Skip to main content

«Ἡ Αἰτωλοακαρνανικὴ βραβεύει τὶς ἀξίες τῆς Αἰτωλοακαρνανίας»

Μὲ τὸν τίτλον αὐτὸ πραγματοποιήθηκε γιὰ τρίτη χρονιὰ ἡ ἐκδήλωση τῆς Ἐφημερίδος Αἰτωλοακαρνανική, στὸ Ξενοδοχεῖο Τιτάνια, στὴν Ἀθήνα, τὴν Κυριακὴ 23 Ὀκτωβρίου 2005.

Ὁ σκοπὸς τῆς ἐκδήλωσης, σύμφωνα μὲ τοὺς διοργανωτές, ἦταν «γιὰ νὰ τιμηθοῦν οἱ Ἀξίες Αἰτωλοακαρνανίας, ποὺ ἀποτέλεσαν καὶ ἀποτελοῦν φάρο καὶ ζωντανὸ παράδειγμα παραδεκτῆς κοινωνικῆς συμπεριφορᾶς, ἀγάπης στὸν ἄνθρωπο καὶ σεβασμοῦ στοὺς θεσμοὺς καὶ τὶς ἀξίες τῆς ζωῆς».

Ἡ τελετὴ ἦταν λιτὴ καὶ προγραμματισμένη καλά.

Ἡ αἴθουσα τοῦ ξενοδοχείου ἦταν κατάμεστη ἀπὸ Αἰτωλοακαρνάνες. Παρόντες ἦσαν πέρα ἀπὸ τοὺς βραβευθέντας καὶ τοὺς ἐπιδώσαντες τὰ βραβεῖα, τοὺς ὁποίους θὰ ἀναφέρουμε πιὸ κάτω, καὶ πολλὲς ἄλλες προσωπικότητες τῆς πολιτικῆς, ἐκπαιδευτικῆς, ἀκαδημαϊκῆς καὶ πολιτιστικῆς ζωῆς, ἀνθρώπων ποὺ ἀσχολοῦνται μὲ τὰ κοινὰ τῆς Αἰτωλοακαρνανίας.

Πρῶτος βραβεύθηκε ὁ Μητροπολίτης μας κ. Ἰερόθεος, γιὰ τὴν οὐσιαστικὴ δεκάχρονη Ἀρχιερατική του ποιμαντορία.

Προβλήθηκε μιὰ πεντάλεπτη παρουσίαση ἀπὸ τὶς δραστηριότητες τοῦ Μητροπολίτου, μὲ φωτογραφίες καὶ βίντεο ποὺ συνόδευαν τὸ βιογραφικό του. Ἡ παρουσίαση καὶ τὸ βιογραφικὸ ἦταν πλούσια, καὶ ὁ συντονιστής, δημοσιογράφος κ. Δημήτριος Στεργίου, ἐκφράσθηκε μὲ θαυμασμό, ὅπως καὶ ἄλλοι προσκεκλημένοι.

Τὸ χρυσὸ μετάλλιο καὶ τὴν ἀργυρὴ πλακέτα ἐπέδωσε στὸν Μητροπολίτη ὁ πρ. Πρωθυπουργὸς καὶ Πρόεδρος Ἀρείου Πάγου ἐπὶ τιμῇ, κ. Ἰωάννης Γρίβας. Μετὰ τὴν ἀπονομὴ τοῦ «βραβείου ἀξιῶν» ὁ Μητροπολίτης εὐχαρίστησε τοὺς διοργανωτὲς καὶ τοὺς παρόντες, ἀπέδωσε τὴν τιμή, κατὰ τὸν λόγο τοῦ Μ. Βασιλείου, στὴν Ἐκκλησία, ἐξέφρασε τὴν τιμὴ ποὺ ὁ ἴδιος νιώθει ὡς Μητροπολίτης τῆς ἱστορικῆς Μητροπόλεως Ναυπάκτου, ὑπενθύμισε ὅτι εἶναι γέννημα μὲν τῶν Ἰωαννίνων, ἀλλὰ θρέμμα τῆς Αἰτωλοακαρνανίας, ἀφοῦ τελείωσε τὸ Γυμνάσιο Ἀγρινίου καὶ μαθήτευσε στὸν ἀείμνηστο Μητροπολίτη Ἐδέσσης Καλλίνικο (Ποῦλο) ποὺ καταγόταν ἀπὸ τὰ Σιταράλωνα Τριχωνίδος καὶ τὸν Πλάτανο Ναυπακτίας, καὶ ζήτησε ἀπὸ τοὺς παρόντας εὐχές, ὥστε, σύμφωνα μὲ τὸν Μπερδιάγεφ, νὰ συνεχίση νὰ διακονῇ τὸν λαό της Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου μὲ τὴν δύναμη τοῦ πνεύματος.

Ἀκολούθησαν καὶ ἄλλες βραβεύσεις, ποὺ ἀναφέρονταν σὲ διαφόρους τομεῖς τοῦ κοινωνικοῦ βίου. Συγκεκριμένα βραβεύθηκαν:

  • Ὁ κ. Παναγιώτης Κοντός, Ἄν. Καθηγητὴς Πανεπιστημίου καὶ Προϊστάμενος τῆς Γραμματείας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
  • Ὁ κ. Θύμιος Πανουργιᾶς, Γλύπτης καὶ Καθηγητὴς Ἀνωτάτης Σχολῆς Καλῶν Τεχνῶν.
  • Ὁ κ. Ἰάσων Στράτος, Πρόεδρος τῆς Ἑταιρείας «Ἀλουμίνιον τῆς Ἑλλάδος».
  • Ὁ Δήμαρχος Μενιδίου κ. Ἰωάννης Πρεβεζιάνος.
  • Ὁ Σύλλογος Αἱμοδοτῶν Μεσολογγίου.
  • Τὸ Γηροκομεῖο Ἀγρινίου.

Τὸ βραβεῖο ἐπέδωσε ἡ Ὑπουργὸς Ἐθνικῆς Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων, κ. Μαριέττα Γιαννάκου. Τὸ βραβεῖο ἐπέδωσε ὁ Ὑφυπουργὸς Πολιτισμοῦ κ. Πέτρος Τατούλης. Τὸ βραβεῖο ἐπέδωσε ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Γενικοῦ Γραμματέως Δυτικῆς Ἑλλάδος Παναγιώτη Καββαδᾶ. Τὸ βραβεῖο ἐπέδωσε ὁ Νομάρχης Αἰτωλοακαρνανίας κ. Δημήτριος Σταμάτης. Τὸ βραβεῖο ἐπέδωσε ὁ Δήμαρχος Μεσολογγίου κ. Γιῶργος Πρεβεζάνος. Τὸ βραβεῖο ἐπέδωσε ὁ Δήμαρχος Ἀγρινίου Θύμιος Σῶκος.

Ἡ Ὑπουργὸς Ἐθνικῆς Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων, κ. Μαριέττα Γιαννάκου συνεχάρη τοὺς διοργανωτές, ἐπειδὴ βραβεύουν ὄχι ἀνθρώπους ποὺ βρίσκονται στὸ τέλος τῆς ζωῆς τους ἡ μετὰ θάνατον, ἀλλὰ τώρα ποὺ μποροῦν καὶ ἔχουν πολλὰ νὰ προσφέρουν στὸν τόπο.

Οἱ διοργανωτές, ὁ παρουσιαστὴς καὶ οἱ ἐπίσημοι ὁμιλητές, ἔκαναν λόγο γιὰ τὸ ὅτι πρέπει νὰ προβάλλεται καὶ αὐτὴ ἡ πλευρὰ τῆς Ἑλλάδος, καὶ ὡς ἐπιβράβευση τῶν κόπων, ἀλλὰ καὶ ὡς ἀπάντηση σὲ φαινόμενα, ἀληθινὰ ἡ κατασκευασμένα, μιζέριας καὶ διαφθορᾶς ποὺ μονοπωλοῦν τοὺς δέκτες τῆς τηλεοράσεως.

Πρὶν τὸ τέλος τῆς ἐκδήλωσης τραγούδησε ἡ κ. Τζίνα Φωτεινοπούλου, ἡ ὁποία διαθέτει σπάνια φωνητικὰ χαρίσματα καὶ κατέπληξε μὲ τὴν ἑρμηνεία της. Ἡ κ. Φωτεινοπούλου κατάγεται ἀπὸ τὴν Αἰτωλοακαρνανία.

Τέλος, παρατέθηκε δεξίωση σὲ ὅλους τοὺς καλεσμένους.

Ἡ ὅλη ἀτμόσφαιρα ἦταν ἑορταστικὴ καὶ ζεστή.

  • Προβολές: 2593