Skip to main content

Εἰδήσεις Ἰανουαρίου 2005

Κοιμήθηκε ὁ Πολύκαρπος Κωστὸς ἀπὸ τὸ χωριὸ Ἀμπελακιώτισσα τῆς Ναυπακτίας.

Ὁ Πολύκαρπος Κωστὸς ἦταν γιὰ χρόνια ἀντιπρόεδρος τοῦ Συλλόγου τῶν φίλων τῆς Μονῆς Ἀμπελακιωτίσσης, ἀλλὰ καὶ μετὰ τὴν ἀποχώρησή του δὲν ἔπαυσε νὰ συνεργάζεται καὶ νὰ ἐκδηλώνη παντοιοτρόπως τὴν ἀγάπη του πρὸς τὸ Μοναστήρι. Βοηθοῦσε συχνὰ ὡς ψάλτης στὴν Ἱερὰ Μονὴ ἀλλὰ καὶ στὴν Ἐνορία τοῦ ὁμωνύμου χωριοῦ. Γιὰ ἕνα διάστημα, ποὺ ὁ π. Ραφαὴλ ἦταν ἀκόμη μόνος του, καὶ μάλιστα ὅταν χρειάσθηκε νὰ μεταβῆ στὴν Ἀθήνα γιὰ λόγους ὑγείας, ὁ Π. Κωστὸς εἶχε καθίσει ὡς φύλακας στὸ Μοναστήρι. Εὐχόμαστε ὁ Θεός, διὰ πρεσβειῶν τοῦ Ἁγίου Πολυκάρπου, νὰ τὸν ἀναπαύση.

***

Τὰ 100 φύλλα συμπλήρωσε "Ὁ ΝΕΧΩΡΙΤΗΣ" τὸ ἔντυπο τοῦ Συλλόγου Νεοχωριτῶν Ναυπακτίας ποὺ ἑδρεύει στὴν Ἀθήνα καὶ φιλοδοξεῖ νὰ εἶναι σημεῖο ἀναφορᾶς καὶ φωνὴ τῶν Νεοχωριτῶν, ὅπου καὶ ἂν βρίσκονται. Θερμὰ συγχαρητήρια ἀξίζουν σὲ ὅλα τὰ μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Συλλόγου τῶν ἐν Ἀθήναις διαμενόντων Νεοχωριτῶν καὶ σὲ ὅλους τοὺς συνεργάτες τῆς ἐφημερίδας, στὴν ὁποία εὐχόμαστε νὰ "χιλιάση" τὰ φύλλα της.

Ὁ ἔρανος γιὰ τοὺς σεισμοπαθεῖς τῆς Ν.Α.-Ασίας

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολή μας ἔστειλε τὴν βοήθειά της γιὰ τὴν πληγεῖσες ἀπὸ σεισμὸ περιοχὲς τῆς Νοτιοανατολικῆς Ἀσίας. Μετὰ ἀπὸ Ἐγκύκλιο ποὺ διαβάστηκε τὴν Πρωτοχρονιὰ στοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς καὶ τὶς Ἱερὲς Μονὲς ἔγινε ἔρανος στοὺς Ναοὺς τὴν ἡμέρα τῶν Φώτων, ἐνῷ οἱ Χριστιανοὶ ἔφεραν στοὺς ἐνοριακοὺς Ναοὺς ἀνθρωπιστικὸ ὑλικό. Συγκεντρώθηκαν: 27.250 εὐρώ, 3 μπαλέτες γάλα ἐβαπορὲ (3 τόνοι), 3 μπαλέτες κλινοσκεπάσματα καὶ 1 μπαλέτα διάφορα τρόφιμα καὶ φάρμακα, τὰ ὁποῖα ἐστάλησαν στὴν Ἱερὰ Σύνοδο ποὺ ἀνέλαβε καὶ τὴν περαιτέρω προώθησή τους στὸν τόπο τῆς καταστροφῆς. Ἡ φωτογραφία εἶναι ἀπὸ τὴν ἀποθήκη τοῦ ἐργοστασίου τοῦ κ. Κοτρώνη (στὴν οἰκογένεια τοῦ ὁποίου ὀφείλονται πολλὲς εὐχαριστίες), ὅπου συγκεντρώθηκε καὶ συσκευάσθηκε ἐπιμελημένα τὸ ἀνθρωπιστικὸ ὑλικὸ ἀπὸ τοὺς Χριστιανοὺς τῆς Μητροπόλεώς μας.

Βασιλόπιττα Συνεργατῶν

Τὴν παραμονὴ τῆς Πρωτοχρονιᾶς κόπηκε ἡ Βασιλόπιττα γιὰ τοὺς συνεργάτες τοῦ Μητροπολίτου (Ἱερεῖς τῶν Γραφείων, Ἐφημερίους, Ἐκκλησιαστικοὺς Συμβούλους, Ἱεροψάλτες, Νεωκόρους, Κυρίες τῶν Συνδέσμων Ἀγάπης, Κατηχητὲς) στὴν Αἴθουσα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ναυπάκτου. Ὁ Μητροπολίτης εὐχαρίστησε ὅλους αὐτοὺς τοὺς συνεργάτες του γιὰ τὸ πολύτιμο καὶ ἀθόρυβο ἔργο ποὺ ἐπιτελοῦν στοὺς τομεῖς τῆς διοίκησης, τῆς κατήχησης, τῆς φιλανθρωπίας καὶ εὐχήθηκε τὰ δέοντα. Τὸ φλουρὶ ἔπεσε στὸν ἀριστερὸ Ἱεροψάλτη τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Ναυπάκτου κ. Χρῆστο Σιαμπαλή.

Ἡμερολόγια 2005

Κάθε χρόνο μας ἀποστέλλουν τὰ ἡμερολόγιά τους ὁρισμένοι φορεῖς, σύλλογοι, σχολεῖα, κ.ά., τοὺς ὁποίους καὶ εὐχαριστοῦμε γιὰ τὴν εὐγενική τους χειρονομία. Θὰ κάνουμε μιὰ μικρὴ ἀναφορὰ σὲ μερικὰ ἀπὸ αὐτὰ ποὺ κατὰ τὴν γνώμη μας ξεχώρισαν εἴτε γιὰ τὸ θέμα ποὺ ἐπέλεξαν νὰ προβάλουν εἴτε γιὰ τὴν ἐνδιαφέρουσα ἔκδοση...

***

Ἕνα ξεχωριστὸ ἡμερολόγιο εἶναι καὶ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν ποὺ μὲ μία πολὺ καλαίσθητη ἔκδοση τὸ ἀφιερώνει στοὺς συνανθρώπους μας μὲ εἰδικὲς ἀνάγκες, ἐξαιρέτως στοὺς ἀνθρώπους ἐκείνους ποὺ ἀντιμετωπίζουν πρόβλημα κώφωσης.

***

Μὲ σκίτσα ἐπιλεγμένα μὲ ἰδιαίτερη προσοχὴ τονίζεται ἡ ἀξία τῆς νοηματικῆς γλώσσας καὶ ἡ ἀναγκαιότητά της γιὰ τὶς ἡμέρες μας. Τὸ ἡμερολόγιο προλογίζει ὁ Μάκ. Ἀρχιεπίσκοπος κ. Χριστόδουλος καθὼς καὶ ὁ διευθυντὴς τοῦ Γραφείου Νεότητος τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς π. Ἀντώνιος Καλλιγέρης καὶ ὁ κ. Στέφανος Πατρινός, θεολόγος, διερμηνέας τῆς νοηματικῆς γλώσσας.

***

Ἕνα ἄλλο ἡμερολόγιο εἶναι αὐτὸ τοῦ Συλλόγου Πλατανιωτῶν τῆς Ἀθήνας ποὺ εἶναι ἀφιερωμένο στὴν τέχνη τοῦ Πλατάνου. Παρουσιάζονται ἔργα τῆς λιθογλυπτικῆς, τῆς ἐκκλησιαστικῆς τέχνης καὶ τῆς νεοελληνικῆς πλαστικῆς. Ἔξοχα δείγματα τοῦ λαϊκοῦ πολιτισμοῦ καὶ τῆς αἰσθητικῆς ἀποτελοῦν τὰ λιθανάγλυφα, τὰ "κεντήματα" τῆς πέτρας ποὺ προέρχονται ἀπὸ τὰ σπίτια του Ροντήρη, τοῦ Κωλλέτα κ.ἄ. Ἀντιπροσωπευτικὰ ἔργα τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωγραφικῆς καὶ ἀρχιτεκτονικῆς ἀποτελοῦν ἡ φορητὴ εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Νικολάου ἀπὸ τὸ ναὸ τοῦ χωριοῦ καὶ ἡ ἀνατολική του ἁψῖδα. Παρουσιάζεται ἡ προτομὴ τοῦ Ν. Μαραθέα ποὺ φιλοτέχνησε ὁ Δημήτριος Φιλιππότης τῆς γνωστῆς Τηνιακῆς οἰκογένειας γλυπτῶν καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς σπουδαιότερους καλλιτέχνες τῆς νεοελληνικῆς γλυπτικῆς. Εὐχόμαστε σὲ ὅλους ἔμπνευση μὲ ἰδέες καὶ ἔργα πάντα πρωτοποριακὰ καὶ ὑπεύθυνα.–

Α.Σ.Π.

Ναυπακτιακὴ Ἀδελφότητα Νέας Ὑόρκης

Τὰ ἑκατὸ χρόνια συμπλήρωσε τὸ ἔτος ποὺ πέρασε ἡ Ναυπακτιακὴ Ἀδελφότητα Νέας Ὑόρκης. Ὁράματα, πόνος, δυσκολίες, χαρές, ξενιτειά, θλίψεις, εὐημερία, ὅλα αὐτὰ ἀποτελοῦν κομμάτια ἑνὸς προσωπικοῦ πὰζλ ἀπὸ τὴν ζωὴ τόσων ἀνθρώπων ποὺ ζοῦν στὴν ἀλλοδαπή.

Ἡ Ναυπακτιακὴ Ἀδελφότητα Ν.Υ. ἀνάμεσα σὲ ἄλλες δραστηριότητες λόγῳ τῆς ἐπετείου τῶν ἑκατὸ ἐτῶν ἀπὸ τὴν ἵδρυσή της ἐξέδωσε ἕναν ἐπετειακὸ τόμο ὑπὸ τὸν τίτλο "1904-2004, 100th Anniversary NAYPACTIAN BROTHERHOOD OF N.Y, Ναυπακτιακὴ Ἀδελφότης Ν.Υ.". Ἐκεῖ περιλαμβάνεται μεταξὺ ἄλλων ὁ χαιρετισμὸς τοῦ Ὕπατου Προέδρου ΟΣΕΑΚ κ. Ἀποστόλου Ἀλεξοπούλου, τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου, τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱεροθέου, τοῦ Κυβερνήτου κ. George E. Pataki, τῆς Γενικῆς Προξένου τῆς Ἑλλάδος στὴν Ν. Ὑόρκη κ. Αἰκατερίνης Μπούρα, τοῦ Νομάρχου Αἰτωλοακαρνανίας κ. Δ. Σταμάτη καὶ τοῦ Δημάρχου Ναυπάκτου κ. Ἰω. Νταουσάνη.

Εὐχόμαστε στοὺς ἀγαπητοὺς ξενιτεμένους Ναυπακτίους ἀδελφούς μας κάθε καλὸ ὥστε νὰ συνεχίσουν μὲ τὴν ἴδια ἐνεργητικότητα τὸ ἔργο ποὺ ἐπιτελοῦν.

Α.Σ.Π.

"Δάφνη"

Ἐξεδόθη τὸ τεῦχος 12 (2005) τοῦ ἐτήσιου Περιοδικοῦ "Ἡ Δάφνη" ποὺ ἐκδίδει ὁ "Πνευματικὸς Ὅμιλος Δαφνιωτῶν Ναυπακτίας" καὶ ἐπιμελεῖται ὁ Γυμνασιάρχης Μάρκος Μεντζάς. Τὸ Περιοδικὸ κατορθώνει νὰ δημοσιεύη κείμενα πενῆντα (50) περίπου Ναυπακτίων συνεργατῶν του καὶ ἄλλων δόκιμων ἐργατῶν τῶν γραμμάτων, ποὺ ἀναπτύσσουν, ὁ καθένας ἀπὸ τὴν σκοπιά του, μιὰ ποικιλία θεμάτων μὲ κεντρικὴ ἀναφορὰ τὴν Ναυπακτία, ἐνῷ ἕνα μεγάλο τμῆμα τοῦ Περιοδικοῦ εἶναι ἀφιερωμένο σὲ εἰδήσεις καὶ σχόλια γιὰ ὅ,τι συμβαίνει κυρίως στὴν Ναυπακτία, φιλτραρισμένα μὲ τὴν "ἑρμηνεία" τοῦ Περιοδικοῦ. Στὸ συγκεκριμένο τεῦχος φιλοξενεῖται καὶ συνέντευξη τοῦ Σεβασμιωτάτου στὸν κ. Μάρκο Μεντζά. Ἀπαντᾶ σὲ ἐρωτήσεις σχετικὰ τὴν θρησκεία, τὴν παγκοσμιότητα, τὸ ἔθνος-πατρίδα, τὴν αὐθεντία στὴν Ὀρθοδοξία, τὴν ἐξέλιξη τοῦ προβλήματος τῆς Μονῆς Μεταμορφώσεως.

Ὁ κ. Μεντζὰς μᾶς ἀπέστειλε τὸ τεῦχος τοῦ 2005, γράφοντάς μας τὰ ἑξῆς:

"Ἀγαπητὴ Ἐκκλησιαστικὴ Παρέμβαση

Πάντα μὲ ἰδιαίτερη χαρὰ διαβάζω τὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς ὕλης, καθόσον τὸ βρίσκω πολὺ ἐνδιαφέρον.

Δὲν τὸ κρύβω ὅτι εἶσαι ἀπὸ τὶς καλύτερες Χριστιανικὲς Ἐφημερίδες!

Ἄλλωστε δὲν θὰ μποροῦσε νὰ γινότανε ἀλλοιῶς, καθόσον ὑπάρχουν στὶς τάξεις σου ἀρκετὰ κοφτερὰ μυαλὰ καὶ ψυχὲς ποὺ ἀγωνίζονται τίμια νὰ διεισδύουν στὰ μύχια τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρξης...

Καὶ "ἡ δάφνη", τὸ 12ο τεῦχος τῆς ὁποίας σᾶς ἀποστέλλουμε, ἀγωνίζεται μὲ τὶς ὅποιες πνευματικὲς δυνάμεις κατορθώνει νὰ ἐπιστρατεύση..., νὰ ἀναγνώση τὴν συγκυρία..., καὶ νὰ πορευθῇ ἀναζητῶντας πάντα τὸ ὅ,τι καλύτερο...

Ἔχω τὴν ἄποψη ὅτι: ἡ γνήσια ὀρθολογιστικὴ ἀναζήτηση τῆς Ἀλήθειας, ὅσο καὶ ἡ γνήσια ἀποκαλυμένη Ἀλήθεια..., δὲν μπορεῖ νὰ μὴν ταυτίζονται...

Μὲ ἰδιαίτερη ἐκτίμηση καὶ ἀγάπη

Μάρκος Μεντζὰς (Γυμνασιάρχης – Φυσικός, Ὑπεύθ. Ὕλης του Περιοδ. "ἡ δάφνη"".–

***

Τὸ Σάββατο μετὰ τὰ Φῶτα, 8 Ἰανουαρίου 2005, τελέσθηκε μετὰ τὴν Θ. Λειτουργία στὸν Πατριαρχικὸ Ναὸ τῆς Πόλης εἰκοσαετὲς μνημόσυνο ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου τῆς Μ.Χ.Ε. Βασιλείου Νικολαΐδη. Λειτουργὸς ἦταν ὁ Μητροπολίτης Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, ἐνῷ ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος παρέστη συμπροσευχόμενος. Μετὰ τὸ "ἐκκλησιαστικὸ μνημόσυνο" ἐπηκολούθησε "φιλολογικὸ μνημόσυνο" στὴν αἴθουσα τοῦ Θρόνου, στὸ ὁποῖο μίλησαν ὁ Δευτερεύων κ. Στέφανος, ὁ κ. Δημήτριος Φραγκόπουλος, Ἄρχων Διδάσκαλος τοῦ Γένους, ὁ κ. Δημήτριος Δεμιρτζῆς, Καθηγητής, καὶ ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης, ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε στὴν προσωπικότητα καὶ τὴν προσφορὰ τοῦ ἀειμνήστου Ἄρχοντος τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας.

***

Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος, μετὰ ἀπὸ πρόσκληση τοῦ Προέδρου τῆς Παγκόσμιας Τράπεζας (World Bank) κ. James D. Wolfensohn, θὰ μεταβῆ στὸ Δουβλίνο τῆς Ἰρλανδίας προκειμένου νὰ λάβη μέρος στὸ 4ο Διεθνὲς Συνέδριο "Πίστεως καὶ Ἀναπτύξεως", τὸ ὁποῖον θὰ ἐξετάση τοὺς τρόπους συνεργασίας τῶν ἀνθρώπων τῆς Θρησκείας καὶ τῆς Ἀναπτύξεως γιὰ τὴν καλύτερη ἀντιμετώπιση τῶν αὐξανομένων κοινωνικῶν ἐντάσεων καὶ τῆς παγκόσμιας φτώχειας ποὺ ἀπειλοῦν τὴν ἀσφάλεια τοῦ πλανήτη.

***

Τὸ Συνέδριο ὑποστηρίζεται ἀπὸ τὴν Κυβέρνηση τῆς Ἰρλανδίας, μὲ τὴν Πρόεδρο καὶ τὸν Πρωθυπουργὸ τῆς ὁποίας προβλέπεται νὰ ἔχη ἰδιαίτερες συναντήσεις ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης.

***

Ὁ Πατριάρχης, ὁ ὁποῖος θὰ συνοδεύεται ἀπὸ τοὺς Ἀρχιεπίσκοπο Θυατείρων καὶ Μ. Βρεταννίας κ. Γρηγόριο καὶ Μητροπολίτη Περγάμου κ. Ἰωάννη, θὰ χοροστατήση κατὰ τὸν ἑσπερινὸν τῆς 31ης Ἰανουαρίου στὸν Ι. Ναὸν τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Δουβλίνου, γιὰ νὰ ἔχη τὴν εὐκαιρίαν νὰ ἐπικοινωνήση καὶ νὰ εὐλογήση τοὺς ἐκεῖ ἐγκατεστημένους Ὀρθοδόξους, διαφόρων ἐθνικῶν προελεύσεων.

***

Στὶς 30 Ἰανουαρίου 2005, στοὺς ἑορτασμοὺς τῆς μνήμης τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, θὰ παρευρεθῇ στὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ἡ Ὑπουργὸς Ἐθνικῆς Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων τῆς Ἑλλάδος κ. Μαριέττα Γιαννάκου. Ὁ Πατριάρχης, ἡ κ. Γιαννάκου καὶ ὁ Ὑπουργὸς Παιδείας τῆς Τουρκίας κ. Hüseyin Çelik èἂ παραστοῦν καὶ θὰ μιλήσουν μετὰ τὴν Θ. Λειτουργία στὴν τελετὴ ποὺ θὰ γίνη στὴν Πατριαρχικὴ Μεγάλη τοῦ Γένους Σχολή, μὲ ἀφορμὴ τὴν λήξη τῶν ἑορτασμῶν τῶν 550 ἐτῶν ἀπὸ τὴν ἵδρυσή της, οἱ ὁποῖοι διήρκεσαν ὁλόκληρο τὸ ἔτος 2004.

***

Τὸν Ἀρχιεπίσκοπο κ. Χριστόδουλο ἐπισκέφθηκε ὁ βουλευτὴς κ. Ἀνδρέας Λοβέρδος. Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς συνάντησης ὁ κ. Λοβέρδος ἐξέφρασε τὴν ἱκανοποίησή του γιὰ τὴ συνεργασία ποὺ εἶχε ὡς Ὑφυπουργὸς Ἐξωτερικῶν μὲ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καὶ δὴ τὴν Μ.Κ.Ο. "Ἀλληλεγγύη", τὴν χαρά του γιὰ τὴν συνέχισή της ἀπὸ τὴν σημερινὴ ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴν διαπίστωση ὅτι αὐτὴ πρέπει νὰ ἐξακολουθήση νὰ ὑφίσταται δυναμικὰ καὶ στὸ μέλλον, ἀνεξαρτήτως προσώπων καὶ κυβερνήσεων. Ὑπογράμμισε δὲ τὴν ἀναγκαιότητα δημιουργίας γέφυρας συνεργασίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μὲ τὸν Ο.Η.Ε. πρὸς τὴν κατεύθυνση τῆς καλύτερης ἀξιοποίησης τῆς ἀνθρωπιστικῆς βοήθειας ποὺ Αὐτὴ συγκεντρώνει γιὰ τὴν ἀνακούφιση πληγέντων συνανθρώπων μας ἀνὰ τὸν κόσμο. Παράλληλα, ἐπισήμανε τὴν ἄμεση κινητοποίηση τῶν μηχανισμῶν τῆς Ἐκκλησίας μετὰ τὴν πρόσφατη τραγωδία στὴν περιοχὴ τῆς ΝΑ Ἀσίας καὶ ἐξῆρε τὴν σημαντικὴ προσφορά Της καὶ τὴν ἀλληλεγγύη ποὺ ἐπέδειξε καὶ ἐπιδεικνύει στὸ πλευρὸ τῶν δοκιμαζόμενων πληθυσμῶν. Ἀπὸ τὴν πλευρά του, ὁ Μακαριώτατος εὐχαρίστησε τὸν κ. Λοβέρδο γιὰ τὴ συνεργασία ποὺ εἶχε μαζί του κατὰ τὴ διάρκεια τῆς θητείας του στὸ Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν.

***

Τὸν Ἀρχιεπίσκοπο κ. Χριστόδουλο ἐπισκέφθηκε ἡ βουλευτὴς κ. Λ. Κανέλλη. Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς συνάντησης ὁ Μακαριώτατος ἐνημέρωσε τὴν κ. Κανέλλη γιὰ τὶς πρωτοβουλίες συμπαράστασης στοὺς ἐμπερίστατους ἀδελφούς μας στὴ ΝΑ Ἀσία ποὺ ἀνέλαβε ἡ Ἐκκλησία μας, μὲ ὄχημα τὴν Μ.Κ.Ο."Αλληλεγγύη", ἀμέσως μετὰ τὴν πρωτοφανῆ τραγωδία ποὺ ἔπληξε τὴν περιοχή.

***

Ἀπὸ τὴν πλευρά της, ἡ κ. Κανέλλη ἐξέφρασε τὴν ἱκανοποίησή της γιὰ τὴν ἄμεση καὶ ἀποτελεσματικὴ κινητοποίηση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθολογικὴ καὶ διαφανῆ διαχείριση τοῦ ἀνθρωπιστικοῦ ὑλικοῦ καὶ τοῦ ποσοῦ ποὺ συγκεντρώθηκε ἀπὸ προσφορὲς πολιτῶν. Ἐξῆρε δὲ τὴν ἀλληλεγγύη ποὺ ἡ Ἐκκλησία μας καὶ ὁ λαός μας ἐπέδειξαν καὶ ἐπιδεικνύουν στὸ πλευρὸ τῶν πληγέντων συνανθρώπων μας.

***

Τὸν τελευταῖο καιρὸ Ἐνορίες ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, τὶς ΗΠΑ καὶ τὴν Κύπρο ἔχουν δείξει ἐνδιαφέρον νὰ κτίσουν ὁμώνυμους Ναοὺς στὴν Ἱεραποστολικὴ Ἐπισκοπὴ Μποκόμπα. Τὸ 2003 κτίστηκε ὁ Ναὸς τῆς Ἀναλήψεως – KAIBANJA ἀπὸ τὸν ὁμώνυμο Ναὸ στὴν Ἑλλάδα καὶ ὁ Ναὸς τῶν Ἁγίων Πάντων – KASIKIZI ἀπὸ ὁμώνυμο Ναὸ στὶς ΗΠΑ. Τὸ 2004 κτίστηκε ὁ Ναὸς τοῦ Ἁγίου Δημητρίου – IBAMBA ἀπὸ ὁμώνυμο Ναὸ στὴν Κύπρο.

***

Ὁ δημοσιογράφος Nicholas D. Kristof σὲ ἄρθρο του ποὺ δημοσιεύθηκε στοὺς Times τῆς Ν. Ὑόρκης καὶ ἀναδημοσιεύθηκε ἀπὸ τὴν Καθημερινή, γράφει ὅτι: "Τὰ περίπου 150.000 θύματα τοῦ τσουνάμι βρίσκονται μέσα στὸ περιθώριο λάθους τῶν ἐκτιμήσεων γιὰ τὰ ἐτήσια θύματα τῆς ἑλονοσίας. Ὡς καὶ 2 ἑκατομμύρια ἄτομα πεθαίνουν κάθε χρόνο ἀπὸ ἑλονοσία, ἐκ τῶν ὁποίων τὰ περισσότερα εἶναι παιδιὰ καὶ στὸ σύνολό τους στὴν Ἀφρική... Αὐτὸ τὸν μῆνα, ὅπως καὶ κάθε μῆνα, περισσότερα ἄτομα χάνουν τὴ ζωή τους ἀπὸ ἑλονοσία (165.000 καὶ πλέον) καὶ AIDS (240.000 ἄτομα) ἀπὸ ὅσα χάθηκαν ἀπὸ τὰ τσουνάμι, ἐνῷ σχεδὸν ἰσάριθμα θὰ πεθάνουν ἀπὸ διάρροια (140.000)". Αὐτὰ ἔγραψε ὁ Nicholas D. Kristof γιὰ νὰ προκαλέση τὸ φιλότιμο τῆς ἀμερικανικῆς κυβέρνησης, ἡ ὁποία μὲ λιγότερα ἀπὸ 3 δισ. δολλάρια θὰ μποροῦσε νὰ σώση 2 ἑκατομμύρια ζωὲς ἀπὸ τὴν ἑλονοσία. Σὲ ἄλλο σημεῖο, βέβαια, τοῦ ἄρθρου του, μὲ δηκτικὴ διάθεση, σημειώνει, ὅτι οἱ Ἀμερικανοὶ φάνηκαν, σὲ ποσοστό, λιγότερο γενναιόδωροι ἀπὸ τοὺς Δανούς, τοὺς Ὁλλανδούς, τοὺς Βέλγους, τοὺς Γάλλους καὶ τοὺς Ἕλληνες, σὲ προσφορὰ χρημάτων στὰ θύματα τῶν τσουνάμι. Αὐτό, φυσικά, δὲν βοηθᾶ στὴν δημιουργία καλῆς εἰκόνας στοὺς "προστάτες" τῆς ἐλευθερίας τοῦ πλανήτη!...

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

  • Προβολές: 2790