Skip to main content

Εἰδήσεις - Νέες Ἐθελόντριες τοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ Ναυπάκτου - Ἅγιος Νικόλαος Κυδωνέας

Νέες Ἐθελόντριες τοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ Ναυπάκτου

Τὴν Κυριακὴ 18 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε στὴν Παπαχαραλάμπειο Αἴθουσα Ναυπάκτου ἡ τελετὴ ἀπονομῆς τῶν βραβείων στὶς Ἐθελόντριες Ἀδελφὲς τοῦ 3ου καὶ 4ου τμήματος τοῦ Τοπικοῦ Παραρτήματος τοῦ Ε.Ε.Σ. Ναυπάκτου.

Ἡ ἐκδήλωση ξεκίνησε μὲ προσφώνηση τοῦ Προέδρου τοῦ Παραρτήματος, Μητροπολίτου κ. Ἱεροθέου, ἐπὶ τῶν ἡμερῶν τοῦ ὁποίου καὶ ἐπὶ δημαρχίας Νικολάου Ρέππα, ἐπαναλειτούργησε τὸ Τμῆμα τοῦ Ἐρυθροῦ Ναυπάκτου, τὸ ὁποῖο φιλοξενεῖται στὸ Πνευματικὸ Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε στὴν ἐποχή μας, ἐποχὴ μεταπαγκοσμιοποίησης, ποὺ δημιουργεῖ προβλήματα γι' αὐτὸ καὶ προωθεῖται ἡ κοινωνία τῶν πολιτῶν, μὲ τὴν δραστηριοποίηση τῶν Μὴ Κυβερνητικῶν Ὀργανώσεων γιὰ διάφορα ζητήματα τῆς κοινωνικῆς ζωῆς. Ἀναφέρθηκε στὴν κατὰ τὸν Μὰξ Βέμπερ διάκριση τῶν ἐξουσιῶν σὲ νόμιμη, παραδοσιακὴ καὶ χαρισματικὴ· αὐτὲς οἱ τρεῖς ἐξουσίες πρέπει νὰ συνεργάζονται καὶ νὰ συνυπάρχουν ἐξίσου, ὥστε νὰ ὑπάρχη κοινωνικὴ ἰσορροπία καὶ δικαιοσύνη. Σὲ αὐτὲς τὶς κοινωνίες σημαντικὴ θέση κατέχει καὶ ὁ Ἐρυθρὸς Σταυρός, τὸν ὁποῖο ἵδρυσε ὁ Ἑρρῖκος Ντυνὰν μὲ πολλὲς θυσίες, μάλιστα δέ, ἂν καὶ ἱδρυτής του, δὲν ἔγινε ποτὲ Πρόεδρος τοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ, ἀλλὰ δὲν ἀντέδρασε στὴν παραμέρησή του συνεχίζοντας νὰ τὸν ὑπηρετῇ μὲ ὅλες του τὶς δυνάμεις. Ὁ Σεβασμιώτατος, ἀφοῦ ἀναφέρθηκε στὴν ἱστορία καὶ τὸν χαρακτῆρα τοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ, εὐχήθηκε καὶ εὐλόγησε τὶς νέες Ἐθελόντριες καὶ εὐχαρίστησε τοὺς συνεργάτες καὶ συντελεστὲς τοῦ ἔργου.

Στὴ συνέχεια ἀπηύθυναν χαιρετισμὸ ἡ Τομεάρχης Νοσηλευτικῆς τοῦ Ε.Ε.Σ. κ. Ἑλένη Σιαμάγκα, ἡ ὁποία ἐξέθεσε τὸ ἔργο τῆς Ἐθελόντριας ἀδελφῆς καὶ εὐχήθηκε ὁ Θεὸς νὰ τὶς εὐλογῇ στὸ ἔργο τῆς προσφορᾶς τους, ἡ ἐκπρόσωπος τοῦ Προέδρου τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ, ποὺ εἶναι ἀπὸ τὶς γυναῖκες ποὺ ἔχουν ἀφιερώσει τὴν ζωή τους στὴν ἐθελοντικὴ προσφορὰ πρὸς τὸν συνάνθρωπο, καὶ ὁ Δήμαρχος Ναυπάκτου. Ἀκολούθησε ἡ ἀπονομὴ τῶν πτυχίων καὶ ἡ ὑπόσχεση τῆς Ἐθελόντριας Ἀδελφῆς. Τὴν παρουσίαση τῆς ἐκδήλωσης εἶχε ἡ διδάσκουσα κ. Μαρίνα Γεωργακοπούλου. Παρευρέθησαν ἀκόμη στὴν ἐκδήλωση τὰ μέλη τοῦ τοπικοῦ Τμήματος τοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ, κ. Μαρία Ρέππα, κ. Χάϊδω Πελέκη καὶ κ. Ζωὴ Βούλγαρη. Ἐκ μέρους τῶν νέων Ἐθελοντριῶν μίλησε ἡ Νεκταρία Παπαβαρνάβα, ἡ ὁποία μεταξὺ ἄλλων εἶπε:

"...Εἶναι μεγάλη ἡ συγκίνησή μας αὐτὴ τὴ στιγμὴ τῆς ἀπονομῆς τῶν πτυχίων μας. Στὴ μνήμη μας ἔρχονται πολλὰ ἀπὸ τὰ περιστατικὰ ποὺ ζήσαμε ὅλο αὐτὸ τὸ διάστημα. Θυμᾶμαι τὸν ἐνθουσιασμό μας, ὅταν ξεκινήσαμε νὰ συμμετέχουμε στὸ πρόγραμμα Δημιουργικῆς ἀπασχόλησης τοῦ Συλλόγου Ἀτόμων Μὲ Εἰδικὲς Ἀνάγκες "Ἀλκυόνη". Πραγματικὰ συγκλονίστηκα ἀπὸ τὶς πρῶτες κιόλας στιγμές. Τὰ παιδιὰ πίστεψαν σὲ μᾶς τὶς Ἐθελόντριες κάϊ ἀφέθηκαν ἐπάνω μας. Μὲ σιγουριά, μὲ ἀσφάλεια, μὲ ἁπλότητα. Γίναμε μιὰ παρέα, μιὰ οἰκογένεια κοινωνική, ποὺ τὴν εἶχαν τόσο ἀνάγκη τὰ παιδιά.

Ἤδη ὅλα αὐτὰ ποὺ ἔχουμε μάθει ὡς Ἐθελόντριες χρειάστηκε νὰ τὰ ἐφαρμόσουμε στὴν πράξη. Πολλὲς φορὲς ὁμάδες Ἐθελοντριῶν πήγαμε σὲ σπίτια ἀρρώστων, ὅπου χρειάστηκε νὰ πλύνουμε καὶ νὰ λούσουμε στὸ κρεβάτι τοῦ πόνου τοὺς κατάκοιτους καὶ νὰ περιποιηθοῦμε τὶς κατακλίσεις καὶ τὰ τραύματά τους.

Βλέποντας ἀπὸ κοντὰ τὸν ἀνθρώπινο πόνο κατάλαβα ὅτι τίποτα στὴ ζωὴ δὲν εἶναι δεδομένο καὶ αἰώνιο, ἀλλὰ νὰ εὐχαριστῶ τὸ Θεὸ γιὰ ὁτιδήποτε ἁπλὸ καὶ καθημερινό. Ἔμαθα νὰ ἐκτιμῶ τὴν ὑγεία καὶ τὴ ζωὴ ὅπως καὶ νὰ ἔρχεται...".

Α.Κ.

Κατασκηνωτικὸ διήμερο γυναικῶν μὲ θέμα τὴν "συνύπαρξη"

Κατασκηνωτικό διήμερο γυναικών με θέμα την “συνύπαρξη”

Πραγματοποιήθηκε καὶ φέτος γιὰ τρίτη συνεχῆ χρονιὰ στὶς 16 καὶ 17 Σεπτεμβρίου, στὶς ἐγκαταστάσεις τῶν κατασκηνώσεων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως στὸν Ἅγιο Παντελεήμονα Ἀντιρρίου, τὸ κατασκηνωτικὸ διήμερο τῶν γυναικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Τὸ πρόγραμμα φέτος περιελάμβανε: Ἑσπερινὸ τὸ ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς καὶ μετὰ ἀπὸ τὸ νηστήσιμο κέρασμα εἰσήγηση τοῦ Σέβ. Μητροπολίτου μᾶς κ. Ἱεροθέου πάνω στὸ δύσκολο θέμα τῶν σχέσεων καὶ τῆς συνύπαρξης τῶν ἀνθρώπων στὸ γάμο, στὴν οἴκογένειά, στὴν ἐργασία, στὴν κοινωνία, στὴν Ἐκκλησία. Ὁ Σεβασμιώτατος μέσα ἀπὸ τρία χαρακτηριστικὰ παραδείγματα "συνυπάρξεων" ἀπὸ τὴν Ἁγία Γραφή, τόνισε πῶς ὁ Ἀδὰμ μὲ τὸ προφητικὸ χάρισμα ἀνεγνώρισε τὴν Εὔα καὶ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο δημιουργήθηκε καὶ ἐξέφρασε τὴν χαρά του, ἡ Ἐλισάβετ "ἐπλήσθη Πνεύματος Ἁγίου" ἀπὸ τὸ σκίρτημα τοῦ ἐμβρύου της, τοῦ Προδρόμου, ὅταν τὴν ἐπισκέφθηκε ἡ Παναγία μετὰ τὸν Εὐαγγελισμό, ἀλλὰ καὶ καὶ οἱ Ἅγιοι μὲ τοὺς Ἀγγέλους ὑμνολογοῦν καὶ αἰωνίως θὰ ὑμνολογοῦν τὸ Θεὸ στὴ παροῦσα καὶ ἐρχόμενη Βασιλεία Τοῦ, ἀφοῦ ζοῦν στὸν αἰῶνα στὸν ὁποῖο δὲν ὑπάρχει διαδοχὴ τῶν γεγονότων καὶ τῶν πραγμάτων ποὺ ὑπάρχουν στὸν χρόνο. Ὅλα αὐτὰ σὲ ἀντίθεση μὲ τὶς σχέσεις φθόνου, ἀνταγωνισμοῦ καὶ φιλοπρωτίας, ποὺ ἐπικρατοῦν στὴν πεπτωκυία κοινωνία μας, ὅπου τὰ πάντα ρυθμίζονται μὲ γνώμονα τὸ "ἐγὼ" τοῦ καθενὸς μὲ τραγικὲς συνέπειες καὶ διέγραψε τοὺς τρόπους ποὺ ἡ συνύπαρξη καὶ ἡ συνάντηση μὲ τοὺς ἀνθρώπους θὰ γίνη "προφητικὸ γεγονός".

Ἀκολούθησαν ἐρωτήσεις, ἐπισημάνσεις καὶ παρατηρήσεις ποὺ ἔδωσαν τὴν εὐκαιρία νὰ προβληθοῦν πολλὲς παράμετροι τοῦ θέματος. Ἡ ἡμέρα ἔκλεισε μὲ δεῖπνο καὶ ἀπόδειπνο στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονα.

Ἡ ἑπόμενη μέρα ξεκίνησε μὲ Θ. Λειτουργία καὶ μετὰ τὸ πλούσιο πρωινὸ στὴ δεύτερη εἰσήγησή του ὁ Σεβασμιώτατος παρουσίασε τρεῖς τύπους γυναικῶν μέσα ἀπὸ τὴν Ἁγία Γραφή: α) μέσα ἀπὸ τὴν ἱστορία τοῦ Ζοροβάβελ παρουσίασε τὸν τύπο τῆς ἐπιπόλαιης γυναίκας, ποὺ ἐκμεταλλεύεται τὴν ὀμορφιά της γιὰ νὰ ἀποκτήση ἐξουσία καὶ νὰ πραγματοποιῇ τὶς ἐπιθυμίες της, β) μέσα ἀπὸ τὴν περιγραφὴ τῆς "ἀνδρείας γυναίκας" ἀπὸ τὸ βιβλίο Σοφία Σολομῶντος μίλησε γιὰ τὴ γυναῖκα ποὺ εἶναι ἐργατικὴ σύζυγος καὶ μητέρα, ἀξιοπρεπὴς καὶ σεβαστὴ στὸ σπίτι καὶ τὴν κοινωνία καὶ γ) ἀπὸ τὴν ἱστορία τῆς Ἄννας, μητέρας τοῦ προφήτη Σαμουήλ, μίλησε γιὰ τὴν γυναῖκα ποὺ ἀντιμετωπίζει μὲ προσευχὴ τὶς δυσκολίες της καὶ ἠρεμεῖ. Ἡ εἰσήγηση ἄναψε τὸ ἐνδιαφέρον καὶ ἀκολούθησε ζωηρὴ συζήτηση, ποὺ κράτησε πάνω ἀπὸ τρεῖς ὧρες. Τὸ διήμερο ἔκλεισε μὲ γεῦμα μέσα σὲ πολὺ εὐχάριστη ἀτμόσφαιρα, στὸ ὁποῖο ἦταν παρὼν καὶ ὁ Μητροπολίτης μᾶς κ. Ἰερόθεος.

Καὶ τὸ φετινὸ κατασκηνωτικὸ διήμερο ἦταν ὠφέλιμο καὶ ἐποικοδομητικὸ γιὰ τὶς γυναῖκες ποὺ τὸ παρακολούθησαν, ποὺ ἦταν περισσότερες ἀπὸ κάθε ἄλλη χρονιά. Ἔδωσε πολλὲς εὐκαιρίες γιὰ ἐντοπισμὸ λαθῶν, γιὰ προβληματισμὸ καὶ ἐπαναπροσδιορισμὸ στόχων καὶ ρόλων μέσα στὴν δύσκολη καθημερινότητα. Γι' αὐτὸ καὶ οἱ εὐχαριστίες πρὸς τὸν Σεβασμιώτατο ἦταν πολλές, καθὼς καὶ πρὸς τὶς κυρίες τῶν Συνδέσμων Ἀγάπης ποὺ ἐργάστηκαν γιὰ νὰ πραγματοποιηθῇ αὐτὸ τὸ διήμερο.

Χ.Σ.

Ἅγιος Νικόλαος Κυδωνέας

Άγιος Νικόλαος Κυδωνέας

Ζηλίστά ἦταν τὸ ὄνομα τῆς Κυδωνιᾶς, ἡ ὁποία εἶναι ἀπὸ τὰ πιὸ ἀπομακρυσμένα καὶ μικρὰ χωριὰ τῆς ὀρεινῆς Ναυπακτίας, γιὰ τὴν ὁποία ἔγραφε ὁ ποιητὴς Ἀθανασιάδης-Νόβας: "Ζηλίστα μὲ τὸ χάλκωμα, Ζηλίστα μὲ τὸ ἀσήμι. Μαστοροχώρι μιὰ φορά, δασκαλοχώρι τώρα..." Ὡστόσο, ἀνάμεσα στὰ ἄλλα ἡ Ζηλίστα ἀπέκτησε καὶ κάτι ἀκόμη ζηλευτό –μὲ τὴν καλὴ ζήλεια– γιὰ τὰ ἄλλα χωριά. Εἶναι ὁ Ἐνοριακὸς Ἱερὸς Ναὸς τοῦ Ἁγίου Νικολάου, τὸν ὁποῖο ἐγκαινίασε ὁ Μητροπολίτης μᾶς κ. Ἰερόθεος στὶς 31 Ἰουλίου ἐ.ἔ.

Ὁ Ναὸς κτίσθηκε πάνω στὰ χαλάσματα τοῦ παλαιοῦ Ἀη-Νικόλα τοῦ χωριοῦ, ὁ ὁποῖος κατεδαφίσθηκε τὸ 1984. Οἱ ἐργασίες ἄρχισαν τὸ 1985. Θεμελιώθηκε στὶς 4-8-1991 ἀπὸ τὸν τότε Μητροπολίτη Ναυπάκτου καὶ νῦν Μαντινείας κ. Ἀλέξανδρο.

Ὁ νέος Ἐνοριακὸς Ναὸς ἀποτελεῖ κόσμημα γιὰ τὸ χωριὸ καὶ ὅλη τὴν ὀρεινὴ Ναυπακτία, καὶ ἐξωτερικά, ἀλλὰ πρὸ παντὸς ἐσωτερικά. Πράγματι μᾶς ἔκανε ἐντύπωση τὸ μεράκι καὶ ἡ εὐαισθησία μὲ τὴν ὁποία ἀποδόθηκε ἡ παραδοσιακὴ ἐσωτερικὴ διακόσμηση τοῦ Ναοῦ. Οἱ συντηρημένες παλαιὲς ἁγιογραφίες, μέσα σὲ καταπληκτικὲς ξυλόγλυπτες κορνίζες καὶ προσκυνητάρια, τὸ θαυμάσιο τέμπλο, οἱ παραδοσιακὲς τοιχογραφίες ποὺ θὰ 'λεγες ὅτι ἀνήκουν σὲ μοναστήρι περασμένων αἰώνων κι ὅμως εἶναι τωρινές, μὲ ζεστὰ ἁρμονικὰ χρώματα καὶ πρόσωπα ἁγιοπρεπή, τὰ ἀργυρᾶ ἱερὰ σκεύη, τὸ δεσποτικό, τὰ ἀναλόγια· ὅλα προσεγμένα καὶ παραδοσιακά.

Ὁ ἐπισκέπτης ποὺ ταξιδεύει ὧρες μέσα στὸ δάσος γιὰ νὰ φθάση στὴν ἀπομακρυσμένη Κυδωνιά, νοιώθει ἔκπληξη ὅταν ἀντικρύζη τὸ μεγαλοπρεπῆ Ναὸ καὶ ἀκόμη μεγαλύτερη ἔκπληξη ὅταν εἰσέρχεται σὲ αὐτόν.

Ψυχὴ τῆς ἀνεγέρσεως καὶ ἀποπερατώσεως τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ Φιλόλογος τ. Γυμνασιάρχης καὶ Δημοτικὸς Σύμβουλος Ἀποδοτίας κ. Κωνσταντῖνος Ἀποστολόπουλος, συμπαραστατούμενος ἀπὸ τὴν οἰκογένειά του καὶ τοὺς συγχωριανούς του ποὺ πίστεψαν στὴν πραγματοποίηση τοῦ ὁράματός του. Ὁ κ. Ἀποστολόπουλος ἔδωσε τὰ πάντα γιὰ τὸν Ναό: ὅραμα, χρόνο, κόπο, χρήματα, ἐφευρετικότητα, ἔμπνευση, ἐπιστήμη, τέχνη, μεράκι....

Τὴν παραμονὴ πρὶν τὸν Ἑσπερινὸ ἔγιναν καὶ τὰ ἐγκαίνια τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου ποὺ ἀνήγειρε κοντὰ στὸν Ἱερὸ Ναὸ ὁ κ. Ἀποστολόπουλος καὶ ἡ "συνοδεία" του.

Ὁ Σεβασμιώτατος προσέφερε πλούσια τὸν ἐμπνευσμένο λόγο τοῦ καθ' ὅλη τὴν διάρκεια τῆς ἑορτῆς, ἀπὸ τὰ ἐγκαίνια τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου καὶ τὸν Ἑσπερινό, μέχρι καὶ κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ παραδοσιακοῦ γλεντιοῦ κάτω ἀπὸ τὸν πλάτανο τοῦ χωριοῦ. Στὸν Ἱερὸ Ναὸ μίλησε γιὰ τὴν θεολογία καὶ τυπολογία τοῦ Ναοῦ, κατὰ τὴν διάρκεια τῶν ἐγκαινίων ἐξηγοῦσε κάθε τελετουργικὴ κίνηση καὶ τὰ διάφορα σύμβολα καὶ ἱερὰ σκεύη καὶ μετὰ τὸ πέρας τῶν ἐγκαινίων ἀνέγνωσε στὸ ἐκκλησίασμα τὴν τιμητικὴ ἐπιστολή του πρὸς τὸν κ. Ἀποστολόπουλο στὸν ὁποῖο προσέφερε συμβολικὰ δῶρα.

Στὴν ἀκολουθία τῶν Ἐγκαινίων καὶ τὴν πρώτη θεία Λειτουργία συμμετεῖχαν, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν συνοδεία τοῦ Μητροπολίτου, καὶ Ἱερεῖς ποὺ κατάγονται ἀπὸ τὸ χωριό, καὶ ὁ γέροντας Ἱερέας π. Ἰωάννης Σμάνης.

Μετὰ τὰ ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἀκολούθησε γλέντι μὲ τὴν παραδοσιακὴ ἔντεχνη ὀρχήστρα του Φιλιππίδη καὶ τοῦ Σμάνη ποὺ γέμισαν τὴν ἐξοχῇ μὲ τὸ "κελάϊδημα" τῶν μουσικῶν ὀργάνων τους.

Ἦταν ὁπωσδήποτε μιὰ μεγάλη, σημαντική, ζηλευτὴ ἡμέρα γιὰ τὴν Ζηλίστα-Κυδωνιά.

Α.Κ.

Ἐπίσκεψη Γιάννη Ξύκη

Επίσκεψη Γιάννη Ξύκη

Μιὰ εὐχάριστη ἔκπληξη ἐπεφύλαξε, πρὶν ἐκπνεύση, ὁ Αὔγουστος γιὰ τὴν Ναύπακτο καὶ εἰδικώτερα γιὰ τὸν Μητροπολίτη μας· ἦλθε καὶ πάλι μετὰ τὴν θεμελίωση τοῦ Ξύκειου-Καπορδελείου Ἱδρύματος (Μονάδα Φροντίδας Ἡλικιωμένων – Γηροκομεῖο), ὁ μεγάλος δωρητὴς καὶ νέος εὐεργέτης τῆς πόλεως, κ. Γιάννης Ξύκης.

Ὁ κ. Ξύκης συνάντησε τὸν Σεβασμιώτατο καὶ ἐνημέρωθηκε γιὰ τὸ Ξύκειο Ἵδρυμα καὶ μὲ μεγάλη χαρὰ καὶ ἱκανοποίηση ἐπισκέφθηκε τὸ ὑπὸ ἀνέγερση κτίριο καὶ εἶδε ἀπὸ κοντὰ τὸ ἀποτέλεσμα τῆς δωρεᾶς του καὶ τὴν πρόοδο τῶν ἐργασιῶν. Τὸν ἐνημέρωσαν ἐπὶ τόπου ὁ μηχανικὸς καὶ Δήμαρχος Ἀντιρρίου κ. Γεώργιος Κολοβός, μαζὶ μὲ τὸν Σεβασμιώτατο καὶ τὸν Δικηγόρο κ. Ἀντώνιο Ποῦλο. Ὅπως ὑπεγράμμισε ὁ κ. Κολοβός, κάθε δραχμὴ τοῦ δωρητῆ ἔχει "βρῇ τόπο" καὶ μὲ τὸ παραπάνω, ἀφοῦ μὲ τὴν αὐτεπιστασία ἔχει γίνει μεγάλη οἰκονομία χρημάτων καὶ τὸ κτίριο ἐκπληρώνει ὅλες τὶς σύγχρονες προδιαγραφές. Ἔχουν γίνει ὅλες οἱ ὑδραυλικὲς καὶ ἠλεκτρικὲς ἐγκαταστάσεις. Μένουν ἀκόμη νὰ μποῦν τὰ πορτοπαράθυρα, τὰ δάπεδα, ἡ πυρασφάλεια, οἱ ψευδοροφὲς καὶ βεβαίως ἡ ἐπίπλωση - ἐξοπλισμός του.

Ὁ κ. Ξύκης, μετὰ τὴν ἐπίσκεψή του στὸ κτίριο, ἔδωσε ὅσα χρήματα χρειάζονται γιὰ νὰ πληρωθοῦν καὶ τὰ κουφώματα καὶ πορτοπαράθυρα τοῦ κτιρίου, τὰ ὁποῖα εἶναι ἤδη ἕτοιμα, ὥστε τὸ κτίριο νὰ "κλείση".  Ἐπίσης ἐπισκέφθηκε καὶ τὸ χωριό του τὴν Καστανιά, καὶ χάρηκε γιὰ τὴν πρόοδο ἀλλὰ καὶ τὴν ὁμόνοια τῶν κατοίκων.  Μὲ ἱκανοποίηση καὶ χαρά, λοιπόν, στὶς ἀποσκευές του, ἀναχώρησε γιὰ τὴν Ἀμερική. Καὶ ἡ εὐχὴ ὅλων ἦταν σύντομα νὰ ἐπιστρέψη γιὰ τὰ ἐγκαίνια τοῦ κτιρίου ποὺ ἔχει τόσο μεγάλη σημασία γιὰ τὴν περιοχή.

Σὲ ἑπόμενο τεῦχος θὰ κάνουμε ἀναλυτικότερη παρουσίαση τῆς προόδου τῶν ἐργασιῶν τοῦ Γηροκομείου.

Α.Κ.

Μὲ τοὺς μαθητὲς γιὰ τὴν νέα σχολικὴ χρονιά

Τὸν ἁγιασμὸ τῆς ἔναρξης τῶν μαθημάτων στὰ Σχολεῖα τῆς πόλεως (Γυμνάσια καὶ Λύκεια) τέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος, τὴν Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου, ἀπευθύνοντας κατάλληλο λόγο, πατρικὲς εὐχὲς καὶ εὐλογίες στοὺς μαθητές.  Μετὰ τὴν ἀκολουθία οἱ Ἐκπαιδευτικοὶ προσέφεραν ἕνα κέρασμα καὶ δόθηκε ἡ εὐκαιρία γιὰ μιὰ μικρὴ ἀνταλλαγὴ ἀπόψεων.  Ἡ καλὴ ἀτμόσφαιρα ποὺ ὑπάρχει ἀνάμεσα στοὺς Ἐκπαιδευτικοὺς καὶ τὴν Τοπικὴ Ἐκκλησία, ἐκδηλώνεται καὶ μὲ τὶς προσκλήσεις τῶν Καθηγητῶν καὶ τῶν μαθητῶν πρὸς τὸν Σεβασμιώτατο, μὲ τὸν προγραμματισμὸ τοῦ ἐκκλησιασμοῦ τῶν μαθητῶν, κλπ., καὶ τὴν ἐν γένει συνεργασία ποὺ ὑπάρχει.  Στὸν ἁγιασμὸ παρευρέθησαν ὁ Δήμαρχος τῆς πόλεως, ἡ Προϊσταμένη τῆς Μέσης Ἐκπαιδεύσεως κ. Εὐσεβεία Ἀγγουρὰ καὶ Σχολικοὶ Σύμβουλοι.  Εὐχόμαστε στοὺς μαθητὲς καὶ τοὺς Καθηγητές τους καρποφόρα σχολικὴ χρονιά.

***

Πανηγύρισε στὶς 15 Αὐγούστου ἡ Ἱερὰ Μονὴ Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμπελακιωτίσσης. Στὶς λατρευτικὲς ἐκδηλώσεις προέστη ὁ Σέβ. Μητροπολίτης κ. Ἰερόθεος καὶ συμμετεῖχε πλῆθος κόσμου ἀπὸ τὰ γύρω χωριὰ ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ἄλλες περιοχὲς τῆς Ναυπακτίας καὶ τῆς Ἑλλάδος. Στὸ τέλος τῆς θείας Λειτουργίας ὁ ἡγούμενος τῆς Μονῆς, π. Πολύκαρπος, προσέφερε ἀναμνηστικὸ δῶρο στὸν Σεβασμιώτατο μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς δεκαετίας ποιμαντορίας του καὶ μὲ εὐχαριστίες γιὰ τὴν φροντίδα του γιὰ τὸ Μοναστήρι.

***

Στὶς 29 Αὐγούστου πανηγύρισε ἡ Ἱερὰ Μονὴ Τιμίου Προδρόμου Βομβοκούς. Κατὰ τὶς λατρευτικὲς ἐκδηλώσεις προέστη ὁ Μητροπολίτης κ. Ἰερόθεος. Τόσο τὴν παραμονὴ τῆς ἑορτῆς, στὸν Ἑσπερινό, τὴν λιτανεία, τὴν ἀρτοκλασία καὶ τὸ θεῖο κήρυγμα, ὅσο καὶ τὴν κυριώνυμο ἡμέρα, στὴν θεία Λειτουργία, πλῆθος προσκυνητῶν, ἀπὸ τὴν Ναύπακτο, τὴν ἐπαρχία της ἀλλὰ καὶ ἄλλες πόλεις κατέκλυσε τὸ Μοναστήρι. Ἦταν τὸ πρῶτο πανηγύρι τῆς Μονῆς μετὰ τὴν ἐγκατάσταση τῆς νέας ἀδελφότητος μὲ ἐπί κεφαλῆς τὴν μοναχὴ Εἰρήνη (Κραβαρίτη). Ἡ ἀλλαγὴ ἦταν ἤδη ἐμφανὴς στοὺς χώρους καὶ τὸ Καθολικὸ τῆς Μονῆς. Ὅλοι ὅσοι βοήθησαν μέχρι σήμερα τὸ Μοναστήρι νὰ συντηρηθῇ, ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη καὶ τὰ μέλη τῆς Διαχειριστικῆς Ἐπιτροπῆς, μέχρι τοὺς ἁπλοὺς προσκυνητές, αἰσθάνονται σήμερα ἰδιαίτερη χαρὰ καὶ ἱκανοποίηση καὶ εὔχονται γιὰ μιὰ νέα ἄνθηση τῆς Μονῆς.

***

Τὰ δύο τελευταῖα χιλιόμετρα τοῦ δρόμου ποὺ ὁδηγεῖ στὴν Ἱερὰ Μονὴ Τιμίου Προδρόμου Βομβοκοὺς παραμένουν χωματόδρομος, ὁ ὁποῖος μάλιστα παρουσιάζει πολλὰ προβλήματα λόγῳ τῶν συχνῶν κατολισθήσεων καὶ τῆς πτώσεως λίθων. Στὸ πρόβλημα αὐτὸ ἔρχεται νὰ προστεθῇ καὶ ἡ μὴ πρόβλεψη διασταυρώσεως στὸν περιφερειακό της Ναυπάκτου γιὰ τὸ χωριὸ καὶ τὸ Μοναστήρι. Τὰ προβλήματα αὐτά, τὸ πρῶτο ἐκ τῶν ὁποίων πολυχρονίζει, ἔρχονται σὲ ἀντίθεση μὲ τὶς ἐλπίδες ποὺ γεννήθηκαν γιὰ τὸ μέλλον τῆς Μονῆς μὲ τὴν ἐγκατάσταση νέας ἀδελφότητος.

***

Ἐπίσης, παραμένουν χωματόδρομοι οἱ δρόμοι Ἀμπελακιώτισσας – Περδικόβρυσης καὶ Πόδου – διασταύρωση Ἀμπελακιώτισσας. Ὑπενθυμίζουμε ὅτι τὰ δύο αὐτὰ τμήματα ἀνήκουν στὸν μοναδικὸ (καὶ πολὺ γραφικὸ) δρόμο ποὺ συνδέει καὶ τὰ τρία δημοτικὰ διαμερίσματα τῆς ὀρεινῆς Ἐπαρχίας μας (Πυλήνης, Ἀποδοτίας καὶ Πλατάνου) μὲ τὴν Ναύπακτο, καθὼς καὶ τὰ δύο Ἱερὰ προσκυνήματα Ἀμπελακιώτισσας καὶ Προυσιώτισσας.

***

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Θαβωρίου Θεόφιλος ἐξελέγη 141ος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων. Ἡ ἐκλογή του ἔγινε ὁμόφωνα, ἐνῷ νωρίτερα εἶχαν ἀποσύρει τὴν ὑποψηφιότητά τους οἱ δυὸ συνυποψήφιοί του ποὺ ἐξελέγησαν στὸ τριπρόσωπο, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος καὶ ὁ Μητροπολίτης Τιβεριάδος κ. Ἀλέξιος (ὁ κ. Θεόφιλος εἶχε λάβει γιὰ τὸ τριπρόσωπο 23 ψήφους, ὁ Κωνσταντίνης Ἀρίσταρχος 17 ψήφους καὶ ὁ Τιβεριάδος Ἀλέξιος μία ψῆφο). Ἡ ἐκλογὴ διεξήχθη ἐντὸς 10 λεπτῶν, κατόπιν ψηφοφορίας τῶν 14 μελῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. Ἡ τελευταία φάση γιὰ τὴν ἀνάδειξη τοῦ νέου Πατριάρχη Ἱεροσολύμων πραγματοποιήθηκε ἐντὸς τοῦ ἱεροῦ τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως. Ὁ νέος Πατριάρχης, ἡλικίας 55 ἐτῶν, κατάγεται ἀπὸ τὸ νομὸ Μεσσηνίας, διετέλεσε στὸ παρελθὸν Ἔξαρχος τοῦ Παναγίου Τάφου στὸ Κατάρ, ἐνῷ χειροτονήθηκε Ἐπίσκοπος λίγο πρὶν ἀπὸ τὴν ἔναρξη τῆς κρίσης στὸ Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων. Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης εὐχήθηκε στὸν νέο Πατριάρχη Ἱεροσολύμων, μεταξὺ ἄλλων: "Εὐελπιστοῦμε καὶ εὐχόμεθα ἐξ ὅλης καρδίας ὅτι θὰ τὸν ἀξιώση ὁ Κύριος νὰ κάνη μίαν λαμπρὰν Πατριαρχείαν" (www.jerusalem-partiarchate.org).

***

Μὲ τὸ νέο νομοσχέδιο γιὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴ ἐκπαίδευση ποὺ παρουσίασε ἡ ὑπουργὸς Παιδείας κ. Μ. Κουτσίκου, ἱδρύονται τέσσερα ἐκκλησιαστικὰ Πανεπιστήμια. Θὰ διοικοῦνται ἀπὸ ἑπταμελῆ διοικοῦσα ἐπιτροπή, στὴν ὁποία θὰ συμμετέχουν δυὸ ἐκπρόσωποι τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἕνας τοῦ Oικουμενικοὺ Πατριαρχείου καὶ τρεῖς καθηγητὲς τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν. Ὁ ἑκάστοτε πρόεδρος θὰ ὁρίζεται ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας καὶ μπορεῖ νὰ εἶναι Ἱεράρχης ἢ Καθηγητὴς πανεπιστημίου ἢ γνωστὸ πρόσωπο. Οἱ κυριότερες διατάξεις τοῦ νομοσχεδίου ὁρίζουν ὅτι: Ἀναβαθμίζονται οἱ τέσσερις Ἐκκλησιαστικὲς Σχολὲς ποὺ βρίσκονται στὴν Κρήτη, στὴν Θεσσαλονίκη, στὰ Ἰωάννινα καὶ στὴν Ἀθήνα. Oι Σχολὲς θὰ λειτουργοῦν κατὰ τὰ πρότυπα τῶν στρατιωτικῶν Σχολῶν, δηλαδὴ θὰ εἶναι παραγωγικὲς σχολὲς τῆς Ἐκκλησίας, θὰ εἶναι ἐξομοιωμένες μὲ τὰ ΑΕΙ, ἡ φοίτησή τους θὰ εἶναι τετραετὴς καὶ θὰ χαρακτηρίζονται ἐκκλησιαστικὲς ἀκαδημίες. Oι ἀπόφοιτοι θὰ μποροῦν νὰ ἐκλέγονται μητροπολῖτες χωρὶς νὰ ἀπαιτεῖται ἡ φοίτησή τους στὶς Θεολογικὲς Σχολές, ἀλλὰ δὲν θὰ μποροῦν νὰ διορίζονται στὸ Δημόσιο κάνοντας χρήση τοῦ πτυχίου τους. Ἡ εἴσοδος στὶς Σχολὲς θὰ γίνεται μέσῳ τῶν πανελλαδικῶν ἐξετάσεων καὶ ἡ βάση θὰ εἶναι τὸ δέκα, ὅπως ἰσχύει καὶ γιὰ τοὺς ὑποψηφίους ὅλων τῶν σχολῶν. Στὸ νομοσχέδιο προβλέπεται ἡ κατάργηση τῆς Δ' Λυκείου τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Λυκείων καὶ ἡ δημιουργία καὶ λειτουργία διετοῦς φοιτήσεως ΙΕΚ τῆς Ἐκκλησίας (news.in.gr).

***

"Στὸ τέλος εἶπα: Βοηθῆστε, διότι ἐμεῖς εἴμαστε ἀποφασισμένοι. Τὴν ἐρχομένη Παρασκευή... θὰ πᾶμε μὲ τὰ παιδιά μας καὶ θὰ ἀνοίξουμε τὴν Παιδούπολη καὶ θὰ χοροστατήσω. Διαφορετικὰ δὲν γίνεται.Μας πνίγει τὸ δίκαιο". Αὐτὰ εἶπε, μεταξὺ ἄλλων, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης στὸν Νομάρχη τῆς Πόλης, ὅταν ἡ Γενικὴ Διεύθυνση Βακουφίων, προκειμένου νὰ λειτουργήσουν καὶ φέτος οἱ Κατασκηνώσεις τῶν Ρωμηῶν στοὺς χώρους τῆς Μονῆς Μεταμορφώσεως στὴν Νῆσο Πρώτη τῶν Πριγκηποννήσων, ἀπαίτησε νὰ ὑπογραφὴ ἕνα χαρτὶ μὲ τὸ ὁποῖο θὰ ἀναγνωρίζεται ὅτι οἱ κατασκηνώσεις ἀνήκουν στὸ τουρκικὸ δημόσιο. "Ἕνα μοναστήρι ποὺ τὸ ἔκαναν οἱ πατέρες μας, ποὺ λειτούργησε ἐπὶ αἰῶνες, ὅπως καὶ τὰ ἄλλα μοναστήρια ποὺ εἶναι στὰ Πριγκηπόννησα. Κάθε κορυφὴ τῶν Πριγκηποννήσων ἔχει καὶ ἀπὸ ἕνα μοναστήρι, τοῦ Ἁγίου Γεωργίου ἢ τῆς Μεταμορφώσεως. Ἔρχεται καὶ λέει τὸ τουρκικὸ κράτος, αὐτὰ εἶναι δικά μου. Καὶ ἂν θέλετε νὰ τὰ χρησιμοποιήσετε, κατὰ τινα τρόπον, νὰ ὑπογράψετε ὅτι ἀναγνωρίζετε τὴν κυριότητά μου... Εἴμεθα πολῖτες αὐτῆς τῆς χώρας... Καὶ δὲν θέλομε νὰ τυγχάνωμε μεταχειρίσεως πολιτῶν δευτέρας κατηγορίας...". Ἀπὸ τὶς δηλώσεις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, σχετικὰ μὲ τὶς τουρκικὲς αὐθαιρεσίες τοῦ περασμένου Ἰουλίου.

***

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Κεφαλληνίας πραγματοποίησε τὸ Δ΄ Συνέδριο μὲ θέμα τὴν ταύτιση τῆς Μελίτης τῶν Πράξεων τῶν Ἀποστόλων μὲ τὴν νῆσο τῆς Κεφαλληνίας καὶ ὄχι μὲ τὴν Μάλτα, ὅπως μέχρι σήμερα ὑποστηριζόταν. Στὸ Συνέδριο συμμετεῖχε καὶ ὁ Μητροπολίτης μᾶς κ. Ἰερόθεος ἐκπροσωπῶντας τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖο. Στὸ Συνέδριο ὁμίλησαν ὁ π. Γεώργιος Μεταλληνός, ὁ Δρ. Λέων Μπράνγκ, ὁ dr. Heinz Warnecke καὶ ὁ dr. Paul Imhof. Ἐπίσης ὁμίλησαν οἱ Καθηγητὲς κ.κ. Γ. Γαλίτης, Ι. Καραβιδόπουλος, Ι. Γαλάνης καὶ λοιποὶ Σύνεδροι. Τὴν εἰσαγωγὴ καὶ τὸν ἐπίλογο ἔκανε ὁ Μητροπολίτης Κεφαλληνίας κ. Σπυρίδων. Τὸ κύριο συμπέρασμα τοῦ Συνεδρίου ἦταν ὅτι στὸν ἐπιστημονικὸ "χῶρο" διεθνῶς ἔχει ἐπικρατήσει κατὰ 90% ἡ θεωρία τοῦ Warnecke ὅτι ἡ Μελίτη τῶν Πράξεων τῶν Ἀποστόλων ταυτίζεται μὲ τὴν Κεφαλληνία καὶ ὅτι ἐκεῖ ναυάγησε καὶ ἀποβιβάστηκε ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, παραμένοντας στὴν νῆσο γιὰ τρεῖς μῆνες, ὅπως περιγράφεται στὶς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων (κέφ. κή΄, 1-11).

***

Πραγματοποιήθηκε, στὶς 19-22 Σεπτεμβρίου 2005, στὸ Ἱερὸ Προσκύνημα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ρώσσου στὸ Προκόπι Εὐβοίας, τὸ Ζ΄ Πανελλήνιο Λειτουργικὸ Συμπόσιο Στελεχῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων μὲ θέμα: "Τὸ Μυστήριο τῆς Ἱερωσύνης· "Καθὼς ἀπέσταλκέ μὲ ὁ Πατήρ, καγὼ πέμπω ὑμᾶς" (Ἰωαν. 20, 21)". Φορεὺς διοργανώσεως τοῦ Συμποσίου ἦταν ἡ Εἰδικὴ Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ Λειτουργικῆς Ἀναγεννήσεως. Ἔγιναν 7 Συνεδρίες, στὸ τέλος τῶν ὁποίων ἐπακολουθοῦσε συζήτηση. Στὰ πλαίσια τοῦ Ζ΄ Πανελληνίου Λειτουργικοῦ Συμποσίου τελέσθηκαν Ἱερὲς Ἀκολουθίες καὶ Θεία Λειτουργία στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ρώσσου.

***

"Ὁ Πνευματικὸς Πατέρας τῶν ἀπανταχοῦ Ὀρθοδόξων σήμερα μᾶς κάνει τὴν τιμὴ νὰ τὸν τιμήσουμε", εἶπε ἡ ἀντιπρύτανης τοῦ Παντείου Πανεπιστημίου κ. Φωτεινὴ Τσαλίκογλου γιὰ τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖο κατὰ τὴν τελετὴ ἀνακηρύξεώς του σὲ ἐπίτιμο διδάκτορα τοῦ Τμήματος Ψυχολογίας. Τὸν χαρακτήρισε ἀκόμη "ἱστορικὴ προσωπικότητα οἰκουμενικῆς ἀκτινοβολίας καὶ πανανθρώπινης προσφορᾶς". Γιὰ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο πρόσθεσε ὅτι "εἶναι συνδεδεμένο μὲ τὴν ἴδια τὴν ὑπόθεση τῆς παιδείας καθὼς σὲ ὅλη τὴν Μικρὰ Ἀσία κατὰ τὸν 18ο καὶ 19ο αἰῶνα ἔπαιξε ρόλο συντονιστῆ, ὀργανωτὴ καὶ ἐμψυχωτὴ τῆς ἑλληνόφωνης παιδείας".

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

  • Προβολές: 3264