Skip to main content

Ναύπακτος, 17 Μαΐου 2013

Η ανακοίνωση σε pdf

Κατά την Μ. Εβδομάδα που η προσοχή και το ενδιαφέρον επικεντρωνόταν στα πνευματικά γεγονότα τα οποία εορτάζαμε, δημοσιεύθηκαν διάφορα κείμενα από τον Ν. Αντωνιάδη, επί χρόνια δικηγόρο της πρ. Μονής Μεταμορφώσεως και μελών της, ως δικηγόρο πλέον και του Ιωάννη Ξύκη, χωρίς να έχουμε τότε επίσημη ενημέρωση ότι ήταν εξουσιοδοτημένος από τον Ι. Ξύκη, και άλλα κείμενα από οπαδούς της πρ. Ι.Μονής Μεταμορφώσεως, σχετικά με το Ίδρυμα Γ. Καπορδέλλη - Ι. Ξύκη.

Μετά την Κυριακή του Θωμά, το Γραφείο Τύπου της Ι. Μητροπόλεως εξέδωσε Δελτίον Τύπου με το οποίο καλεί τους Μοναχούς της πρ. Μονής Μεταμορφώσεως και τους οπαδούς της να δημοσιοποιήσουν συγκεκριμένα στοιχεία που αφορούν την πρ. Ι. Μονή, προτού ασχοληθούν με άλλα ζητήματα. Ακόμη περιμένουμε αυτήν την δημοσιοποίηση για να μάθη ο λαός τί γίνεται τέλος πάντων με την πρώην Ι. Μονή Μεταμορφώσεως. Γιατί όταν αποφασίζη κανείς να γίνη τιμητής άλλων, θα πρέπει να έχη «καθαρή την φωλιά του».

Ειδικώς όμως στην περίπτωση αυτή που αφορά τα όσα εγράφησαν για το Ίδρυμα Καπορδέλλη-Ξύκη θέλω να κάνω μια σύντομη ενημέρωση. Τα περισ­σότερα θα γραφούν και θα λεχθούν στις Δικαστικές αίθουσες στις οποίες οδηγούν εκείνοι το θέμα.
Καπορδέλειο - Ξύκειο Γηροκομεῖο φωτογραφία 1η
Ως Μητροπολίτης αυτής της Ι. Μητροπόλεως από την αρχή έδειξα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα Ιδρύματα της πόλεως –από τα οποία μερικά λειτουργούσαν πλημμελώς και τα περισσότερα δεν εξεπλήρωναν τους σκοπούς των δωρητών– προς όφελος της περιοχής και των κατοίκων της. Ανέλαβα εργώδη προσπάθεια για την καλή λειτουργία τους, μέσα στα πλαίσια των γνώσεων που διαθέτουμε με τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος και τον δικηγόρο του κ. Ζήσιμο Ταρκαζίκη, σε μόνιμη συνεργασία με την Διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, η οποία πάντοτε εκτιμούσε την προσφορά μας και θεωρούσε τα Κληροδοτήματα της περιφερείας μας ως πρότυπο λειτουργίας.

Καπορδέλειο - Ξύκειο Γηροκομεῖο φωτογραφία 2η
Κατ' έτος, τον μήνα Δεκέμβριο, με την ευκαιρία της επιδόσεως των υποτροφιών στους επιλεγέντας μαθητές και φοιτητές, καθιέρωσα από τα πρώτα χρόνια της ελεύσεώς μου στην Ναύπακτο δημόσιο απολογισμό. Ενημέρωνα, και θα συνεχίσω να ενημερώνω τον λαό της Ναυπάκτου για τα Ιδρύματα, και ζητούσα να κατατίθενται οι ερωτήσεις και ενδεχόμενες αμφισβητήσεις για να απαντηθούν. Πάντοτε γινόταν δημόσιος διάλογος για τα θέματα αυτά και δημοσιεύονταν οι απολογισμοί τους στον τοπικό Τύπο.

Πρέπει να σημειωθή ότι όλα τα Ιδρύματα και Κληροδοτήματα στα οποία προεδρεύω με απόφαση των Δωρητών, διευθύνονται από ευυπόληπτα μέλη της κοινωνίας μας, που κατέχουν και θεσμικές θέσεις, όπως οι εκάστοτε: Δήμαρχος της πόλεως, Διευθυντής του Λυκείου, Διευθυντής της Εθνικής Τραπέζης, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών, Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, αρχαιότερος Δικηγόρος της πόλεως, και άλλα μέλη τα οποία προβλέπονται κατά περίπτωση από τις διαθήκες των δωρητών. Οι αποφάσεις των Ιδρυμάτων λαμβάνονται από κοινού και φυσικά όλα τα μέλη αναγνωρίζουν την προσφορά μου στον τομέα αυτό, καθώς επίσης και τον τρόπο με τον οποίο χειρίζομαι τα θέματα.

Καπορδέλειο - Ξύκειο Γηροκομεῖο φωτογραφία 1η
Κάποια στιγμή γνώρισα τον κ. Ξύκη, ο οποίος προσφέρθηκε να δώση ένα μεγάλο ποσό για να γίνη κάποιο έργο στην Ι. Μητρόπολη. Επειδή θεωρούσα ότι ήταν επιτακτική ανάγκη να ανεγερθή Γηροκομείο του Ιδρύματος Γ. Καπορδέλλη, γι' αυτό ευγενώς τον προέτρεψα να βοηθήση, αν επιθυμούσε, αυτό το έργο. Πρόκειται για Ίδρυμα το οποίο είναι ανεξάρτητο από την Ι. Μητρόπολη και λειτουργεί με Καταστατικό, και οι αποφάσεις του Δ.Σ. εγκρίνονται από την Διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.

Νά σημειωθή ότι το Ίδρυμα Γ. Καπορδέλλη συστήθηκε με Προεδρικό Διάταγμα το έτος 1940 και πρώτη φορά που ουσιαστικά λειτούργησε ήταν μετά την ενθρόνισή μου, δηλαδή το 1995. Στην πρώτη συνεδρίασή του μου προσκόμισαν τοπογραφικό διάγραμμα το οποίο είχε γίνει λίγους μήνες πριν την ενθρόνισή μου από μηχανικό της πόλεώς μας με απόφαση του τότε Δημοτικού Συμβουλίου και περιλάμβανε τα είκοσι οκτώ (28) στρέμματα.

Καπορδέλειο - Ξύκειο Γηροκομεῖο φωτογραφία 4η
Έτσι, με την βασική προσφορά του αειμνήστου Γεωργίου Καπορδέλλη που δώρισε το οικόπεδο, μεγάλης αξίας σήμερα, με την δωρεά του κ. Ιωάννου Ξύκη και την προσφορά του αειμνήστου Δημητρίου Γαλάνη, που είναι μεγαλύτερη από του κ. Ξύκη, ανοικοδομήθηκε ένα κτήριο το οποίο βρίσκεται στο τελικό στάδιο, όπως μπορούν οι Ναυπάκτιοι να διαπιστώσουν επί τόπου και όπως δεί­χνουν οι φωτογραφίες. Άν δεν υπήρχαν διάφοροι «καλοθελητές», το κτήριο θα είχε τελειώσει, θα εργάζονταν σε αυτό πάνω από τριάντα (30) άτομα και θα στέ­γαζε εξήντα (60) γέροντες και γερόντισσες που θα εύρισκαν γαλήνη και απαντοχή.

Εκτιμούσα τον κ. Ξύκη, όπως το έκαναν οι μακαριστοί Αντώνιος Πούλος δικηγόρος και Γεώργιος Κολοβός αρχιτέκτων-μηχανικός και πρ. δήμαρχος Αντιρρίου, τους οποίους και εκείνος εκτιμούσε. Τόν ενημε­ρώ­ναμε προφορικώς και γραπτώς και οι τρεις μας, δηλαδή ο Μητροπολίτης, ο Αντώνιος Πούλος και Γεώργιος Κολοβός, και είχαμε την πλήρη εμπιστοσύνη του. Άλλωστε ο ίδιος το έχει δηλώσει γραπτώς. Λυπάμαι που θέτει τώρα τέτοιο ζήτημα, όταν οι δύο δεν βρίσκονται στην ζωή για να δώσουν την μαρτυρία τους, αλλά υπάρχουν τα ανάλογα τεκμήρια.

Καπορδέλειο - Ξύκειο Γηροκομεῖο φωτογραφία 5η
Υπήρξαν μερικές περιπτώσεις, ιδίως μετά το 2006, που ο κ. Ι. Ξύκης έθεσε δημοσίως διάφορα ερωτήματα, χωρίς να αμφισβητήση την εμπιστοσύνη του προς τα πρόσωπά μας, και του απαντήσαμε σχετικώς με αποφάσεις του Δ.Σ. Το σημαντικό είναι ότι στο αρχείο του Ιδρύματος υπάρχουν επιστολές προσωπικές μου, αλλά και αποφάσεις του Ιδρύματος, με τις οποίες τον παρακαλούσαμε να έλθη προσωπικά ή να αποστείλη εξουσιοδοτημένο δικηγόρο να παραστή στις συνεδρίες του Δ.Σ., να διατυπώση τις απόψεις του και να ερευνήση το όλο θέμα της προσφοράς του, πράγμα το οποίο δεν έπραξε.

Διάφορα πρόσωπα, χωρίς να θέλω προς το παρόν να καθορίσω την σκοπιμότητά τους, διακινούσαν κατά καιρούς πληροφορίες περί δήθεν μη καλής διαχείρισης της προσφοράς του κ. Ξύκη και ο ίδιος φαίνεται ότι δέχθηκε διάφορες απόψεις, χωρίς να επικοινωνήση μαζί μου, παρά την προφορική και γραπτή πρόσκλησή μου προς συνάντηση, με αποτέλεσμα να μη τηρήση την υπόσχεσή του για ολοκλήρωση του Γηροκομείου.

Μερικές φορές σκέφθηκα να ακολουθήσω την δικαστική οδό για τις συκοφαντίες οι οποίες εκτοξεύονταν, ιδίως μάλιστα την 30-1-2013 κατά την ημέρα των Τριών Ιεραρχών, όπου μιλούσα στην αίθουσα της Ι. Μητροπόλεως και μερικοί οπαδοί της πρ. Μονής Μεταμορφώσεως απ' έξω εξετόξευαν κατά χουλιγκανικό τρόπο συκοφαντικά συνθήματα εναντίον μου, και οι οποίοι προφανώς πράττουν αυτά όχι από άγνοια, αλλά με πλήρη γνώση των συνεπειών του νόμου, στον οποίον δεν θα αργήσουν να δώσουν λόγο. Δεν το έκανα όμως, γιατί σεβόμουν τόσο τον δωρητή κ Ι. Ξύκη όσο και την ηλικία του.

Τώρα, όμως, που ο ίδιος ο κ. Ξύκης, δυστυχώς, υπέβαλε μηνυτήρια αναφορά, είμαι υποχρεωμένος να ασχοληθώ με το θέμα και να παρουσιάσω την όλη αλήθεια. Ήδη ανέθεσα σε δικηγόρο να προβή στις δέουσες ενέργειες, γιατί όλα έχουν τα όριά τους.

Έχω την συνείδησή μου ήσυχη ότι έκανα το καθήκον μου. Αλάθητος δεν είμαι –αυτό το διεκδικεί ο Πάπας και μερικοί άλλοι «πάπες»– αλλά φοβάμαι τον Θεό, σέβομαι τους κανόνες της Εκκλησίας, τηρώ τους νόμους της Πολιτείας και δεν υπάρχει πουθενά καμμία κατάχρηση από μέρους μου και από τα κατά καιρούς μέλη του Δ.Σ. του Ιδρύματος. Δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ. Η Δικαιοσύνη θα διερευνήση την όλη υπόθεση.

Θεωρώ ότι ο κ. Ξύκης φέρει ακεραία την ευθύνη, που επέτρεψε να γίνη αυτή η επίθεση εναντίον μου και εναντίον των κατά καιρούς Μελών του Ιδρύματος, χωρίς να ανταποκριθή στις εκκλήσεις μας για προσωπική συζήτηση και συναντησή του με το Δ.Σ. του Ιδρύματος. Δεν σεβάσθηκε και την δική μας προσφορά.

Μετά λόγου γνώσεως υποστηρίζω ότι ευεργέτης αναδεικνύ­εται όχι μόνον όποιος έχει χρήματα και τα διαθέτει για διάφορους λόγους, αλλά κυρίως εκείνος που σέβεται τα πρόσωπα και τους θεσμούς, όταν μάλιστα αυτοί ενεργούν μέσα από τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον Νόμο.

Επαναλαμβάνω και πάλι: Οι Μοναχοί της πρώην Ι. Μονής Μεταμορφώσεως, ο δικηγόρος τους και οι φανατικοί οπαδοί τους θα πρέπει οπωσδήποτε να δημοσιεύσουν τις απαντήσεις και τα στοιχεία για τα οικονομικά θέματα που ετέθηκαν με το από 13-5-2013 Δελτίον Τύπου της Ι. Μητροπόλεως, αν σέβωνται την αλήθεια, αν ενδιαφέρωνται για την ενημέρωση του λαού και αν τιμούν τον εαυτό τους. Διαφορετικά θα είναι εκτεθειμένοι ενώπιον Θεού και ανθρώπων.

Ο Μητροπολίτης
+ Ο Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιερόθεος

 

ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ