Skip to main content

Οἰκοτροφεῖο-ὀρφανοτροφεῖο στὴν Κριμαία Οὐκρανία: “Σῶσε μας, Θεέ μου”

Μητροπολίτου Ναυπάκτου & Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου

Τὸν περασμένο Σεπτέμβριο εἶχα τὴν εὐκαιρία νὰ ἐπισκεφθῶ τὴν Κριμαία Οὐκρανίας καὶ ἰδιαιτέρως ἕνα οἰκοτροφεῖο-ὀρφανοτροφεῖο στὴν Πρωτεύουσα τῆς Κριμαίας, τὴν Συμφερούπολη. Τὰ παιδιὰ ποὺ φιλοξενοῦνται προέρχονται ἀπὸ οἰκογένειες ποὺ οἱ γονεῖς τους τὰ ἐγκατέλειψαν καὶ μάλιστα ἔχασαν τὴν γονικὴ προστασία μὲ δικαστικὲς ἀποφάσεις. Ἀκριβῶς γι' αὐτὸν τὸν λόγο ζητοῦσαν ἀπ' ὅλους μας ἀγάπη καὶ στοργή.

Οἰκοτροφεῖο-ὀρφανοτροφεῖο στὴν Κριμαία Οὐκρανία: “Σώσε μας, Θεέ μου”Ένα κοριτσάκι ἐννέα ἐτῶν ἦλθε κοντά μου, ἔπιασε τὸ χέρι μου, καθόταν δίπλα μου ὅση ὥρα ἔμεινα στὸ οἰκοτροφεῖο καὶ δὲν μὲ ἄφηνε νὰ φύγω. Ζήτησα καὶ ἔμαθα γι' αὐτὴν ὅτι τὴν εἶχαν βρῇ πρὶν τρία χρόνια, δηλαδὴ σὲ ἡλικία ἕξι ἐτῶν, νὰ περιπλανᾶται στοὺς δρόμους, διότι οἱ γονεῖς της τὴν εἶχαν ἐγκαταλείψει. Μοῦ εἶπαν ὅτι συνηθίζεται κάτι τέτοιο στὶς Χῶρες αὐτές.

Ἔδειξα ἐνδιαφέρον καὶ ὅταν μοῦ δόθηκε ἡ εὐκαιρία μετὰ ἀπὸ δύο μῆνες, τῆς ἀπέστειλα ροῦχα καὶ μερικὰ χρήματα. Μόλις τὰ ἔλαβε μοῦ ἔστειλε μιὰ κάρτα, ἡ πιὸ ὡραία κάρτα ποὺ ἔχω λάβει γιὰ τὶς γιορτὲς τῶν Χριστουγέννων. Μοῦ ἔγραφε:

"Σᾶς εὐχαριστῶ γιὰ τὴν φροντίδα καὶ τὸ ἐνδιαφέρον σας γιὰ μᾶς τὰ ὀρφανά. Εὐχαριστῶ πολὺ γιὰ τὰ δῶρα, μοῦ ἄρεσαν ὅλα πολύ. Ἤμουν πολὺ εὐτυχισμένη! Εἶμαι πολὺ χαρούμενη ὅτι ὑπάρχει κάποιος στὴν γῆ ποὺ μὲ νοιάζεται καὶ μὲ σκέφτεται, προσεύχεται γιὰ μένα. Καὶ ἐγὼ κάθε ἡμέρα θὰ προσεύχομαι γιὰ σᾶς, γιὰ νὰ μὴ ἀρρωσταίνετε, γιὰ νὰ ζήσετε πολλὰ χρόνια καὶ εὐτυχισμένα. Σᾶς χαρίζω αὐτὴ τὴν κάρτα ποὺ τὴν ἔφτιαξα μὲ τὰ χεράκια μου μὲ πολλὴ ἀγάπη γιὰ σᾶς".

Εἶναι πάρα πολὺ συγκινητικὸ αὐτὸ τὸ γράμμα. Τὸ ὅτι τὸ κοριτσάκι αὐτὸ χάρηκε πολύ, ἐπειδὴ ὑπάρχει κάποιος ποὺ τὴν σκέφτεται στὴν γῆ, δείχνει ὅτι ζῇ μέσα στὴν ὀρφάνια καὶ ὅτι δὲν εἶχε βρῇ ἀγάπη ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους. Ταυτοχρόνως ἀνταποδίδει τὴν ἀγάπη της μὲ ἕνα προσωπικό της ἐργόχειρο ποὺ "τὸ ἔφτιαξε μὲ τὰ χεράκια της", καὶ μὲ τὴν προσευχὴ γιὰ τὴν ὑγεία καὶ τὴν μακροημέρευσή μου. Τέτοιες εὐχὲς ποὺ προέρχονται ἀπὸ ἁγνὲς καρδιὲς μικρῶν παιδιῶν, καὶ μάλιστα παιδιῶν ἀπροστάτευτων, ποὺ ἔζησαν ἀπὸ τὴν μικρή τους ἡλικία τὸ δρᾶμα τῆς κοινωνίας, εἶναι συγκινητικότατες καὶ οἱ προσευχές τους πολὺ εὐπρόσδεκτες ἀπὸ τὸν Θεό.

Ἐντύπωση προξενεῖ καὶ ἡ παράσταση τῆς χειροποίητης κάρτα ποὺ μοῦ ἔστειλε. Εἶναι ἕνα λουλούδι μὲ δύο ἄνθη, τὸ ἕνα μιὰ μαργαρῖτα ἀνθισμένη κάτω ἀπὸ τὶς ἀκτῖνες τοῦ ἥλιου, ὁ ὁποῖος παρουσιάζεται ὡς χαμογελαστὸ πρόσωπο, καὶ τὸ ἄλλο λουλούδι εἶναι μιὰ μαργαρῖτα μαραμένη ποὺ εἶναι γυρισμένη πρὸς τὴν γῆ καὶ τὰ πέταλά της πέφτουν, δίπλα της δὲ ὑπάρχουν σύννεφα. Ἥλιος καὶ σύννεφα καὶ ἀντίστοιχα ἀνθισμένη καὶ μαραμένη μαργαρῖτα-λουλούδι. Πιθανὸν νὰ δείχνη τὴν διαφορὰ μεταξὺ τῶν παιδιῶν, ποὺ ἄλλα χαίρονται τὴν ζωή τους καὶ ἄλλα βρίσκονται σὲ δύσκολες καταστάσεις. Πιθανὸν νὰ δείχνη ἀκόμη τὴν ἐσωτερική της κατάσταση ἀφοῦ αἰσθάνεται καὶ τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν θλίψη στὴν ζωή της, ἀλλὰ μέσα της ἔχει καὶ τὴν ἐλπίδα γιὰ εὕρεση περισσότερης ἀγάπης καὶ στοργῆς.

Οἰκοτροφεῖο-ὀρφανοτροφεῖο στὴν Κριμαία Οὐκρανία: “Σώσε μας, Θεέ μου”Αὐτὸ φαίνεται καὶ ἀπὸ τὸν τίτλο ποὺ ἔχει βάλει στὴν χειροποίητη κάρτα. Εἶναι μιὰ φράση στὰ ρωσσικὰ ποὺ λέει: "Σῶσε μας, Θεέ μου". Ὁ ἥλιος μὲ τὶς ἀκτῖνες του εἶναι ὁ Θεὸς μὲ τὴν ἀγάπη Τοῦ. Καὶ αὐτὸν τὸν Θεό τον αἰσθάνεται δικό της, γι' αὐτὸ χρησιμοποιεῖ καὶ τὸ κτητικὴ ἀντωνυμία "μου". Ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους μπορεῖ νὰ αἰσθάνεται ὀρφάνια καὶ θλίψη, ἀλλὰ περιμένει τὴν ἀγάπη καὶ τὴν θαλπωρὴ ἀπὸ τὸν Θεό.

Πόσα τέτοια παιδιὰ δὲν ταλαιπωροῦναι καὶ δὲν βασανίζονται στὴν ἐποχή μας! Ὅλα δυστυχῶς τὰ πάθη τῶν μεγάλων ἔχουν συνέπειες στὰ παιδιὰ ποὺ βιώνουν τὴν τραγωδία τοῦ πολέμου, τὴν ἀσυνεννοησία τῶν γονιῶν τους τὴν προσφυγιὰ ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὴν τρέλα τῶν μεγάλων, τὴν βία ποὺ ἐπικρατεῖ στὴν κοινωνία.

Ὅλοι περιμένουν ἀπὸ τὸν Θεὸ ἀγάπη καὶ στοργή. Καὶ ἐπειδὴ ὁ Θεὸς ἐργάζεται διὰ τῶν ἀνθρώπων, ἀναζητοῦνται ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ γιὰ νὰ δώσουν στοργή, συμπόνοια καὶ ἀγάπη στὰ ὀρφανὰ καὶ ἐγκαταλελειμμένα παιδιά.

Τρεῖς κυρίες τῆς πόλεώς μας, διαβάζοντας προηγούμενη ἀναφορά μου γιὰ τὰ παιδιὰ τοῦ οἰκοτροφείου αὐτοῦ, μοῦ ἔδωσαν 3.350 € γιὰ νὰ τὰ ἀποστείλω σ' αὐτά. Πράγματι, ἐδόθησαν στὸν π. Νεκτάριο Ἀντωνόπουλο, ἡγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σαγματᾶ, ὁ ὁποῖος θὰ πήγαινε στὴν Κριμαία. Μὲ τὰ χρήματα αὐτὰ ἀγοράσθηκαν 150 ζευγάρια παπούτσια καὶ ἕνα μικρὸ πουλμανάκι μάρκας φόλγκς-βάγκεν γιὰ νὰ μποροῦν νὰ κάνουν μερικὲς ἐκδρομές. Ὁ π. Νεκτάριος μοῦ ἔγραψε: "ἀγοράσθηκαν 150 παπούτσια καὶ τὸ μικρὸ πουλμανάκι. Ἡ χαρὰ τῶν παιδιῶν ἦταν ἀπερίγραπτη. Δὲν πίστευαν στὰ μάτια τους. Περιεργάζονταν τὸ αὐτοκίνητο, τὸ χάϊδευαν, τὸ φιλοῦσαν..!".

Ἐπίσης κάποια παιδιά της Ναυπάκτου, συγκεκριμένα οἱ μαθητὲς τοῦ 2ου Δημοτικοῦ Σχολείου, συνέλαβαν αὐτὸν τὸν πόνο καὶ τὴν ὀρφάνια τῶν παιδιῶν τοῦ οἰκοτροφείου τῆς Συμφερουπόλεως καὶ μὲ ἔρανο συγκέντρωσαν τὸ ποσὸν τῶν 850 €, τὸ ὁποῖο μοῦ τὸ ἐνεχείρισαν γιὰ νὰ ἀποσταλῇ στὰ παιδιὰ αὐτά. Καὶ βεβαίως ἐστάλησαν γιὰ νὰ ἀγοράσουν μερικὰ πράγματα πρώτης ἀνάγκης. Τὰ εὐχαρίστησα, γράφοντάς τους:

"Θὰ ἤθελα μὲ τὴν εὐκαιρία αὐτὴ νὰ σᾶς εὐχαριστήσω θερμὰ γιὰ τὰ ἀνθρωπιστικά σας αἰσθήματα πρὸς τοὺς πάσχοντας ἀδελφούς μας.

Ἐκεῖνο ποὺ ραγίζει τὴν καρδιά μου καὶ μὲ θλίβει ἰδιαίτερα εἶναι ὅτι δυστυχῶς τὰ παιδιὰ σὲ ὅλες τὶς χῶρες τοῦ κόσμου δέχονται τὶς ἐπιπτώσεις τῆς ἀλαζονείας καὶ τῆς κακότητος τῶν μεγάλων.

Οἰκοτροφεῖο-ὀρφανοτροφεῖο στὴν Κριμαία Οὐκρανία: “Σῶσε μας, Θεέ μου”Θεέ μου! Πόσα παιδιὰ κακοποιοῦνται, ἐκβιάζονται, βασανίζονται, τρομοκρατοῦνται, πεινᾶνε, ἀρρωσταίνουν καὶ πεθαίνουν!! Πόσα παιδιὰ ζοῦν τὸν τρόμο τοῦ πολέμου, τὴν προσφυγιὰ καὶ τὴν τραγωδία τῶν κοινωνικῶν ἀνωμαλιῶν!

Πρέπει νὰ προσευχόμαστε καὶ νὰ βοηθοῦμε ὅσο μποροῦμε. Συγχρόνως, θὰ πρέπει νὰ εὐγνωμονοῦμε τὸν Θεὸ γιὰ τὰ δῶρα ποὺ μᾶς δίνει. Αὐτὸ νὰ τὸ σκέφτονται ἰδιαιτέρως τὰ παιδιά.

Θὰ ἤθελα νὰ μεταφέρετε τὶς εὐχές μου στοὺς Διδασκάλους τοῦ Σχολείου σας, τοὺς γονεῖς τῶν παιδιῶν καὶ κυρίως στὰ ἴδια τὰ παιδιά. Καὶ πιστεύω μὲ τέτοια αἰσθήματα ἀλτρουϊσμοῦ ποὺ ἔχουν ὁ κόσμος θὰ γίνη καλύτερος".

Πόσα παιδιά, σὰν τὸ κοριτσάκι τῆς Κριμαίας, δὲν φωνάζουν μέσα στὶς δύσκολες στιγμὲς τῆς ζωῆς τους: "Σῶσε μας, Θεέ μου!". Ποιός ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ θὰ βρεθῇ γιὰ νὰ δώση ἕνα χάδι, μιὰ ἀγάπη, ἕνα ἐνδιαφέρον στὰ παιδιὰ αὐτά, ὥστε ἡ μαραμένη μαργαρῖτα τῆς ζωῆς τους νὰ γίνη ἀνθισμένη κάτω ἀπὸ τὸν "νοητὸ ἥλιο τῆς δικαιοσύνης" ποὺ γεννήθηκε αὐτὲς τὶς ἡμέρες;

 

 

 

  • Προβολές: 2756