Skip to main content

Εἰδήσεις Σεπτεμβρίου 2004

Η φωτογραφία από την λαογραφική οικία της Ελατόβρυσης, την οποία επιμελήθηκε η δασκάλα Σπυριδούλα ΠιάΤὰ ὀρεινά μας χωριὰ ἐρημώνουν. Τὰ ἴχνη τῆς ζωῆς ποὺ ἔσφιζε κάποτε στὶς μικρὲς κοινότητες συγκεντρώνονται πλέον ὡς πολύτιμος θησαυρὸς ἀπὸ τοὺς νοσταλγοὺς καὶ φιλόκαλους κατοίκους σὲ μουσεῖα... Ἡ φωτογραφία ἀπὸ τὴν λαογραφικὴ οἰκία τῆς Ἐλατόβρυσης, τὴν ὁποία ἐπιμελήθηκε ἡ δασκάλα Σπυριδούλα Πιά. Ἡ ἐπιγραφὴ πάνω ἀπὸ τίς ...μαθήτριες γράφει: "Μιὰ λάκα παιδιὰ καὶ ὅλα γιὰ τὴν πατρίδα". Θὰ εὐχηθοῦμε, ἄραγε, κάποτε στὸ μέλλον "καλὴ σχολικὴ χρονιὰ" καὶ στὴν Ἐλατόβρυση;

***

Στὶς 10 καὶ 11 Σεπτεμβρίου 2004 (Παρασκευὴ καὶ Σάββατο) πραγματοποιήθηκε στὶς κατασκηνωτικὲς ἐγκαταστάσεις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, στὸν ἅγιο Παντελεήμονα Ἀντιρρίου, τὸ δεύτερο κατασκηνωτικὸ διήμερο γυναικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Τὸ πρόγραμμα τοῦ διημέρου περιελάμβανε: Τὴν Παρασκευὴ τὸ ἀπόγευμα Ἑσπερινὸ καὶ κατόπιν εἰσήγηση τοῦ θέματος: "Ἄσκηση στὸ φιλότιμο", ἀπὸ τὸν π. Θωμᾶ Βαμβίνη. Τὴν εἰσήγηση ἀκολούθησε ἐπέκταση τοῦ θέματος καὶ ἀπάντηση σὲ ἐρωτήματα ἀπὸ τὸν Σέβ. Μητροπολίτη μᾶς κ. Ἰερόθεο. Ἡ πρώτη ἡμέρα ἔκλεισε μὲ δεῖπνο στὴν τραπεζαρία τῆς κατασκήνωσης καὶ ἀπόδειπνο στὸ παρεκκλήσι τοῦ ἁγίου Παντελεήμονος. Τὸ Σάββατο τὸ πρωὶ τελέσθηκε θεία Λειτουργία καὶ μετὰ τὸ πρωινὸ "ἀνοίχθηκε" περίπου δίωρη συζήτηση, μὲ σχολιασμὸ πτυχῶν τοῦ θέματος τῆς πρώτης ἡμέρας καὶ ἀπάντηση σὲ γραπτὲς ἐρωτήσεις, ποὺ ἔθιγαν βασικὲς πτυχὲς τῆς ἐκκλησιαστικῆς καὶ προσωπικῆς ζωῆς. Τὸ διήμερο ἔκλεισε μὲ γεῦμα, στὸ ὁποῖο ἦταν παρὼν ὁ Σέβ. Μητροπολίτης μᾶς κ. Ἰερόθεος, ὁ ὁποῖος μὲ τὸν λόγο του σφράγισε τὴν πολὺ οὐσιαστικὴ αὐτὴ δραστηριότητα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.-

***

Στὶς 13 Σεπτεμβρίου ἔγινε ὁ ἁγιασμὸς ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς. Ὁ Σεβασμιώτατος τέλεσε τὸν ἁγιασμὸ στὰ Γυμνάσια καὶ Λύκεια τῆς Ναυπάκτου. Μίλησε στοὺς μαθητές, μεταφέροντας προσωπικές του ποιμαντικὲς ἐμπειρίες, γιὰ τὰ εἴδη τῆς τρομοκρατίας ποὺ βιάζουν τὶς ἀνθρώπινες κοινωνίες, τὸν πόνο ποὺ σημαδεύει τὶς ἀνθρώπινες ὑπάρξεις –μάλιστα τὶς παιδικὲς καὶ νεανικές– ἀνὰ τὸν κόσμο, τὴν δύναμη τῆς παράδοσης, τὴν ἐλπίδα ποὺ φέρουν οἱ νέοι γιὰ ἕνα καλύτερο αὔριο, τὸν ὀρθὸ προσανατολισμὸ ποὺ πρέπει νὰ ἔχη ἡ παιδεία καὶ τὰ γράμματα. Τοὺς εὐχήθηκε γιὰ τὴν νέα σχολικὴ χρονιὰ καὶ τὴν ζωή τους. Ἐπίσης συζήτησε, εὐχήθηκε καὶ ἐξέφρασε τὴν ἐκτίμηση καὶ τὴν συμπαράστασή του στοὺς κ. Καθηγητές.

***

Στις 12 Αυγούστου τελέσθηκε ο αγιασμός της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου,Στις 12 Αὐγούστου τελέσθηκε ὁ ἁγιασμὸς τῆς Γέφυρας Ρίου-Ἀντιρρίου, ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο κ. Χριστόδουλο. Συμμετεῖχαν οἱ Μητροπολῖτες Πατρῶν κ. Νικόδημος καὶ Ναυπάκτου κ. Ἰερόθεος. Ὁ Μακαριώτατος ἀνέπεμψε εἰδικὴ δέηση-εὐχὴ τὴν ὁποία συνέταξε ὁ ἴδιος γιὰ τὴν περίσταση. Ἡ φωτογραφία εἶναι ἀπὸ τὸν ἁγιασμό.

Ἐλπίζουμε ὅτι ἡ Γέφυρα θὰ ἀλλάξη καὶ τὰ δεδομένα γιὰ τὴν φθίνουσα ζωὴ στὴν ὀρεινὴ Ναυπακτία.

***

Τὴν συμπάθειά του στὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖο, γιὰ τὰ ξένα καὶ ἀντίθετα σὲ κάθε δημοκρατικὴ καὶ ἀνθρωπιστικὴ ἔννοια ἔκτροπα εἰς βάρος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τὰ ὁποῖα προκάλεσαν μέλη τῆς παρακρατικῆς ὀργάνωσης τῶν "Γκρίζων Λύκων", ἐξέφρασε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Χριστόδουλος μὲ ἐπιστολὴ ποὺ τοῦ ἀπέστειλε. Στὴν ἴδια ἐπιστολὴ τὸν διαβεβαιώνει ὅτι εὑρίσκεται στὸ πλευρό του γιὰ τὴν ἀποτροπὴ καὶ ἀντιμετώπιση παρόμοιων δοκιμασιῶν.

***

Τὴν οἰκονομικὴ ἐπιχορήγηση τοῦ Ἑλληνικοῦ Σχολείου στὴ Λιθουανία γιὰ τὴν ἐκμάθηση τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσας ἀπεφάσισε ἡ Ἱερὰ Σύνοδος.

***

Στὴν ἄμεση ἀποκατάσταση τῶν ζημιῶν ποὺ προκλήθηκαν στὸ σχολεῖο τῆς πόλης Μπεσλὰν στὴ Βόρεια Ὀσετία θὰ προβῆ ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος μέσῳ τῆς Μ.Κ.Ο. "Ἀλληλεγγύη", σὲ στενὴ συνεργασία μὲ τὴν ἁρμόδια ὑπηρεσία τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν. Ἐπιπλέον ἡ "Ἀλληλεγγύη" προτίθεται νὰ ἀνοικοδομήση ναΰδριο τὸ ὁποῖο θὰ τιμᾶται στὴ μνήμη τοῦ Ἁγίου Στυλιανοῦ προστάτου τῶν παιδιῶν σὲ ἀνάμνηση τῶν ἀθώων θυμάτων τῆς τρομοκρατικῆς ἐπίθεσης.

***

Τὴν ἀγάπη τους γιὰ τὴν Μονὴ Χιλανδαρίου, τὴν ὁποία οἱ Σέρβοι θεωροῦν πνευματικὸ λίκνο τοῦ ἔθνους τους, ἔδειξαν οἱ Σέρβοι μαθητὲς μὲ τὴν προσφορὰ ἀπὸ τὸ ὑστέρημά τους 130.000 εὐρὼ γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῆς Μονῆς. Ὡς γνωστὸν ἡ Μονὴ Χιλανδαρίου ἀπὸ τὴ μεγάλη πυρκαγιὰ τοῦ Μαρτίου ὑπέστη ζημιὲς ποὺ ξεπερνοῦν τὰ τριάντα ἑκατομμύρια εὐρώ.

Οἱ καμπάνες ἠχοῦν καὶ πάλι στὸ Κοσσυφοπέδιο. Μετὰ ἀπὸ μιὰ περίοδο συνεχῶν ἐντάσεων καὶ κλιμακούμενης βίας στὴν πολύπαθη περιοχὴ ὁλοκληρώθηκε ἡ ἀναστήλωση σημαντικῶν Ναῶν καὶ Μοναστηριῶν τοῦ Κοσσυφοπεδίου.

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας ἀποφάσισε νὰ ἐπιβραβεύση τὴν ἰταλικὴ ταξιαρχία τῶν ἀλεξιπτωτιστῶν "Folgore" μὲ τὸ παράσημο τοῦ "Ἁγίου Σάββα τοῦ δευτέρου βαθμοῦ", γιὰ τὴν ἰδιαίτερη συνεισφορά τους στὴν διάσωση τῶν σερβικῶν μοναστηριῶν καὶ ἐκκλησιῶν τοῦ Κοσσόβου καὶ Μετοχίου. Πρέπει νὰ σημειωθῇ ὅτι εἶναι ἡ πρώτη φορά, ποὺ ἕναν τέτοιο παράσημο ἀπονέμεται σὲ ἔνοπλες δυνάμεις μιᾶς ξένης χώρας.

***

Ὁ Ὑπουργὸς Ἀγροτικῆς Ἀνάπτυξης καὶ Τροφίμων κ. Σάββας Τσιτουρίδης ὑπέγραψε ἀπόφαση, μὲ τὴν ὁποία ἀποστέλλεται ἐπείγουσα ἐπισιτιστικὴ βοήθεια ὕψους 2.959.000 Εὐρὼ στὶς Ἱερὲς Μητροπόλεις, σὲ ἐπιλεγμένα φιλανθρωπικὰ ἱδρύματα, νοσοκομεῖα καὶ ἄλλους φορεῖς τῆς Οὐκρανίας. Ἡ ἐπισιτιστικὴ βοήθεια ἀποτελεῖται ἀπὸ ἀποθέματα ἑλληνικῶν ἀγροτικῶν προϊόντων καὶ πραγματοποιεῖται μέσῳ τῆς Μ.Κ.Ο. "Ἀλληλεγγύη" τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

***

Τὴν συμμετοχὴ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος σὲ μιὰ σειρὰ σημαντικῶν συναντήσεων πανευρωπαϊκοῦ ἐνδιαφέροντος ἀπεφάσισε ἡ Δ.Ι.Σ. Συγκεκριμένα ἡ Ἑλλαδικὴ Ἐκκλησία συμμετεῖχε: α) στὴν ἐτήσια συνάντηση τοῦ Δικτύου "Amman Process" τῆς Διεκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τοὺς μετανάστες στὴν Εὐρώπη β) Στὸ Συνέδριο τῶν Βενεδικτίνων Μοναχῶν μὲ θέμα: "Παγκοσμιοποίηση: φαινόμενα-εὐκαιρίες-προκλήσεις" γ) Στὶς ἐτήσιες ἐργασίες συναντήσεων καὶ διαβουλεύσεων τῶν Μὴ Κυβερνητικῶν Ὀργανώσεων γιὰ τοὺς Πρόσφυγες.

***

Τέσσερις ἐπιθέσεις ἐναντίον χριστιανικῶν τόπων λατρείας στὴν Βαγδάτη καὶ ἄλλες δύο στὴν Μοσούλη στοίχησαν, στὶς ἀρχὲς Αὐγούστου, τὴν ζωὴ τοὐλάχιστον δέκα ἀνθρώπων καὶ τὸν τραυματισμὸ πενῆντα, ὅταν ἐκδηλώθηκε ἕνα πρωτοφανὲς κῦμα βίας ἐναντίον τῆς χριστιανικῆς κοινότητας, ἡ ὁποία ἀριθμεῖ περίπου 700.000 ἄτομα. Αὐτὴ ἡ βία εἶχε ὡς συνέπεια μέσα σὲ δύο ἑβδομάδες νὰ ἐγκαταλείψουν τὸ Ἰρὰκ περίπου σαράντα χιλιάδες χριστιανοί.

***

Ὁ πρόεδρος τῆς Κομισιὸν Ζοζὲ Μπαρόζο πραγματοποίησε στὶς 27 Αὐγούστου 2004 ὀλιγόωρη ἐπίσκεψη στὸ Ἅγιον Ὅρος. Ὁ κ. Μπαρόζο ἐπισκέφθηκε τὶς Καρυές, ὅπου ἔγινε δεκτὸς ἀπὸ ἐκπροσώπους τῆς Ἱερᾶς Ἐπιστασίας καὶ στὴν συνέχεια μετέβη στὴν ἱερὰ Μονὴ Ξενοφῶντος, συνοδευόμενος ἀπὸ τὸν κ. Ἀρίστο Κασμίρογλου, ὁ ὁποῖος ἐκτελεῖ χρέη πολιτικοῦ διοικητοῦ. Ὁ κ. Μπαρόζο εἶπε στοὺς μοναχοὺς ὅτι ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση θὰ στηρίξη τὶς προσπάθειες γιὰ τὴν διάσωση τῆς Ἁγιορειτικῆς Κληρονομιᾶς.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

  • Προβολές: 2625