Skip to main content

Κύριο θέμα: Μνήμη τοῦ Ἐδέσσης Καλλινίκου - Ἕνας ἄξιος Ἱεράρχης

Μνήμη τοῦ Ἐδέσσης Καλλινίκου - Ἕνας ἄξιος Ἱεράρχης

Τὸ διήμερο 25 καὶ 26 Σεπτεμβρίου ἔ.έ πραγματοποιήθηκαν στὴν Ἔδεσσα ἐκδηλώσεις μνήμης ἐπὶ τῇ συμπληρώσει 20ετίας ἀπὸ τὴν κοίμηση (7-8-1984) τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Ἐδέσσης, Πέλλης καὶ Ἀλμωπίας κυροῦ Καλλινίκου (Πούλου), ὁ ὁποῖος καταγόταν ἀπὸ τὰ Σιταράλωνα Τριχωνίδος, μὲ ρίζες ἀπὸ τὸν Πλάτανο Ναυπακτίας, καὶ ἦταν Γέροντας τοῦ νῦν Μητροπολίτου Ναυπάκτου.

Τὶς ἐκδηλώσεις διοργάνωσε ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Ἐδέσσης, καὶ συμμετεῖχαν ἀρκετοὶ Μητροπολῖτες, οἱ Ἀρχὲς καὶ ὁ λαὸς τῆς Ἐπαρχίας, πολλοὶ Κληρικοὶ καὶ λαϊκοὶ ἀπὸ πολλὰ μέρη τῆς Ἑλλάδος, συνεργάτες, συγγενεῖς, φίλοι καὶ πνευματικὰ παιδιὰ τοῦ ἀειμνήστου.

Το Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου οἱ ἐκδηλώσεις εἶχαν ἐπίκεντρο τὸ Πνευματικὸ Κέντρο τῆς Μητροπόλεως στὸν Ψηλὸ Βράχο, ὅπου ἀκούστηκαν οἱ πολὺ ἐνδιαφέρουσες εἰσηγήσεις σχετικὰ μὲ τὸν ἀείμνηστο Μητροπολίτη, ἐνῷ τὸ ἀπόγευμα πραγματοποιήθηκε καὶ ὀπτικοακουστικὴ προβολὴ ποὺ ἀφοροῦσε στὴν ζωή του. Ἐπίσης, τὴν ἴδια ἡμέρα ἐγκαινιάστηκε ἔκθεση φωτογραφιῶν καὶ λειτουργικῶν καὶ προσωπικῶν ἀντικειμένων τοῦ ἀειμνήστου στὸ παλαιὸ Παρθεναγωγεῖο τῆς πόλεως ποὺ ἔχει ἀνακαινισθῇ κατάλληλα καὶ χρησιμεύει γιὰ παρόμοιους σκοπούς, ἐνῷ χορωδίες ἀπέδωσαν ἐπιλεγμένους ἐκκλησιαστικοὺς ὕμνους.

Τὶς ἀρχὲς καὶ τὸν λαὸ καλωσόρισε ὁ Μητροπολίτης Ἐδέσσης κ. Ἰωήλ, ἀναφερόμενος ἐν ὀλίγοις στὸ πρόσωπο τοῦ ἀειμνήστου καὶ εὐχαριστῶντας τους συντελέσαντες στὴν διοργάνωση. Στὴν Διημερίδα ἀπέστειλαν χαιρετισμὸ ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ. Χριστόδουλος. Χαιρέτισαν οἱ Βουλευτὲς τοῦ Νομοῦ Γ. Καρασμάνης, Θεοδ. Τζακρή, Ι. Τζαμτζῆς, ὁ Νομάρχης Πέλλας κ. Π. Σιβένας, ὁ Δήμαρχος Ἐδέσσης κ. Δ. Σιόντρας καὶ ὁ Δήμαρχος Γιαννιτσῶν κ. Στύλ. Βαμβίνης. Οἱ χαιρετισμοὶ τῶν ἀνωτέρω δὲν ἦσαν τυπικὲς λέξεις, ἀλλὰ προκάλεσαν ἐντύπωση μὲ τὴν ἀμεσότητα καὶ εἰλικρίνειά τους, τὴν γνώση τοῦ τιμωμένου, τὶς ζωντανὲς προσωπικὲς ἀναμνήσεις, τὴν ρέουσα ἔκφραση.

Οἱ εἰσηγήσεις καὶ οἱ εἰσηγητὲς ἦσαν οἱ ἑξῆς:

Ὁ Μητροπολίτης μας κ. Ἰερόθεος τιτλοφόρησε τὴν εἰσήγησή του "Τὸ ἄρωμα τῆς παρουσίας", καὶ παρουσίασε α) τὶς ἐπιστολὲς ποὺ ἔλαβε ἀπὸ ἐπιφανῆ καὶ μὴ μέλη τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς κοινωνίας μετὰ τὴν ἔκδοση τοῦ βιβλίου του ποὺ ἀναφερόταν στὸν ἀείμνηστο καὶ εἶχε τίτλο "Τὸ κόσμημα τῆς Ἐκκλησίας", β) τὶς Ἐγκυκλίους του, τὶς ὁποῖες εἶχε διαφυλάξει καὶ εἶχε ταξινομήσει μὲ τὴν βοήθεια τῆς ἀείμνηστης μοναχῆς Μαριὰμ (Σπελέτα), καὶ ἐξέδωσε ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Ἐδέσσης, καὶ γ) τὴν προσφορὰ καὶ πολιτεία τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου, ὡς Ἱεράρχου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέφερε χαρακτηριστικὰ ὅτι τὰ δύο βιβλία ποὺ ἔχει συγγράψει γιὰ τὸν ἀείμνηστο Γέροντά του τὰ ἔγραψε ὡς Πρεσβύτερος, ἐνῷ τώρα ὡς Ἐπίσκοπος τῆς Ἐκκλησίας, ἐκτίμησε καὶ τὴν στάση τοῦ ἀειμνήστου σὲ σχέση μὲ τὰ Ἱεραρχικά του καθήκοντα.

Μέσα ἀπὸ τὴν ὅλη διήγηση, ἀναδύθηκε ζωντανὰ ἡ εἰκόνα τοῦ ζηλωτοῦ, ἀεικίνητου καὶ διακριτικοῦ Ἱεράρχου.

Ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Ἀθηναγόρας Καραμαντζάνης Ἱεροκῆρυξ ἀνέπτυξε τὸ θέμα "Ὁ ἀοίδιμος Μητροπολίτης Καλλίνικος καὶ ὁ Ἱεροκῆρυξ". Ὁ π. Ἀθηναγόρας, ὁ ὁποῖος ἐργάστηκε καὶ στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Ναυπάκτου ὡς Ἱεροκῆρυξ, κατέθεσε τὶς δικές του ἀναμνήσεις ἀπὸ τὴν πολυετῆ διακονία τοῦ ὡς Ἱεροκῆρυξ πλησίον τοῦ ἀειμνήστου.

Ὁ κ. Ἰωάννης Φουντούλης, Καθηγητὴς Λειτουργικῆς στὸ Α.Π.Θ., ἀνέπτυξε τὸ θέμα: "Ἀναμνήσεις ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη Καλλίνικο". Ὁ κ. Φουντούλης ὑπογράμμισε τὸ γεγονὸς ὅτι προγραμμάτιζε ἐν γνώσει του τὶς ἐκπαιδευτικὲς ἐκδρομὲς μὲ τοὺς φοιτητὲς τοῦ κατὰ τέτοιον τρόπο ποὺ νὰ περνοῦν καὶ ἀπὸ τὸν Ἐπίσκοπο Καλλίνικο, ὁ ὁποῖος ἀποτελοῦσε ἕνα ζωντανὸ παράδειγμα ἀρχιερατικοῦ ἤθους, ἱεροπρέπειας, προσήνειας καὶ ἐκφορᾶς λόγου πατρικοῦ μετὰ γνώσεως καὶ ἀγάπης.

Κατόπιν ἔλαβαν τὸν λόγο καὶ ἀνακοίνωσαν στοὺς ἀκροατὲς τῆς κατάμεστης αἴθουσας τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τὶς προσωπικές τους ἀναμνήσεις πολλοὶ συνεργάτες καὶ γνωστοὶ τοῦ ἀειμνήστου, Κληρικοὶ καὶ λαϊκοί, μεταξὺ τῶν ὁποίων οἱ Σέβ. Μητροπολῖτες Λαγκαδᾶ κ. Σπυρίδων, Καστορίας κ. Σεραφείμ, Φλωρίνης κ. Θεόκλητος, Ἐλευθερουπόλεως κ. Χρυσόστομος, ὁ Πρωτοπρ. καὶ Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος ἐπὶ Καλλινίκου π. Δαμιανὸς Μυλωνάκης, ὁ κ. Δῆμος Παπαντωνίου ὁδηγός, ὁ κ. Θεόδωρος Βλαχόπουλος Γραμματεὺς τῆς Ι. Μητροπόλεως Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας, ὁ π. Ἐμμανουὴλ Τζατζάνης ὁ Ἱεροκῆρυξ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὕδρας π. Νικόδημος Ἀεράκης, κ.ἄ.

Στοὺς Κληρικοὺς ποὺ παρευρέθηκαν διανεμήθηκε ἡ ἔκδοση ποὺ περιεῖχε τὶς Ἐγκυκλίους τοῦ ἀειμνήστου, ἐνῷ σ' ὅλον τὸν λαὸ διανεμήθηκαν τρίπτυχο μὲ λόγους τοῦ Ἱεράρχου, ταξινομημένους κατὰ τὸ τροπάριο "Κανόνα πίστεως...", καὶ φωτογραφίες.

Τὸ ἀπόγευμα ἄνοιξε τὶς πόρτες της ἡ ἔκθεση φωτογραφιῶν καὶ λειτουργικῶν καὶ προσωπικῶν ἀντικειμένων τοῦ ἀειμνήστου.

Ἀκολούθησε προβολὴ μὲ ὀπτικοακουστικὰ μέσα εἰκόνων καὶ κειμένων ἀπὸ τὴν ζωὴ τοῦ ἀειμνήστου, μερίμνη καὶ ἐπιμελεία τοῦ Θεολόγου κ. Ἀναστασίου Κιουλμουράτογλου. Ἐν συνεχείᾳ οἱ πολυμελεῖς Χορωδίες Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων Βεροίας, Σερρῶν καὶ Ἐδέσσης ἀπέδωσαν ἐπιλεγμένους ἐκκλησιαστικοὺς ὕμνους. Μάλιστα δὲ ἡ Χορωδία τῆς Μητροπόλεως Ἐδέσσης, μὲ χοράρχη τὸν κ. Ἀντ. Πατρώνα, παρουσίασε σὲ ἄψογη ἐκτέλεση τοὺς ἐκκλησιαστικοὺς ὕμνους, ἀποτελούμενη ἀπὸ σαράντα περίπου μέλη μὲ μέσο ὅρο ἡλικίας περίπου τὰ εἴκοσι ἔτη.

Ιερά Μονή Αρχαγγέλου Μιχαήλ Αριδαίας κουρά ενός νέου μοναχού της Μονής

Ἱερὰ Μονὴ Ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ Ἀριδαίας κουρὰ ἑνὸς νέου μοναχοῦ τῆς Μονῆς

Να σημειώσουμε παρενθετικά, ὅτι στὸ περιθώριο τῶν ἐκδηλώσεων καὶ στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ Ἀριδαίας τελέσθηκε καὶ ἡ κουρὰ ἑνὸς νέου μοναχοῦ τῆς Μονῆς. Ὁ Μητροπολίτης Ἐδέσσης κάλεσε τὸν Μητροπολίτη μας νὰ κάνη τὴν κουρά, ἐπιφυλάσσοντάς του μία ἔκπληξη, ἀφοῦ στὸν νέο μοναχὸ ἔδωσε τὸ ὄνομα Ἰερόθεος, εἰς ἔνδειξη ἀγάπης καὶ τιμῆς (βλ. φωτογραφία).

Τὸ πραγματικὸ πανηγύρι ἔγινε τὴν Κυριακή, στὸν κατάμεστο Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ τῆς Ἁγίας Σκέπης, ὅπου συλλειτούργησαν οἱ Μητροπολῖτες Λαγκαδᾶ, Κονίτσης, Ναυπάκτου, Καστορίας, Φλωρίνης καὶ Ἐδέσσης, ἔψαλαν μέλη τῆς χορωδίας τοῦ κ. Πατρώνα καὶ ὁμίλησε ὁ Σέβ. Μητροπολίτης μας.

Αἴσθηση προκάλεσε, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν μεγάλη συμμετοχὴ τοῦ λαοῦ, καὶ ἡ σύσσωμη παρουσία τῶν ἀρχῶν τοῦ τόπου στὶς ἐκδηλώσεις, ποὺ ὅπως ἀναφέραμε, δὲν ἦταν τυπικὴ ἀλλὰ οὐσιαστική, ἀφοῦ συμμετεῖχαν μὲ τὸν μεστό τους λόγο καὶ τὶς ἀναμνήσεις τους, ἀλλὰ καὶ προσφέροντας τὸ δεῖπνο καὶ τὸ γεῦμα τῆς Διημερίδας, ἀναγινώσκοντας τὸ "Πιστεύω" καὶ τὸ "Πάτερ ἡμῶν" στὴν Ἐκκλησία. Πρὸς τοὺς ὁποίους ἦταν δικαιολογημένος ὁ ἔπαινος τοῦ Μητροπολίτου τους.

Ἦταν μία ἀξιέπαινη πρωτοβουλία τοῦ Σέβ. Μητροπολίτου Ἐδέσσης κ. Ἰωήλ, ποὺ πρόβαλε τὸν προκάτοχό του, τὸν εὐλαβέστατο καὶ διακριτικότατο Ἱεράρχη ποὺ εἶχε φόβο Θεοῦ καὶ ἀπέφευγε τὴν προβολὴ καὶ τὴν δημοσιότητα. Ἄξιοι ἐπαίνου εἶναι καὶ ὅσοι κοπίασαν γιὰ τὴν διοργάνωση.

Μὲ μεγάλο ἐνδιαφέρον θὰ ἀναμένουμε τὴν ἔκδοση τῶν πρακτικῶν τῆς Διημερίδας, ὅπως πολὺ ἐνδιαφέρουσες, πραγματικὸς θησαυρός, εἶναι καὶ οἱ ποιμαντορικὲς Ἐγκύκλιοι τοῦ ἀειμνήστου ποὺ ἐκδόθηκαν ἐπίσης ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Ἐδέσσης.

Θὰ ἐπαναλάβουμε καὶ ἐμεῖς, κλείνοντας τὴν μικρὴ αὐτὴ ἀναφορά, τὴν φράση ποὺ ἀκουγόταν ἀπὸ τὰ στόματα ὅλων στὸ εὐλογημένο αὐτὸ Διήμερο: "νὰ ἔχουμε τὴν εὐχή του".

Α.Κ.

ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ

  • Προβολές: 3464