Skip to main content

Χαιρετισμὸς στοὺς Παραολυμπιονίκες κατὰ τὴν τιμητικὴ ἐκδήλωση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Μητροπολίτου Ναυπάκτου & Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου

Δημοσιεύουμε σήμερα τὸν χαιρετισμὸ ποὺ ἀπηύθυνε ὁ Μητροπολίτης κ. Ἰερόθεος, ὡς Πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Ἐκκλησίας μας, πρὸς τοὺς Παραολυμπιονίκες, κατὰ τὴν ἀπονομὴ τοῦ διπλώματος καὶ τῶν διασήμων τοῦ παρασήμου τοῦ Ἀποστόλου Παύλου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, στὴν Αἴθουσα Τελετῶν τοῦ Συνοδικοῦ Μεγάρου.

Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατοι Ἀρχιερεῖς,

Ἀγαπητοὶ Παραολυμπιονίκες, Ἀγαπητοὶ Προπονητὲς καὶ λοιποὶ παράγοντες,

Χθὲς στὴν αἴθουσα αὐτὴ εἴχαμε τὴν εὐκαιρία νὰ ὑποδεχθοῦμε καὶ νὰ τιμήσουμε τοὺς ἀθλητές μας ποὺ ἐπρώτευσαν, ἀλλὰ καὶ κατέλαβαν τὶς πρῶτες ὀκτὼ θέσεις στὰ ἀθλήματα, κατὰ τὴν διάρκεια τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων, ὕστερα ἀπὸ ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Στὴν ὁμιλία τὴν ὁποία κάναμε παρουσιάσαμε τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἐτίμησε τοὺς Ὀλυμπιονίκες ἀθλητές μας. Οἱ ἴδιοι λόγοι ἰσχύουν καὶ γιὰ σᾶς, ἀλλὰ στὴν περίπτωσή σας θὰ προστεθῇ καὶ ἕνας ἰδιαίτερος λόγος τὸν ὁποῖο θὰ ἀναφέρω στὴν συνέχεια.

Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ. Χριστόδουλος ὁμίλησε χθὲς καταλλήλως, μὲ ἀγάπη καὶ εὐαισθησία, στοὺς Ὀλυμπιονίκες μας, μετέφερε τὰ συγχαρητήρια τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ βεβαίως τοὺς ἐτίμησε μὲ τὴν ὑψηλότερη τιμὴ τὴν ὁποία δίδει ἡ Ἐκκλησία μας σὲ σημαντικὰ πρόσωπα, δηλαδὴ τοὺς τρεῖς πρώτους μὲ τὴν ἀνώτατη τιμητικὴ διάκριση, τὸν Χρυσὸ Σταυρὸ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, καὶ τοὺς ἄλλους, ποὺ κατέλαβαν τὴν τέταρτη μέχρι τὴν ὄγδοη θέση, μὲ σχετικὲς τιμητικὲς διακρίσεις.

Σήμερα ἔχουμε τὴν μεγάλη χαρὰ νὰ φιλοξενοῦμε σὲ αὐτὴν τὴν ἐπίσημη αἴθουσα Τελετῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, στὴν ὁποία συνεδριάζει καὶ ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας μας, ἐσᾶς ποὺ διαπρέψατε στοὺς Παραολυμπιακοὺς Ἀγῶνες.

Ἐὰν ὁ ἀθλητισμὸς προσφέρη πολλὲς χαρὲς καὶ συγκινήσεις πρῶτα σὲ αὐτοὺς ποὺ ἀθλοῦνται καὶ ὕστερα στὸν κόσμο, τὴν κοινωνία καὶ τὴν ἰδιαίτερη χώρα κάθε ἀθλητοῦ, πολὺ περισσότερο αὐτὸ συμβαίνει μὲ σᾶς ποὺ συμμετείχατε στοὺς Παραολυμπιακοὺς Ἀγῶνες. Γιατί στὴν περίπτωση τὴν δική σας ὁ ἀθλητισμὸς προσφέρει τὴν δυνατότητα νὰ ἀσκῆσθε, ποὺ τὸ ἔχετε πολλὴ ἀνάγκη, ἀλλὰ καὶ σᾶς δίνει δύναμη γιὰ τὴν ζωὴ καὶ ἕνα ὅραμα καὶ νόημα ζωῆς.

Ἂν γιὰ ὅλους τους Ὀλυμπιονίκες ἔχη σημασία τὸ στεφάνωμά τους μὲ τὸν κότινο τῆς ἐλιᾶς, αὐτὸ πολὺ περισσότερο ἔχει σημασία γιὰ σᾶς.

Εἶναι γνωστὸν ὅτι ἡ Πυθία σὲ ἐρώτηση τοῦ Βασιλιᾶ Ἴφιτου ἂν ἔπρεπε νὰ στεφανώνεται ὁ νικητὴς καὶ πῶς, ἀπήντησε ὅτι αὐτὸ ἔπρεπε νὰ γίνεται μὲ τὸν κότινο–κλαδί ἄγριας ἐλιᾶς. "Τὸν ἀγῶνα ἀνανεοῦν καὶ τοῖς νικῶσιν ἆθλον διδόναι κότινον, ἐξ ἀγρίας ἐλαίας στέφανον". Τὸ κλαδὶ τῆς ἄγριας ἐλιᾶς λέγεται κότινος. Γιατί; Ἡ λέξη κότινος προέρχεται ἀπὸ τὸ ρῆμα κοτέω ποὺ δηλώνει τὴν ἐσωτερικὴ δύναμη, τὸ πάθος ἐναντίον κάποιου, τὴν ὀργή. Τὸ χρησιμοποιοῦμε στὴν καθημερινὴ γλῶσσα: "Ἂν κοτάς, κάνε αὐτό". Μὲ τὸν ἀθλητισμὸ ἡ δύναμη αὐτὴ καὶ τὸ πάθος τῆς ὀργῆς τῆς ἐκδίκησης μετουσιώνεται σὲ εὐγενῆ ἅμιλλα, σὲ ἀνώτερο ἰδανικό. Ὁπότε ὁ μεταμορφωθεὶς κότος στεφανώνεται μὲ τὸν κότινο τῆς ἄγριας ἐλιᾶς, ἀφοῦ καὶ ἡ ἄγρια ἐλιὰ μὲ τὸν ἐμβολιασμὸ ἔχει καλὴ καρποφορία.

Αὐτὴ ἡ συμβολικὴ πράξη ἔχει ἀξία στὴν περίπτωσή σας, γιατί τὴν σωματικὴ ἔλλειψη ποὺ ἔχετε, μὲ τὴν δυνατὴ θέλησή σας, τὴν μετατρέπετε σὲ δημιουργία. Ὁπότε ὁ κότινος τῆς ἄγριας ἐλιᾶς στεφανώνει τὶς κεφαλές σας ἐπάξια.

Καμαρώσαμε ὅλοι μας, πρῶτα τὴν ἀποφασιστικότητα καὶ τὴν ἀτσάλινη θέλησή σας, τὴν δύναμη ποὺ ἔχετε, τὶς θυσίες ποὺ καταβάλλετε γιὰ τὴν ζωὴ καὶ βεβαίως ἔπειτα καμαρώσαμε γιὰ τὶς ἐπιτυχίες σας.

Παρακολουθήσαμε πολλοὺς ἀγῶνες σας καὶ συγκινηθήκαμε βαθύτατα ἀπὸ τὴν προσπάθειά σας καὶ τὴν ἀγωνιστικότητά σας. Μείναμε κατάπληκτοι, ὅταν εἴδαμε τὸ μπάσκετ μὲ τὰ καροτσάκια· δάκρυα ἔπεφταν ἀπὸ τὰ μάτια μας, ὅταν εἴδαμε ἀθλητὰς νὰ ἀγωνίζονται σὲ ἀγῶνες κολύμβησης μὲ ἐλλείψεις στὰ ἄνω καὶ κάτω ἄκρα· ράγιζε ἡ καρδιά μας, ὅταν εἴδαμε ἀθλητὰς νὰ πηδοῦν μὲ πρόσθετα πόδια· συγκινηθήκαμε βαθειά, ὅταν εἴδαμε ἀθλητὲς νὰ τρέχουν στὸν στίβο, χωρὶς νὰ ἔχουν τὴν αἴσθηση τῆς ὁράσεως κλπ. Ὅλα αὐτά μας ἔκαναν νὰ σᾶς ἀγαποῦμε πολὺ περισσότερο, ἀλλὰ καὶ νὰ αὐτοελεγχόμαστε. Τὰ παρατεταμένα χειροκροτήματα τῶν θεατῶν ἦταν ἀπόδειξη αὐτῆς τῆς συγκινήσεώς τους.

Ὁ Ἀντώνης Σαμαράκης ἔλεγε ὅτι δὲν ὑπάρχουν ἄτομα μὲ εἰδικὲς ἀνάγκες, ἀλλὰ ἄτομα μὲ εἰδικὲς ἱκανότητες. Στὴν περίπτωσή σας φαίνεται καθαρὰ ὅτι τὰ χαρίσματα ποὺ ἔχουν οἱ ἄνθρωποι εἶναι ποικίλα καὶ κανεὶς πρέπει νὰ ἀξιοποιῇ τὰ δικά του χαρίσματα. Θὰ ἤθελα δὲ νὰ προσθέσω ὅτι δὲν εἶσθε ἄτομα, ἀλλὰ πρόσωπα, καὶ γνωρίζουμε πολὺ καλὰ ὅτι τὸ πρόσωπο ἔχει ἀγάπη καὶ ἐλευθερία, δὲν ὑποτάσσεται στὴν ἀναγκαιότητα τῆς φύσης, συνδέεται μὲ τὴν ὅλη ὕπαρξη καὶ ὄχι μὲ τὴν ἀρτιότητα τοῦ σώματος.

Ἐπίσης, βλέποντας τὴν περιπτωσή σας, αἰσθάνομαι ὅτι ἰσχύει αὐτὸ ποὺ ἔλεγε ὁ Νίτσε: "Ἐκεῖνος ποὺ ἔχει ἕνα σκοπὸ στὴ ζωὴ μπορεῖ νὰ ἀντέξει σχεδὸν στὸ κάθε τί". Καὶ ἐσεῖς ἀντέχετε τόσες δυσκολίες, γιατί ἔχετε δύναμη, κουράγιο καὶ θέληση γιὰ τὴν ζωή. Αὐτό μου θυμίζει καὶ τὸν λόγο τοῦ γνωστοῦ πολυδιαβασμένου συγγραφέα Πάολο Κοέλιο στὸ βιβλίο του μὲ τίτλο "ὁ Ἀλχημιστής": "Ὅταν θέλεις κάτι πολύ, ὅλο τὸ σύμπαν συνωμοτεῖ νὰ τὸ κατακτήσεις". Καὶ ἐσεῖς ἐπιτύχατε πολλά, ἐπειδὴ τὸ θέλατε πολύ. Καὶ ἐνῷ σᾶς βλέπαμε στὸ στάδιο νὰ ἀγωνίζεσθε, διακρίναμε αὐτὸν τὸν σκοπὸ ποὺ ἔχετε, τὴν δύναμη καὶ τὴν ἀποφασιστικότητα, ποὺ εἶναι περισσότερη ἀπὸ τὴν δύναμη μερικῶν ἀνθρώπων ποὺ ἔχουν σωματικὴ ἀρτιότητα, ἀλλὰ συγχρόνως διακατέχονται ἀπὸ ψυχολογικὴ καὶ πνευματικὴ ἀναπηρία. Ἐκεῖνο ποὺ εἶναι φοβερὸ δὲν εἶναι ἡ σωματικὴ ἔλλειψη, ἀλλὰ ἡ ψυχολογική, πνευματικὴ καὶ ὑπαρξιακὴ ἀναπηρία, ποὺ τὴν συναντᾶ κανεὶς σὲ ἀνθρώπους, κυρίως σὲ νέους τῆς ἐποχῆς μας. Ἐσεῖς διακρίνεσθε ἀπὸ τὴν ψυχολογικὴ ὡριμότητα.

Εἶναι γνωστὸν ὅτι ὑπάρχουν τρεῖς ψυχοθεραπευτικὲς σχολὲς τῆς Βιέννης ποὺ ἐκφράζονται μὲ τὶς τρεῖς ἀρχές: "θέληση γιὰ ἡδονή", ποὺ ἐξέφραζε ὁ Φρόϋντ, "θέληση γιὰ δύναμη", ποὺ ἐξέφραζε ὁ Ἄντλερ, καὶ "θέληση γιὰ νόημα", ποὺ ἐξέφραζε ὁ Φράνκλ. Ἀσφαλῶς, ἐσεῖς διακατέχεσθε ἀπὸ τὴν τρίτη ἀρχή, δηλαδὴ τὴν θέληση γιὰ νόημα, γιατί ἕνα τέτοιο νόημα βρίσκετε στὴν ζωή. Δὲν καταλαμβάνεσθε ἀπὸ ἀπογοήτευση, ἀλλὰ ἀπὸ ἔμπνευση καὶ ἔχετε ἕνα ἀκατάβλητο θάρρος γιὰ νὰ δημιουργῆτε.

Στὸ σημεῖο αὐτὸ πρέπει νὰ σᾶς ἀναφέρω ὅτι ἡ Ἐκκλησία στέκεται μὲ πολὺ μεγάλη ἀγάπη σὲ σᾶς. Αὐτὸ φαίνεται ἀπὸ τὸ ὅτι ἐνῷ στὴν Παλαιὰ Διαθήκη ἐπικρατεῖ μιὰ διαφορετικὴ ἑρμηνεία τῶν σωματικῶν ἀσθενειῶν, ἡ Ἐκκλησία, ὅπως φαίνεται στὴν διδασκαλία τῶν Πατέρων καὶ τὶς ἀποφάσεις τῶν Οἰκουμενικῶν καὶ Τοπικῶν Συνόδων, ἄλλαξε αὐτὴν τὴν παλαιὰ νοοτροπία καὶ βλέπει τοὺς ἀνθρώπους ποὺ ἔχουν μερικὰ σωματικὰ προβλήματα μὲ πολὺ μεγάλη ἀγάπη. Θὰ ἤθελα νὰ ἀναφέρω τρεῖς Κανόνες τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων ποὺ ἀναφέρονται στὸ θέμα αὐτό.

Ὁ νζ΄ (57) Κανόνας τῶν Ἁγίων Ἀπστόλων διαγορεύει: "εἶ τις κληρικὸς χωλόν, ἢ κωφόν, ἢ τυφλόν, ἢ τὰς βάσεις πεπληγμένον χλευάσοι, ἀφοριζέσθω. Ὠσαύτως καὶ λαϊκός". Ἡ μετάφραση τοῦ Κανόνος ἔχει ὡς ἑξῆς: "Ἂν κάποιος κληρικὸς κοροϊδέψει χωλὸ ἢ κωφὸ ἢ τυφλὸ ἢ τραυματισμένο στὰ πόδια, νὰ ἀφορίζεται. Τὸ ἴδιο καὶ ὁ λαϊκός". Πολὺ βαρειὰ τιμωρία γιὰ ἐκεῖνον ποὺ περιπαίζει κάποιον ἀνάπηρο. Ὁ ἑρμηνευτὴς Ζωναρὰς γράφει ὅτι ἐκείνους ποὺ ἔχουν σωματικὰ προβλήματα θὰ πρέπη νὰ τοὺς ἀγαποῦμε, νὰ τοὺς βοηθοῦμε καὶ νὰ τοὺς χειραγωγοῦμε "ἀλλ' οὐχὶ διαπαίζειν". Καὶ ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης γράφει γι' αὐτοὺς ποὺ δημιουργοῦν προβλήματα σὲ ἀνθρώπους ποὺ ἔχουν κάποιες σωματικὲς ἀσθένειες: "Ὦ ἀθεοφοβίας καὶ ἀπονίας μεγάλης".

Ὁ ὀζ΄ (77) Κανόνας τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων λέγει ὅτι ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος ἔχει κάποιο πρόβλημα ἀναπηρίας στὸ πόδι του ἢ στὸν ἕναν ὀφθαλμό του δὲν ἐμποδίζεται νὰ γίνη καὶ Ἐπίσκοπος. Συγκεκριμένα γράφει: "Εἶ τις ἀνάπηρος ἢ τὸν ὀφθαλμόν, ἢ τὸ σκέλος πεπληγμένος, ἄξιος δὲ ἐστιν ἐπισκοπῆς, γινέσθω· οὐ γὰρ λώβη σώματος αὐτὸν μιαίνει, ἀλλὰ ψυχῆς μολυσμός". Ἡ μετάφρασή του ἔχει ὡς ἑξῆς: "Ἂν κάποιος εἶναι ἀνάπηρος στὸ μάτι ἢ τραυματισμένος στὸ πόδι, ἀλλὰ εἶναι ἄξιος γιὰ ἐπίσκοπος, νὰ γίνεται· γιατί δὲν τὸν μολύνει αὐτὸν τὸ σωματικὸ ἐλάττωμα, ἀλλὰ ἡ μόλυνση τῆς ψυχῆς".

Βεβαίως, ἐὰν ὑπάρχη κάποια μεγάλη σωματικὴ δυσκολία ποὺ ἐμποδίζει γιὰ τὴν τέλεση τῆς θείας Λειτουργίας, τότε ὅπως λέγει ὁ ὀη΄ (78) Κανόνας τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, νὰ μὴ γίνεται Ἐπίσκοπος, ὄχι ὡς μεμιασμένος, ἀλλ' ἐπειδὴ θὰ ὑπάρχουν προβλήματα κατὰ τὴν θεία Λειτουργία.

Ὅλα αὐτὰ τὰ εἶπα γιὰ νὰ δείξω ὅτι ἡ Ἐκκλησία στέκεται ὄχι ἁπλῶς μὲ συμπάθεια κοντά σας, ἀλλὰ μὲ ἀγάπη, ἀποδίδοντας διπλὴ τιμὴ σὲ σᾶς. Γιατί ἄλλο ἡ συμπάθεια, ὁ οἶκτος καὶ ἄλλο ἡ ἀγάπη ποὺ συνδέεται μὲ τὴν ἀξιοπρέπεια. Στὸ πρόσωπό σας βλέπει τὶς εἰκόνες τοῦ Θεοῦ, καὶ μάλιστα, μὲ τὴν θέληση καὶ τὴν ἀγωνιστικότητα τὴν ὁποία ἔχετε, εἶσθε σὲ ὑψηλότερη θέση ἀπὸ πολλοὺς Χριστιανοὺς ποὺ ἔχουν ἀρτιμέλεια, ἀλλὰ δὲν ἔχουν τὸ σθένος ποὺ ἐσεῖς ἔχετε.

Ἡ Ἐκκλησία εἶναι κοντά σας, σᾶς συγχαίρει γι' αὐτὴν τὴν ἐπιτυχία καὶ τὴν ἐπιμονὴ ποὺ ἔχετε καὶ σᾶς καμαρώνει. Ἐσεῖς δὲν ἀγωνίζεσθε μόνο στὰ γήπεδα, ἀλλὰ πρῶτα πάνω στὰ καροτσάκια, στὰ κρεββάτια, στὶς σωματικὲς δυσκολίες ποὺ ἔχετε. Στὸ γήπεδο βγαίνει αὐτὸς ὁ πρωταρχικὸς ἀγῶνας ποὺ κάνετε σὲ ἕναν ἄλλο στίβο.

Ἐὰν ὁ ἀθλητὴς εἶναι πρότυπο γιὰ πολλοὺς νέους, ἐσεῖς πολὺ περισσότερο ἀποτελεῖτε πρότυπο καὶ ὅραμα γιὰ ὅλους τοὺς νέους, γιατί κάνετε πράγματα ποὺ δὲν κάνουν ἐκεῖνοι ποὺ ἔχουν σωματικὴ ἀρτιότητα. Σᾶς συγχαίρουμε, σᾶς τιμοῦμε καὶ σᾶς ἀγαποῦμε.

Θὰ θέλαμε μὲ τὴν εὐκαιρία αὐτὴ νὰ τιμήσουμε καὶ νὰ ἐκφράσουμε τὰ θερμά μας συγχαρητήρια στοὺς προπονητές σας καὶ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ βρίσκονται κοντά σας καὶ σᾶς βοηθοῦν στὸν ἀγῶνα σας, τόσο στὸν τομέα τῆς δοκιμασίας σας ὅσο καὶ στὸν στίβο. Ἰδιαιτέρως νὰ συγχαροῦμε τοὺς γονεῖς σας, τοὺς δικούς σας ἀνθρώπους, ποὺ σᾶς ἀγαποῦν καὶ σᾶς ἐμπνέουν.

Εἶσθε πράγματι πρωταθλητὲς τῆς ζωῆς, καὶ στὴν συνέχεια πρωταθλητὲς στὰ γήπεδα καὶ στὸν ὑγρὸ στίβο. Αὐτὸ φαίνεται ἔντονα στὰ μάτια σας, ποὺ ἔχουν μιὰ ζωηράδα, ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλη σας τὴν παρουσία.

Μὲ αὐτὲς τὶς σκέψεις καὶ πάλι σᾶς καλοσωρίζουμε σὲ αὐτὴν τὴν αἴθουσα Τελετῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ σᾶς εὐχόμαστε δύναμη στὸ ἔργο σας. Γιατί καὶ πάλι πρέπει νὰ πῶ ὅτι ἐσεῖς μὲ τὴν δύναμη καὶ τὴν ἀποφασιστικότητα ποὺ ἔχετε, μᾶς ἐμπνέετε. Σήμερα δὲν σᾶς τιμοῦμε ἁπλῶς ἐμεῖς, ἀλλὰ αἰσθανόμαστε τὴν τιμὴ ἀπὸ τὴν παρουσία σας στὴν αἴθουσα αὐτή.

Σᾶς εὐχαριστοῦμε πολύ. Εἶσθε παραδείγματα πρὸς μίμηση, εἶσθε πρότυπα δύναμης, αἰσιοδοξίας καὶ ἀγωνιστικότητος ποὺ ἀπορρίπτετε τὸν ἀπόγνωση καὶ τὴν μιζέρια, ποὺ ταλαιπωροῦν πολλοὺς ἀνθρώπους τῆς ἐποχῆς μας.-

  • Προβολές: 2593