Skip to main content

Κύριο θέμα: Ἐπίκαιρη θεατρική παράσταση - "Τὸ Πάσχα τοῦ Ἰσαάκ"

Στήν εὔφορη γῆ φύονται τά μεγαλύτερα ἀγκάθια· τά πολυτιμότερα πράγματα τά ἐπιβουλεύεται ὁ πονηρότερος φθόνος· τίς μεγαλύτερες ἀρετές τίς περικυκλώνουν οἱ πιό φαῦλες καταστάσεις· τήν μεγαλωσύνη προσπαθῆ νά μειώση ἡ ἰταμότερη μικροπρέπεια· τήν ζωή τήν σφιχταγκαλιάζει ὁ θάνατος· αὐτός φαίνεται νά εἶναι ὁ νόμος στήν μεταπτωτική ζωή μας.

Ὁ νόμος αὐτός μοιάζει νά "βασιλεύη" καί στήν ἁγία γῆ, τήν ἁγία πόλη τῆς Ἱερουσαλήμ, ὅπου δίδαξε, ἔπαθε, σταυρώθηκε καί ἀναστήθηκε ὁ Μεσσίας. Μεγάλες θρησκεῖες, φονταμενταλιστικά κινήματα καί μεσσιανισμοί προσπαθοῦν νά ἐγείρουν ἕτερο τρόπαιο, ἀπό τόν τίμιο Σταυρό· ἐθνικισμοί καί ποικίλα συμφέροντα ἐπιβουλεύονται τήν Ἱερουσαλήμ καί τά ἱερά προσκυνήματά της. Νά ἰσχύη, ἄραγε ὁ παλαιός λόγος τοῦ Δημιουργοῦ "ἐπικατάρατος ἡ γῆ ἐπί τοῖς ἔργοις σου", ἤ ὁ νεώτερος: "ἀφίεται ὑμῖν ὁ οἶκος ὑμῶν ἔρημος" καί "οὐ μή ἀφεθῇ ὦδε λίθος ἐπί λίθον";

Οἱ Ὀρθόδοξοι ἔχουμε ἀποδείξει ὅτι μποροῦμε νά συζήσουμε μέ ἑτεροδόξους καί ἀλλοδόξους. Ἡ καθαρότητα πού ἀπαιτοῦν τά δόγματά μας καί ἡ ἐμμονή μας σέ αὐτά δέν μᾶς ἐμποδίζουν νά συνυπάρχουμε, ἐφ' ὅσον τό βασικότερο "δόγμα" εἶναι αὐτό τῆς ἀγάπης, τῆς ἀγάπης ἐν ἀληθείᾳ.

Ἀκόμη καί ὅταν παγιωμένες συνήθειες τοῦ κοινωνικοῦ καί ἐθνικοῦ βίου καί ὁρμέμφυτες ἀντιδράσεις δημιουργοῦν προβλήματα, ἡ ἁγιότητα πού ἐπισκιάζει τούς ἀληθινούς προσκυνητές τοῦ Ἐσταυρωμένου, θεραπεύει τίς ἀντιθέσεις καί γεννᾶ μέ θαυμαστό τρόπο καί ἀσύληπτη σοφία μιμητές καί μάρτυρες τοῦ Χριστοῦ.

Αὐτό φαίνεται καί στό "Πάσχα τοῦ Ἰσαάκ".

Παιδιά τῶν νεανικῶν συνάξεων τῆς Μητροπόλεώς μας "ἀνέβασαν" θεατρικά μία ἱστορία ἀπό τήν ἐπίσης ἁγία Πόλη, τήν Πόλη μας, ὅπου μέσα καί πάνω ἀπό τήν παιδική ἀντιπαλότητα καί τήν ἀθεολόγητη συνήθεια τοῦ "καψίματος τοῦ Ἑβραίου", γεννιέται, "μέ τό Χριστός ἀνέστη", μιά νέα μεγάλη ἀγάπη, ἕνα νέο πρόσωπο τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ.

Ἡ ἱστορία εἶναι ἀπό τό βιβλίο τοῦ π. Κωνσταντίνου Στρατηγόπουλου "Τό Σταυροδρόμι τῆς καρδιᾶς μου". Ἕνας παπποῦς διηγεῖται στά ἐγγόνια του τήν φιλία του, ἀπ' ὅταν ζοῦσε στήν Πόλη, μέ τόν Ἰσαάκ, ἕνα Ἐβραιόπουλο. Ὁ Ἰσαάκ, παρ' ὅλη τήν ἐνστικτώδη παιδική ἀντιπαλότητα ἀπό τά Ρωμηόπουλα, πού ἐκδηλωνόταν μάλιστα τήν Μεγάλη Ἑβδομάδα, ἀγάπησε τόν Χριστό καί Τόν ὁμολόγησε, μέ ἀποτέλεσμα, ἀφοῦ σακατεύθηκε ἀπό τόν πατέρα του, νά βαπτισθῇ καί νά γίνη μοναχός. Χαρακτηριστικά εἶναι τά τελευταῖα λόγια τοῦ ἔργου:

"Ὁ Ἰσαάκ μας θύμισε τό μαρτύριο τόσων καί τόσων πού φώναξαν αὐτό τό "Χριστός ἀνέστη" στά ματωμένα χώματα τῆς Πόλης. Μετά τόν χάσαμε. Μάθαμε πῶς ἔμεινε μῆνες στό κρεβάτι καί τελικά ἔμεινε σακάτης.

Ὕστερα ἀπό πολλά χρόνια ἄκουσα πῶς σέ μιά σκήτη τοῦ Ἁγίου Ὅρους ζοῦσε ἕνας Ἱερομόναχος, πού παλιά ἦταν Ἑβραῖος καί ζοῦσε στήν Πόλη. Ἦταν πάντα σιωπηλός καί ὅταν συναντοῦσε κανέναν, ἀνασήκωνε λίγο τό σακατεμένο σῶμα του καί ἔλεγε μέ σιγουριά "Χριστός ἀνέστη!"

Ἦταν ὁ φίλος μου ὁ Ἰσαάκ!"

Τό Σάββατο 16 Ἀπριλίου, λοιπόν, στίς 7.30 μ.μ. πραγματοποιήθηκε στήν Αἴθουσα τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, προπασχαλινή ἐκδήλωση ἀπό τά παιδιά τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων τῆς πόλης της Ναυπάκτου. Τήν ἐκδήλωση εὐλόγησε μέ τήν παρουσία του ὁ Μητροπολίτης μας κ. Ἰερόθεος. Παραβρέθηκαν ἐπίσης ἀρκετοί Ἱερεῖς, Κατηχητές καί Κατηχήτριες, πολλά παιδιά καί γονεῖς. Τήν ἐκδήλωση προλόγισε ἐν συντομίᾳ ὁ Ἱεροκήρυκας π. Καλλίνικος Γεωργάτος.

Τό πρόγραμμα περιεῖχε :

  1. Ὕμνους τῆς Ἐκκλησίας μας, πού ἔψαλλαν τά παιδιά τῆς πειραματικῆς χορωδίας τῆς Μητροπόλεώς μας, μέ τήν διεύθυνση τοῦ κ. Νεκτάριου Παπαθανασίου καί βοηθό τήν Κατηχήτρια κ. Ἄννα-Μαρία Μωϋσίδου.
  2. "Τό Πάσχα τοῦ Ἰσαάκ". Τό θεατρικό μετέφερε καί δίδαξε ἡ φιλόλογος κ. Χριστίνα Καρανικόλα.
  3. Ἐργασίες παιδιῶν ἀπό τά Κατηχητικά, πού παρουσίαζαν ἱστορικά καί ἄλλα στοιχεῖα γιά τούς Ναούς τῶν ἐνοριῶν τους καθώς καί τήν δραστηριότητα τῆς ἐνορίας τους.
  4. Τήν ἀπονομή ἀναμνηστικῶν διπλωμάτων στά παιδιά τῆς ΣΤ΄ τάξης τῶν Δημοτικῶν τῆς ἐνορίας Ἁγίου Δημητρίου, πού παρακολούθησαν κατά τή φετινή σχολική χρονιά τά μαθήματα ἐκμάθησης τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν μέσα ἀπό λειτουργικά κείμενα καί πού δίδαξε ἡ Φιλόλογος κ. Χριστίνα Καρανικόλα-Σχοινά.

Τήν ἐκδήλωση ἔκλεισε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας, ὁ ὁποῖος ἀφοῦ συνεχάρη τά παιδιά καί εὐχαρίστησε τούς συντελεστές τῆς γιορτῆς, τόνισε πῶς εἶναι μεγάλης σημασίας γεγονός ἡ μετάδοση τῆς παράδοσής μας στή νέα γενιά, καί παρότρυνε τούς γονεῖς νά πηγαίνουν τά παιδιά τους στήν Ἐκκλησία, γιά νά ἐμπλουτίζονται μέ ἀνεπανάληπτες ἐμπειρίες, πού θά τίς θυμοῦνται σέ ὅλη τους τή ζωή, ἀναφέροντας καί δικές του ἐμπειρίες ἀπό τά παιδικά καί νεανικά του χρόνια, ἀλλά καί ἀπό τήν διακονία του ὡς Κατηχητής.

Τέλος δόθηκαν ἀναμνηστικά δωράκια στά παιδιά πού κουράστηκαν στή χορωδία, τό θεατρικό καί τίς ἄλλες ἐργασίες καί προσφέρθηκε νηστήσιμο κέρασμα σέ ὅλους. Στά "δῶρα" συμπεριλήφθηκε καί μία ἡμερήσια ἐκδρομή, τά ἔξοδα τῆς ὁποίας θά ἀναλάβη ἡ Ἱερά Μητρόπολη.–

Α.Κ.

ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ

  • Προβολές: 2585