Skip to main content

Εἰδήσεις Νοεμβρίου 2004

"Τὸ Σχέδιο Κώδικα Ἄσκησης Ἰατρικοῦ Ἐπαγγέλματος καὶ Δεοντολογίας"

Συνάντηση τοῦ Μητροπολίτου μὲ τοὺς Ἰατρούς, Νομικοὺς καὶ Μηχανικοὺς τῆς Ἐπαρχίας μας

Πραγματοποιήθηκε στὴν Ναύπακτο, στὸ Πνευματικὸ Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τὴν Κυριακὴ 14 Νοεμβρίου ἡ καθιερωμένη –γιὰ ἕκτη χρονιὰ φέτος– συνάντηση τοῦ Σέβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱεροθέου μὲ τοὺς Ἰατρούς, Νομικοὺς καὶ Μηχανικούς – Ἀρχιτέκτονας τῆς ἐπαρχίας Ναυπάκτου, μὲ ἀφορμὴ τὴν μνήμη τῶν προστατῶν Ἁγίων τῶν Νομικῶν καὶ τῶν Ἰατρῶν. Στὴν ἐκδήλωση παρέστησαν ἐπίσης ὁ Πρόεδρος τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Ναυπάκτου κ. Δ. Κωνσταντόπουλος καὶ οἱ Δήμαρχοι Ἀντιρρίου κ. Γ. Κολοβός, Πλατάνου κ. Λεων. Κωλέττας, καὶ Ἀποδοτίας κ. Β. Σούζας.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέπτυξε στοὺς προσκεκλημένους τὸ θέμα "Τὸ Σχέδιο Κώδικα Ἄσκησης Ἰατρικοῦ Ἐπαγγέλματος καὶ Δεοντολογίας", ἀναλύοντας τὰ σχετικὰ μὲ τὴν κατάρτιση τοῦ Σχεδίου ἀπὸ τὸ Ἐθνικὸ Συμβούλιο Ἰατρικῆς Ἠθικῆς καὶ Δεοντολογίας, τοῦ ὁποίου διετέλεσε μέλος ὡς ἐκπρόσωπος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ἐπικέντρωσε δὲ τὴν προσοχή του στὰ ἄρθρα γιὰ τὰ ὁποῖα ἡ Ἐκκλησία κατέθεσε τὶς δικές της προτάσεις, βάσει τῆς θεολογίας της, στὴν συζήτηση ποὺ ἔγινε γιὰ τὰ ἄρθρα αὐτὰ καὶ τὴν τελικὴ διαμόρφωσή τους. Συγκεκριμένα ἀναφέρθηκε στὰ θέματα τῆς εὐθανασίας, τῆς τεχνητῆς γονιμοποίησης, τῆς τεχνητῆς διακοπῆς τῆς ἐγκυμοσύνης, τῶν μεταμοσχεύσεων καὶ τῆς συνεργασίας τῶν εἰδικῶν Κληρικῶν μὲ τοὺς Ἰατρούς.

Τὸ θέμα τοῦ Σχεδίου Κώδικα Ἄσκησης Ἰατρικοῦ Ἐπαγγέλματος καὶ Δεοντολογίας βρίσκεται στὴν ἐπικαιρότητα, δεδομένου ὅτι ὁ Ὑπουργὸς Ὑγείας καὶ Πρόνοιας ἀπέστειλε τὸ Σχέδιο στοὺς ἰατρικοὺς Συλλόγους, γιὰ νὰ καταθέσουν τὶς ἀπόψεις τους, προκειμένου νὰ ἐκδοθῇ Προεδρικὸ Διάταγμα. Ἦταν μιὰ πολὺ ἐνδιαφέρουσα καὶ πρωτότυπη ἐνημέρωση γιὰ θέματα ποὺ ἔχουν πολλὲς προεκτάσεις (ἀνθρωπολογικές, ἠθικές, νομικές, κλπ.) καὶ προβληματίζουν καὶ θὰ συνεχίζουν νὰ προβληματίζουν τὸν ἰατρικό –κατὰ κύριο λόγο– κόσμο, τοὺς νομικοὺς ἀλλὰ καὶ ὅλη τὴν κοινωνία μας γιὰ τὶς ἑπόμενες δεκαετίες.

Μετὰ τὴν εἰσήγηση ἔγινε ἐνδιαφέρουσα συζήτηση καὶ ἀκολούθησε δεξίωση ποὺ παρέθεσε ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη μὲ τὴν βοήθεια τῶν Συνδέσμων Ἀγάπης τῶν Ἐνοριῶν τῆς πόλεως.–

ΤΕΙ στὴν Ναύπακτο

ΤΕΙ στην Ναύπακτο

Τὴν Παρασκευὴ 12 Νοεμβρίου ἔ.έ., ἐγκανιάστηκε τὸ Τμῆμα Τηλεπικοινωνιακῶν Συστημάτων καὶ Δικτύων ΤΕΙ Μεσολογγίου στὴν Ναύπακτο.

Στην τελετὴ ἐπικρατοῦσε ἕνα κλίμα εὐφορίας καὶ οἱ ὁμιλητές, μετὰ τὸν ἁγιασμὸ καὶ τὸν χαιρετισμὸ τοῦ Μητροπολίτου, ἀναφέρθηκαν στοὺς παράγοντες ποὺ βοήθησαν στὴν ἐπιτυχία αὐτή της Ναυπάκτου, ἀναφέροντας μεταξὺ τῶν ἄλλων τὸν Μητροπολίτη μας κ. Ἰερόθεο, τοὺς τ. Ὑπουργοὺς κ. Π. Εὐθυμίου καὶ Χρ. Βερελή, τὴν ΕΝΑΜ καὶ τὸν Πρόεδρό της κ. Χ. Χαραλαμπόπουλο, τοὺς τ. καὶ νῦν Δημάρχους Ναυπάκτου κ. Κ. Κονίδα καὶ Ι. Νταουσάνη, τὸν Προϊστάμενο τοῦ Τμήματος κ. Β. Τριανταφύλλου κ.ά., καὶ ἔθεσαν τὸν προβληματισμό τους καὶ τὴν θέλησή τους νὰ προοδεύση καὶ νὰ ἐξελιχθῆ τὸ Τμῆμα σὲ Σχολή.

Οἱ τρεῖς ἐκπρόσωποι τῶν φοιτητῶν ποὺ μίλησαν στὸ τέλος ἐπεσήμαναν, ὁ καθένας μὲ τὸν δικό του νεανικὸ τρόπο, καὶ διάφορα προβλήματα ποὺ ἔχουν σχέση μὲ τὴν σίτιση, τὴν διακίνηση κλπ..

Παραπλεύρως παραθέτουμε τὸν χαιρετισμὸ τοῦ Μητροπολίτου, ὁ ὁποῖος, καὶ ὡς Πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς Ἀγῶνα, ὑπῆρξε ἕνας ἀπὸ τοὺς παράγοντες τῆς ἐπιτυχίας αὐτῆς.–

Ἱερατικὲς Συνάξεις

Κάθε μῆνα πραγματοποιοῦνται Ἱερατικὲς Συνάξεις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, κατὰ τὶς ὁποῖες παρουσιάζονται καὶ ἀναλύονται ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο καὶ κατόπιν συζητοῦνται διάφορα ποιμαντικά, λειτουργικά, διοικητικὰ κ.ἄ. θέματα.

Κατὰ τὴν πρόσφατη Ἱερατικὴ Σύναξη συζητήθηκαν ζητήματα τελετουργικῆς, τὸ θέμα τῆς τελέσεως μνημοσύνων στοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς μετὰ τῆς κυριακάτικης θείας Λειτουργίας, τῶν Ἱεροψαλτῶν, τῆς ἐπιλογῆς τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβούλων, τῆς πυρασφάλειας τῶν Ἱερῶν Ναῶν κ.ἄ.

Ὁ Πρωτοπρ. π. Γεώργιος Παπαβαρνάβας μετέφερε τὶς ἐντυπώσεις καὶ τὰ πορίσματα τοῦ Πανελληνίου Λειτουργικοῦ Συμποσίου στελεχῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων στὴν Τῆνο, μὲ θέμα "Χριστιανικὴ Λατρεία καὶ Εἰδωλολατρία", καὶ ὁ Σέβ. Μητροπολίτης ἀνέλυσε καὶ συνόψισε τὸ ὅλο πρόβλημα καὶ τὶς παρατηρούμενες μορφὲς ἐπηρεασμοῦ ἀπὸ τὸν ἀρχαιοελληνισμό.–

 

"Στὸ βάθος τὸ Δεσποτικό..."

Ἂν καὶ ἡ Ε.Π. δὲν δημοσιεύη συνήθως ποιήματα, θὰ σταθοῦμε γιὰ λίγο στὴν νέα ποιητικὴ συλλογὴ τοῦ κ. Γιάννη Βαρδακουλᾶ μὲ τίτλο "Σύθαμπο". Ἡ 7η αὐτὴ ποιητικὴ συλλογὴ τοῦ κ. Γιάννη, περιλαμβάνει 26 ποιήματα, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ τὸ "Στὸ Μοναστήρι του Ἀη-Γιαννιοῦ" ποὺ δημοσιεύθηκε στὴν Ε.Π. ἐνσωματωμένο σὲ κείμενό του, προλογίζεται ἀπὸ τὸν κ. Θωμᾶ Παναγιωτόπουλο, κοσμεῖται μὲ σχέδιο τοῦ κ. Γιάννη Ἀρτινόπουλου καὶ ἐκδόθηκε ἀπὸ τὶς "Πολιτιστικὲς Διαδρομές". Χαρακτηρίζεται δὲ ἀπὸ τὴν ἀνάμνηση, τὴν ἀναζήτηση, τὴν αἴσθηση τῆς μοναξιᾶς καὶ τῆς σιωπῆς.

Ὁ κ. Γιάννης εἶναι ποιητής-γείτονας, ποὺ ἔχει στήσει τελευταῖα τὸ ποιητικό του παρατηρητήριο ἀπέναντί μας, στὸ "καφέ-Λιμάνι", καὶ ἀπὸ ἐκεῖ συλλαμβάνει καὶ "φυλακίζει" –ἢ ἐλευθερώνει– μέσα στοὺς στίχους τοῦ ὅ,τι ξεπροβάλλει στὴν πλατεῖα τοῦ λιμανιοῦ: τὴν μοναξιά, τὸν ταμπή, τοὺς διαβάτες, τοὺς ἀνθρώπους τοῦ μόχθου, κάθε φυλῆς, τὴν ἄνοιξη... Ἀκόμη-ἀκόμη τὶς ἀναμνήσεις, τὶς πίκρες, τὸν πόλεμο, τοὺς σπουργίτες...

Καθόσον γείτονας, συνέλαβε καὶ τὸ Δεσποτικό, ἀπέναντι, καὶ τὸ ἔκανε καὶ αὐτὸ ρίμα, μὲς στὸ ποίημα, ὡς ἑξῆς:

"Στὸ βάθος τὸ Δεσποτικό, τὰ φῶτα ἀναμμένα

καὶ ὁ Ἐπίσκοπος ποὺ γράφει ὡς τὴν αὐγή...

καὶ ποῦ καὶ ποῦ τὰ ψαλτικὰ μοσχολιβανισμένα,

νὰ λέει σιγανὰ στὴ νύχτια σιγή".

Θέλουμε νὰ παρατηρήσουμε, ὅτι τὴν στροφὴ αὐτὴ ὁ ἀγαπητὸς κ. Γιάννης μας τὴν ἀπήγγειλε προφορικὰ τὸ πρῶτον στὶς 4 Μαΐου ἔ.έ., μάλιστα σὲ μιὰ διαφορετικὴ ἔκδοση ποὺ δὲν θέλησε νὰ δημοσιοποιήση, καὶ μᾶς εἶχε ἀρέσει ἀκόμη περισσότερο. Τὰ δὲ κείμενα ποὺ ἔγραφε τότε ὁ Ἐπίσκοπος "ὡς τὴν αὐγή", κατὰ συγκυρία, δημοσιεύονται στὸ νέο βιβλίο του ποὺ παρουσιάζουμε στὸ παρὸν τεῦχος...

Στὸν ἀκούραστο, λοιπόν, γείτονά μας, τὸν κ. Γιάννη Βαρδακουλᾶ, εὐχόμαστε πάντα νέος...

Α.Κ.

Ὁμιλία στὸν Ἰατρικὸ Σύλλογο Πατρῶν γιὰ τὴν εὐθανασία

Τὴν Τετάρτη 24 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε στὸ Ξενοδοχεῖο Palace στὴν Πάτρα ἐκδήλωση πρὸς τιμὴ τοῦ προστάτου τῶν ἰατρῶν ἁγίου Εὐαγγελιστοῦ καὶ Ἰατροῦ Λουκᾶ. Στὴν ὀργανωτικὴ ἐπιτροπὴ ἦσαν οἱ ἰατροὶ Δήμ. Σιαμπλής, Πρόεδρος τοῦ Ἰατρικοῦ Συλλόγου Πατρῶν, Νίκ. Παπαδοπούλου, Παν. Πολίτης, Στ. Κούλης καὶ Κων. Μουσαφείρης. Οἱ ὁμιλητές – εἰσηγητὲς καὶ τὰ ἀντίστοιχα θέματα τῆς "στρογγυλῆς τραπέζης" μὲ τὸ γενικότερο θέμα "Εὐθανασία" ἦσαν:

Ὁ Μητροπολίτης μας κ. Ἰερόθεος: "Εὐθανασία - Ἐκκλησιαστικὴ ἄποψη", ὁ Διον. Μπονίκος, Καθηγητὴς Ἰατρικῆς Σχολῆς Πατρῶν: Ἐπιχειρήματα γιὰ τὴν εὐθανασία, ὁ κ. Ἰω. Βλαχογιάννης, Καθηγητὴς Ἰατρικῆς Σχολῆς Πατρῶν: "Δεοντολογικὰ καὶ ἠθικὰ ζητήματα τῆς ἐξέλιξης τῆς τεχνολογίας καὶ ἰατρικῆς: τὸ παράδειγμα "μεταμόσχευση"" καὶ ὁ κ. Εὐ. Ματσούκης, Δικηγόρος-Ποινικολόγος: "Εὐθανασία – νομικὴ ἄποψη".

Ἡ προσέλευση τοῦ κόσμου ἦταν ἀθρόα, ἐνῷ παρέστησαν καὶ χαιρέτησαν ὁ Δήμαρχος Πατρῶν, ὁ Πρύτανης τοῦ Πανεπιστημίου καὶ ἐκπρόσωποι Ἀρχῶν. Οἱ εἰσηγήσεις καὶ ἡ συζήτηση κατέδειξαν τὴν λεπτότητα καὶ σοβαρότητα τοῦ ζητήματος, τὴν ἀνάγκη ἀνάπτυξης τῆς βιοηθικῆς καὶ βιοθεολογίας καὶ τὴν ἀνάγκη τῆς ἐξέτασης τοῦ νοήματος κάθε πράξης καὶ ἐπιθυμίας.  Ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέδειξε τὶς θεολογικὲς θέσεις τῆς Ἐκκλησίας καὶ ὑπογράμμισε τὴν πρωτοποριακὴ καὶ συγχρόνως διακριτικὴ καὶ ἔγκυρη ἐργασία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ στὸ θέμα αὐτό.–

Νεομάρτυς Ἰωάννης ἐν Βραχωρίῳ ἀθλήσας

Μὲ θέμα τὸν βίο τοῦ ἁγίου Νεομάρτυρος Ἰωάννου, τοῦ ἐκ Κονίτσης καταγομένου καὶ ἐν Βραχωρίῳ (Ἀγρινίω) ἀθλήσαντος, μίλησε ὁ Σέβ. Μητροπολίτης κ. Ἰερόθεος, σὲ ἐκδήλωση ποὺ διοργάνωσε στὴν Πάτρα, στὶς 31 Ὀκτωβρίου ἔ.έ., ὁ Σύλλογος τῶν ἐν Πάτραις Αἰτωλοακαρνάνων "Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς" μὲ ἐπί κεφαλῆς την Πρόεδρό του κ. Γεωργία Μπεκερτζῆ, καὶ σὲ συνεργασία μὲ τὸν Πανηπειρωτικὸ Σύλλογο Πατρῶν, τὴν Νομαρχιακὴ Αὐτοδιοίκηση Ἀχαΐας καὶ τὸν Δῆμο Πατραίων, ἐνῷ συμμετεῖχαν καὶ οἱ Σύλλογοι Ἰθακησίων Πατρῶν "Ὁ Ὀδυσσέας" καὶ Εὐρυτάνων Πατρῶν. Κατὰ τὴν ἐκδήλωση πραγματοποιήθηκε καὶ ἡ ἀδελφοποίηση τῶν Συλλόγων τῶν ἐν Πάτραις Αἰτωλοακαρνάνων, Ἰωαννιτῶν, Εὐρυτάνων καὶ Ἰθακησίων.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέπτυξε τὸ θέμα του σὲ τρεῖς ἑνότητες. Μετὰ τὴν παρουσίαση τῶν προσωπικῶν του ἀναμνήσεων ἀπὸ τὴν τιμὴ τοῦ ἁγίου καὶ τοῦ πολὺ συγκινητικοῦ βίου τοῦ Ἁγίου, ἀνέπτυξε ὁρισμένα ἀπὸ τὰ μηνύματα ποὺ μεταδίδει ὁ βίος τοῦ ἁγίου Ἰωάννου, ἤτοι: Τὴν ἀξία τῶν νεομαρτύρων τῆς Ἐκκλησίας μας, τὴν δυναμικότητα τῆς ὀρθοδόξου πίστεως σὲ σχέση μὲ τὸν Μουσουλμανισμὸ καὶ τὶς ἄλλες θρησκεῖες καὶ τὴν παγκοσμιότητα τοῦ Χριστιανισμοῦ σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν ἐθνικιστικὴ θρησκειοποίηση τοῦ Χριστιανισμοῦ.

Τμήματα τῆς εἰσηγήσεως τοῦ Σεβασμιωτάτου θὰ δημοσιευθοῦν σὲ ἑπόμενα τεύχη.–

Ἐγκόλπιο Ἡμερολόγιο 2005 τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Κυκλοφόρησε τὸ ἐγκόλπιο ἡμερολόγιο γιὰ τὸ 2005 τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας. Τὸ ἡμερολόγιο-ἀτζέντα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἔχει τὴν καθιερωμένη προσεγμένη καὶ ξεχωριστὴ μορφή, εἶναι ἀνθεκτικότατο, πρακτικότατο, περιλαμβάνει ἀπαραίτητο προσευχητάριο καὶ μικρὴ διοικητικὴ σύνοψη τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Τὸ ἡμερολόγιο τοῦ 2005 εἶναι ἀφιερωμένο στοὺς ἀποδήμους Ναυπακτίους. Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ὠφέλεια τῶν κειμένων ποὺ περιέχει, τὴν χρησιμότητά του, τὴν ἀναμνηστική του ἀξία κλπ., ἀγοράζοντάς το βοηθᾶτε τὴν Ι. Μητρόπολη νὰ ἀνταπεξέλθη στὶς ποικίλες ποιμαντικές της ἀνάγκες. Τιμᾶται, ὅπως καὶ πέρυσι, 5 €.

***

Σὲ ἐπίσημη τελετὴ στὴ Βασιλικὴ τοῦ Ἁγίου Πέτρου, παρέδωσε ὁ Πάπας Ἰωάννης Παῦλος ὁ Β΄ στὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη Βαρθολομαῖο, τὰ ἱερὰ λείψανα τῶν Ἁγίων Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου καὶ Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, Πατριαρχῶν Κωνσταντινουπόλεως. Τὸ αἴτημα τῆς ἐπιστροφῆς τῶν λειψάνων τῶν μεγάλων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας διατυπώθηκε πρὸς τὸν Πάπα ἀπὸ τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη τὸν περασμένο Ἰούνιο στὴ Ρώμη.

Τὰ λείψανα τῶν μεγάλων διδασκάλων τῆς Ἐκκλησίας ποὺ φυλάσσονταν στὸ Βατικανό, δίπλα ἀπὸ τοὺς τάφους τῶν Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου, ἀποδόθηκαν στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μετὰ ἀπὸ ἀπόφαση τοῦ Πάπα Ἰωάννη Παύλου τοῦ Β' καὶ ἐναποτέθηκαν σὲ εἰδικὲς λάρνακες ἐντὸς τοῦ Πατριαρχικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στὸ Πατριαρχεῖο.

Ἡ Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ὑποδέχθηκε τὰ λείψανα τῶν Ἁγίων σὲ πανηγυρικὴ πανορθόδοξη ἐκδήλωση ποὺ ἔγινε στὴν Κωνσταντινούπολη, στὶς 30 Νοεμβρίου, ἡμέρα τῆς θρονικῆς ἑορτῆς τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Ἐκπρόσωποι τῶν Αὐτοκεφάλων καὶ Αὐτόνομων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν εἶχαν προσκληθεῖ στὸ Φανάρι, ἐνῷ τὸν πανηγυρικὸ τῆς ἡμέρας ἐκφώνησε ὁ Μητροπολίτης Περγάμου κ. Ἰωάννης.

***

Ἡ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς κ. Ἄννα Ψαρούδα Μπενάκη ἔχει ἀποφασίσει νὰ ἀνεγερθῇ παρεκκλήσι στὸν περιβάλλοντα χῶρο τῆς Βουλῆς. Ὡς χῶρος προβλέπεται ἡ πίσω πλευρὰ τῆς Βουλῆς, ὅπου τὸ Κοινοβούλιο συνορεύει μὲ τὸν Ἐθνικὸ Κῆπο.

***

Τὸν Πρωθυπουργὸ κ. Κωνσταντῖνο Καραμανλῆ στὸ Ἅγιον Ὅρος καλοῦν οἱ Ἁγιορεῖτες. Τὸν θέλουν γιὰ νὰ συζητήσουν μαζί του δύο καίρια θέματα: τὸ ὑπόλοιπο τοῦ προγράμματος γιὰ τὸ ἔργο ἀνάδειξης τῆς ἁγιορείτικης κληρονομιᾶς, τὸ ὁποῖο εἶναι σὲ ἐξέλιξη καὶ τὶς προστριβὲς ποὺ ἔχουν στὸ Ἅγιο Ὅρος μὲ τὸ Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ στὴν ὑλοποίηση τοῦ προγράμματος αὐτοῦ. Τὴν πρόσκληση ἀπευθύνουν ὁμόφωνα ἡγούμενοι καὶ ἀντιπρόσωποι τῶν 20 Μονῶν, μετὰ τὴν διπλὴ Σύναξη ποὺ εἶχαν στὶς Καρυές.

***

Στὴν Ἑλβετία, μετὰ τὸ Μητροπολιτικὸ Μουσεῖο τῆς Νέας Ὑόρκης καὶ τὸ Μουσεῖο Μπενάκη τῆς Ἀθήνας, συνεχίζει τὴν πορεία της ἡ ἔκθεση 42 κειμηλίων τῆς Ὀρθοδοξίας γιὰ νὰ ἐπιστρέψη στὴν συνέχεια στὸ χῶρο ποὺ ἀνήκει, στὴν Ἱερὰ Μονὴ τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης τοῦ Σινᾶ. Νὰ σημειωθῇ ὅτι ἡ Μονὴ διατηρεῖ ὑπὸ τὴν σκέπη της περισσότερες βυζαντινὲς εἰκόνες ἀπὸ ὅλα τὰ μουσεῖα τοῦ κόσμου, καθὼς ἐπίσης καὶ τὴν δεύτερη συλλογὴ χειρογράφων, ἔπειτα ἀπὸ αὐτὴ τοῦ Βατικανοῦ.

***

Πρόσφατη δημοσκόπηση ποὺ διενήργησε γιὰ τὴν χώρα μας τὸ Ἐθνικὸ Κέντρο Κοινωνικῶν Ἐρευνῶν, δείχνει ὅτι ὁ Ἕλληνας καὶ ἡ Ἑλληνίδα σὲ ἕνα μεγάλο ποσοστὸ (85,1%) θεωρεῖ ὡς πάρα πολὺ σημαντικὴ ἀξία τὴν οἰκογένεια. Ὑψηλὸ ὅμως εἶναι καὶ τὸ ποσοστὸ τῶν Ἑλλήνων, σὲ σχέση μὲ τοὺς ὑπόλοιπους Εὐρωπαίους, ποὺ δείχνει θρησκευόμενο: 74%.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

  • Προβολές: 2593