴν Ἐνορία τοῦ Ἁγίου Δημητρίου

«Ὁ χαρισματοῦχος Γέρων Σωφρόνιος»

Τὴν Κυριακὴ 13 Νοεμβρίου ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Πατρῶν σὲ συνεργασία μὲ τὴν Χριστιανικὴ Στέγη Πατρῶν καὶ μέσα στὰ πλαίσια τῶν «Πρωτοκλητείων 2005» διοργάνωσε ἐκδήλωση γιὰ τὸν Γέροντα Σωφρόνιο, στὴν αἴθουσα τῆς Χριστιανικῆς Στέγης.

Κύριος ὁμιλητὴς ἦταν ὁ Μητροπολίτης μας, μὲ θέμα «Ὁ χαρισματοῦχος Γέρων Σωφρόνιος», ἐνῷ προβλήθηκαν καὶ διαφάνειες – φωτογραφίες τοῦ Γέροντος ποὺ εἶχαν ἐπιλέξει στελέχη τῆς Στέγης.

Στὸ πρῶτο μέρος τῆς ὁμιλίας του ὁ Σεβασμιώτατος παρουσίασε τὴν θεολογία τοῦ Γέροντα Σωφρόνιου καὶ τὸ πὼς αὐτὴ διαμορφώθηκε μέσα ἀπὸ τὶς ἀναλύσεις δύο πνευματικῶν του παιδιῶν, τῶν Ἱερομονάχων π. Νικολάου Σαχάρωφ καὶ π. Ζαχαρία Ζάχαρου.

Στὸ δεύτερο μέρος ὁ Σεβασμιώτατος περιέγραψε τὸ πὼς ἔζησε ὁ ἴδιος τὸν Γέροντα καὶ τὴν ἀδελφότητα στὴν καθημερινή τους ζωή. Παρουσίασε, δηλαδή, τὴν ὑποδοχή του ἐπισκέπτη, τὴν λατρευτικὴ ζωὴ τῆς ἀδελφότητας, τὴν τράπεζα, τὴν φιλοξενία, τὴν ἔκφραση τῆς ἀγάπης τοῦ πρὸς τοὺς ἀνθρώπους, τὴν συζήτηση καὶ ἐξομολόγηση στὸν Γέροντα, τὶς ἐπισκέψεις του σὲ οἰκίες Χριστιανῶν, τὴν ἀγάπη του στὴν φύση, τὴν αἴσθηση τοῦ χιοῦμορ καὶ τὸν ἀποχαιρετισμό του ἐπισκέπτη. Ὁ Σεβασμιώτατος κατέληξε τὴν ὁμιλία του μὲ τὴν περιγραφὴ ἑνὸς θαύματος ποὺ ἔγινε τὴν ἡμέρα τῆς κηδείας τοῦ Γέροντα.

Τὸ κείμενο τῆς ὁμιλίας θὰ δημοσιεύσουμε σὲ συνέχειες στὴν Ε.Π.

Τὴν ὁμιλία παρακολούθησε ὁ Σέβ. Μητροπολίτης Πατρῶν κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος ὑποδέχθηκε τὸν Μητροπολίτη μας στὸ Ἐπισκοπεῖο, τὸν συνόδευσε στὴν Αἴθουσα καὶ τὸν προλόγισε μὲ θερμὰ λόγια, καθὼς ἐπίσης εὐχαρίστησε τοὺς συνεργάτες του γιὰ τὴν προετοιμασία τῆς ἐκδήλωσης, ὁ Ἱεροκῆρυξ π. Βασίλειος Μπλάνας, ὑπεύθυνος τῆς Στέγης, Ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεως καὶ πολλοὶ Χριστιανοὶ ἀπὸ τὴν Πάτρα καὶ τὶς γύρω περιοχές.

Στὴν αἴθουσα, ἀκόμη καὶ στὶς σκάλες καὶ τοὺς ἄλλους ὀρόφους τῆς Χριστιανικῆς Στέγης ἐπικρατοῦσε τὸ ἀδιαχώρητο. Οἱ ἐντυπώσεις ἦσαν ἄριστες. Ὅσοι δὲ εἶχαν ἐπισκεφθῇ τὸ Essex καὶ εἶχαν γνωρίσει τὸν Γέροντα, ἐπιβεβαίωναν τὴν ἀληθινότητα τῶν λεγομένων. Ἦταν μιὰ σημαντικὴ ἐκδήλωση, ποὺ φανερώνει τὴν δίψα τῶν ἀνθρώπων γιὰ τοὺς τελευταίους κρίκους τῆς ἁγιολέκτου ἀλυσίδος, τοὺς Γεροντάδες ποὺ ἔζησαν στὶς ἡμέρες μας καὶ ἔδωσαν τὴν μαρτυρία τῆς ὀρθοδόξου πίστεως. Ἦταν σημαντικὸ γεγονός το ὅτι τὰ φετινὰ «Πρωτοκλήτεια» ἄρχισαν μὲ τὴν ἀναφορὰ αὐτὴ στὸν Γέροντα Σωφρόνιο.

Α.Κ.

«Φιλολογικὸ βραδυνὸ» στὴν Ἐνορία τοῦ Ἁγίου Δημητρίου

Τὸ Σάββατο 22 Ὀκτωβρίου 2005, στὶς 7 τὸ ἀπόγευμα, ὁ Σύνδεσμος Ἀγάπης τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ναυπάκτου πραγματοποίησε στὴν αἴθουσα τοῦ Ἐνοριακοῦ Κέντρου τὸ πρῶτο «φιλολογικὸ βραδυνό», ἐγκαινιάζοντας μιὰ καινούρια ἑορταστικὴ δραστηριότητα μὲ πνευματικό, πολιτιστικό, φιλολογικὸ καὶ θεολογικὸ περιεχόμενο. Τὴν ἐκδήλωση αὐτὴ ἐνέταξε στὸ ἐνεργητικό του ὕστερα ἀπὸ σχετικὴ ἀπόφαση τοῦ Δ.Σ. τοῦ Συνδέσμου, μὲ τὴν ὁποία ἀποδεσμεύθηκε ἡ ἀπολογιστικὴ συνέλευση τοῦ Δ.Σ. ἀπὸ τὴν καθιερωμένη τὰ τελευταῖα χρόνια ἐτήσια ἐκδήλωση τοῦ Συνδέσμου. Ἡ ὁμιλία καὶ ἡ συζήτηση ποὺ ἀκολουθοῦσε, σὲ αὐτὴν τὴν ἐκδήλωση, κάλυπταν τὰ πρακτικὰ θέματα τοῦ Συνδέσμου, ποὺ ἔπρεπε νὰ συζητηθοῦν. Ἔτσι, κοντὰ στὶς ἄλλες δραστηριότητες τοῦ Συνδέσμου, ἀποφασίσθηκε νὰ πραγματοποιῆται κάθε χρόνο τὸν Ὀκτώβριο ἕνα «φιλολογικὸ βραδυνὸ» συνδεδεμένο μὲ τὴν ἑορτὴ τοῦ προστάτου τῆς Ἐνορίας καὶ πολιούχου της Ναυπάκτου Ἁγίου Δημητρίου, καθὼς καὶ μιὰ ἐκδήλωση μὲ ὁμιλία συζήτηση καὶ δεξίωση τὴν Κυριακὴ τῶν Μυροφόρων. Αὐτὲς οἱ δύο ἐκδηλώσεις θὰ εἶναι ἀνοιχτὲς σὲ ὅλους τοὺς Ἐνορῖτες. Ἡ προβλεπόμενη ἀπὸ τὸ καταστατικὸ ἀπολογιστικὴ Συνέλευση τοῦ Συνδέσμου, ποὺ θὰ ἀφορᾶ μόνο τὰ μέλη τοῦ Συνδέσμου, δηλαδή, ὅλες τὶς γυναῖκες τῆς Ἐνορίας, καθὼς καὶ τοὺς Ἱερεῖς καὶ τοὺς Ἐπιτρόπους τοῦ Ναοῦ, θὰ πραγματοποιῆται κατὰ τὸ πρῶτο δεκαπενθήμερο τοῦ Ἰανουαρίου κάθε ἔτους, μαζὶ μὲ τὴν κοπὴ τῆς Βασιλόπιττας.

Ἡ πρώτη αὐτοῦ τοῦ εἴδους ἐκδήλωση, τὴν ὁποία τίμησε μὲ τὴν παρουσία του ὁ Σέβ. Μητροπολίτης μᾶς κ. Ἰερόθεος, εἶχε ὡς θέμα: «Ὁ Ἅγιος Δημήτριος στὴν ὑμνολογία καὶ τὴν λογοτεχνία». Τὴν ἐπιμελήθηκαν οἱ φιλόλογοι, μέλη τοῦ Δ.Σ. τοῦ Συνδέσμου, Χριστίνα Καρανικόλα-Σχοινά, Κωνστανίνα Γλαβίνου-Ἀργυροῦ καὶ Μαρία Κουτούση-Σύψα. Τὴν ἐκδήλωση ἄνοιξε ὁ ἐπόπτης τοῦ Συνδέσμου π. Θωμᾶς Βαμβίνης, ὁ ὁποῖος ἐνημέρωσε γιὰ τὸ περιεχόμενο καὶ τὸν χαρακτῆρα τῶν τριῶν ἐτησίων ἐκδηλώσεων ποὺ ἀποφάσισε τὸ Δ.Σ. τοῦ Συνδέσμου, καθὼς καὶ γιὰ τὸ περιεχόμενο τοῦ πρώτου φιλολογικοῦ βραδυνοῦ. Στὴ συνέχεια πῆραν τὸν λόγο οἱ φιλόλογοι ποὺ ἐπιμελήθηκαν τὴν ὅλη ἐκδήλωση, ἡ ὁποία περιεῖχε ἀναφορὰ στὸν βίο τοῦ Ἁγίου Δημητρίου καὶ τὸν τρόπο ποὺ προσεγγίζουν τὴν προσωπικότητα τοῦ Ἁγίου τόσο ἡ ὑμνολογία τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅσο καὶ ἡ σύγχρονη λογοτεχνία.

Διαβάστηκαν στὸ πρωτότυπο καὶ σὲ νεοελληνικὴ ἀπόδοση σταχυολογημένοι ὕμνοι καὶ ἐπιλεγμένα νεοελληνικὰ πεζὰ καὶ ποιήματα. Ἡ παρουσίαση πλαισιώθηκε μὲ προβολὴ διαφανειῶν, ποὺ παρουσίαζαν διαφόρους τύπους ἁγιογραφήσεως τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, καὶ μὲ ἠχογραφημένους βυζαντινοὺς ὕμνους ἀπὸ τὸν Ἑσπερινὸ καὶ τὸν Ὄρθρο τοῦ Ἁγίου Δημητρίου. Ὕμνους καὶ ποιήματα ἀπήγγειλαν ἡ φιλόλογος Εὐαγγελία Βαμβίνη καὶ ἡ γεωλόγος Σοφία Σχοινά.

Τὴν ἐκδήλωση ἔκλεισε ὁ Μητροπολίτης μας κ. Ἰερόθεος, ὁ ὁποῖος ἀφοῦ ἐξέφρασε τὴ χαρά του καὶ τὰ συγχαρητήρια στὸ Σύνδεσμο Ἀγάπης, ὑπογράμμισε τὴ μεγάλη προσωπικότητα τοῦ Ἁγίου Δημητρίου. Τὴν ἐκδήλωση παρακολούθησαν οἱ Ἱερεῖς καὶ οἱ Ἐπίτροποι τῆς Ἐνορίας, Ἱερεῖς καὶ μέλη τῶν Δ.Σ. τῶν ἄλλων Ἐνοριῶν της Ναυπάκτου καὶ πλῆθος κόσμου. Στὸ τέλος προσφέρθηκαν τσάϊ, καφὲς καὶ γλυκίσματα, ὅλα προσφορὰ τῶν κυριῶν τοῦ Συνδέσμου.

Χ.Κ.

  • Προβολές: 2372